Opleiding Talent Science | 10-daags programma voor toptalenten
Word een expert in klantgericht continu verbeteren met onze Master of Talent Science-training.

Schrijf je in

10-daagse opleiding in Talent Science

Talent Science is een relatief jong vakgebied en is tegenwoordig essentieel om als organisatie continu te kunnen verbeteren. En je moet tegelijkertijd ook snel en effectief kunnen innoveren. Deze unieke 10-daagse opleiding Talent Science richt zich op het ontwikkelen en verbeteren van 3 kerntalenten:

  1. het organisatietalent: continu verbeteren met PDCA-cirkels (systeemperspectief)
  2. het klanttalent: continu verbeteren door klantgericht werken & CRM (klantperspectief)
  3. het teamtalent: continu verbeteren met Lean (teamperspectief)

Met als doel: de beste te worden in waar je talent en passie voor hebt en tegelijk de economische motor van jouw organisatie opvoeren en finetunen.

Wat komt er allemaal bij kijken als je het beste in jouw mensen, klanten en teams naar boven wilt halen:

Herken je een of meer van deze uitdagingen ook of wil je jouw talenten op dit vlak verder ontwikkelen, dan is onze opleiding ‘Master of Talent Science’ zeker een aanrader.

Wat is Talent Science?

Talent is het vermogen om iets heel goed te kunnen en ergens beter in te worden. Vandaar de insteek vanuit continu verbeteren. Onze definitie van Talent Science:

de wetenschap die het beste in alle mensen, teams, klanten en organisaties naar boven haalt en dat verder ontwikkelt.

We beperken ons bewust niet alleen tot de high potentials, iedereen heeft talenten. We beperken ons ook niet alleen tot individuen, want juist in de dialoog tussen het individu en de teams zit ontzettend veel kennis en talent (verborgen). De mens staat centraal in de organisatie.

Ontdek het verbetertalent en -potentieel

Er zijn nog zoveel onbenutte mogelijkheden in jouw organisatie, bij jouw klanten, jouw teams en bij jezelf. Uit onderzoek blijkt bijvoorbeeld dat 78% van de medewerkers zijn of haar bijdrage aan de strategie niet begrijpt. Met alle gevolgen op motivatie en productiviteit van dien. En vijf procent meer klantbehoud zorgt voor tenminste 25% meer winst. Hier valt dus nog een wereld te winnen.

Zorg daarom dat je de mogelijkheden kunt identificeren en benutten. Zo realiseer je een constante verbetering in prestaties, rendement en klanttevredenheid. Gedreven door persoonlijke groei, groei van de teams en een sterk verbeterde motivatie en resultaatgerichtheid. Word een echte Master of Talent Science.

Praktische informatie: locatie, duur, data en prijs

Locatie:
Berghotel Amersfoort
Duur:10 dagen
Data:
29 september t/m 9 december 2021
9 maart t/m 2 juni 2022
28 september t/m 8 december 2022
Punten:
PA50
Deze opleiding 'Master of Talent Science' van Passionned Academy geeft je recht op PA-punten. Bij een totaal van 150 PA-punten ontvang je een certificaat van bekwaamheid. En je mag jezelf 'Master of Organizational Intelligence' noemen.certificaat van bekwaamdheid
PE-punten
Vraag bij je vakvereniging (bijvoorbeeld de Vereniging van Registrercontrollers, de Nederlandse Beroepsvereniging van Accountants, et cetera) na hoeveel PE-punten/uren je kunt registreren voor je Permanente Educatie (PE).PE-punten registreren voor opleiding 'Master of Talent Science'
Prijs:6.495 EUR p.p.

Drie blokken en een eindopdracht

Deze 10-daagse opleiding is opgebouwd uit drie blokken van elk drie dagen. De opleiding sluit je op de 10e dag af met de presentatie van de eindopdracht. De drie blokken zijn opgebouwd door de toepassing van Talent Science binnen achtereenvolgens je organisatie, bij je klanten en binnen je teams.

Ontwikkel je organisatietalent: continu verbeteren en innoveren

Ontwikkel jouw klanttalent: klantgericht- en datagestuurd werken

Ontwikkel jouw teamtalent: Lean teams & analytics

Natuurlijk leer je veel over allerlei belangrijke concepten tijdens deze opleiding Master of Talent Science. Toch benadrukt deze opleiding vooral de praktische en menselijke kant. Onder andere via de benodigde competenties en vaardigheden, de relatie met jouw eigen talenten en de businesskant.

Complete en praktijkgerichte Master of Talent Science opleiding

Deze complete en praktijkgerichte opleiding Master of Talent Science kent maar liefst 24 modules en een uitdagende eindopdracht. Deze training is een aanrader voor iedereen die zich wil bekwamen in het herkennen, ontwikkelen, meerwaarde bieden en verbeteren van individueel talent, teamtalent, het organisatietalent en de klanttalenten.

Dag 1: Kernprincipes continu verbeteren, PDCA & talentontwikkeling

Talent Science opleiding - dag 1Bij de start van deze opleiding maak je op de eerste dag al direct kennis met de kernprincipes van talentontwikkeling. Dit in relatie tot continu verbeteren, PDCA-cirkels, de strategische inbedding en processen.

MODULE 1: De grote PDCA-cirkel opstellen en ervaren

De grote PDCA-cyclus en continu verbeteren: wat is het en waar ligt de crux? Hoe verbind je de grote PDCA-cyclus met jouw strategie en missie? En hoe ontdek je kansen tot operationele verbeteringen, talentontwikkeling en concurrentievoordeel?

Maak de grote cirkel rond: hoe laat je de grote cirkel draaien? Wat zijn de belangrijkste valkuilen? Hoe richt je het proces van monitoring en evaluatie in? Hoe kom je aan de juiste strategische KPI’s? Je leert ook hoe je die het beste op een dashboard bij elkaar brengt.

MODULE 2: De grote PDCA-cirkel door vertalen naar de werkvloer

Jouw strategie & continu verbeteren: Hoe veranker je continu verbeteren als stijl van werken in jouw organisatie? Welke organisatiecompetenties en talenten zijn dan van belang? Je leert hoe je een strategiekaart maakt om hiermee doelen en acties als teams af te leiden. Toegepast op jouw eigen organisatie.

De grote cirkel vertalen naar de werkvloer: hoe zorg je dat je de stap kan maken van de grote PDCA naar de kleine PDCA? Je leert deze twee te koppelen zodat medewerkers en teams dagelijks hun bijdrage aan de strategie beseffen. Zodat ze die zelf kunnen vormgeven en hun talent hierin kan gaan verbeteren. Hoe hangt dit samen met het verbeteren van operationele processen?

Dag 2: De kleine PDCA laten draaien, processen, KPI’s & cultuur

Talent Science training - dag 2Op de tweede dag kijken we naar het op gang krijgen van de kleine PDCA ofwel de verbetercirkel voor teams. De grote PDCA-cirkel blijft daarbij steeds op het netvlies.

MODULE 3: Samenhang, cocreatie en procesmanagement

De grote en kleine PDCA: hoe zeker je dat verbeterinitiatieven van beide PDCA-cirkels op elkaar aangesloten blijven? Je leert te zien hoe je kunt voorkomen dat het eenmalige of aparte cirkels blijven, maar vooral hoe zorg je ervoor dat ze elkaar gaan versterken? Welke talenten zijn daarvoor nodig en hoe richt je cocreatie in?

Processen en PDCA: Wat is procesmanagement en hoe leer je in processen te denken? Waar begin je? Wat zijn nuttige instrumenten en welke valkuilen kun je onderkennen? Je brengt jouw eigen proces in kaart, deelt elkaars resultaat en vraagt feedback hierop.

MODULE 4: Key Performance Indicators en prestatiegerichte cultuur

Sturen en verbeteren met KPI’s: hoe maak je verbeterdoelen en de procesgang zichtbaar en meetbaar? Hoe kom je tot werkbare resultaat-KPI’s? En wat zijn goede proces-KPI’s? Je leert tevens hoe je jouw eigen proceskaart en KPI’s kan vormgeven. Je deelt jouw ervaringen met andere deelnemers en vraagt om feedback op jouw KPI’s.

Cultuur van verbeteren: wat zijn hoogpresterende teams? Waarom komen veel teams niet aan continu verbeteren toe? Hoe kan een coöperatief systeem waarin leren en kennis- en talentontwikkeling bewust wordt mogelijk gemaakt hier een oplossing bieden?

Dag 3: Coöperatief leersysteem & de implementatie

training Talent Science - dag 3Tijdens de derde dag word je in groepjes in staat gesteld om een eigen implementatieplan op te stellen voor PDCA & continu verbeteren. Je gaat hiermee daadwerkelijk aan de slag.

MODULE 5: Team- en talentontwikkeling, groepsdynamica en leerklimaat

Bouwstenen en factoren: hoe spelen team- en talentontwikkeling, groepsdynamica een rol bij coöperatief leren? Wat zijn de do’s en don’ts. Welke rol heeft de leider in het opbouwen van een gezond en effectief leerklimaat. Op welke manier organiseer je constructieve feedback zodat medewerkers echt ervaren dat hun persoonlijke talentontwikkeling er wel bij vaart?

MODULE 6: Maak een coöperatief systeem en invoeringsplan

Coöperatief systeem: nauw samenwerken is noodzakelijk om maximaal te kunnen presteren. Dit bevordert het management door een coöperatief systeem te bouwen. Welke mogelijkheden zie je en hoe pak je dit zelf aan? Onder leiding van de docent ontwerp je een invoeringsplan voor ‘continu verbeteren in de lijn’.

Dag 4: CRM-vakgebied, de trends & het 9-lagen klantcontactmodel

Talent Science cursus - dag 4Tijdens de vierde dag van de opleiding ‘Master of Talent Science’ maak je kennis met het klantgericht ondernemen & Customer Relationship Management (CRM). Op basis van het 9-lagen klantcontactmodel ga je aan de slag met ontwikkelingen in de markt en de volwassenheid van organisaties. Je leert hoe je klantcontacten en -processen vorm kan geven en welke talenten daarbij een cruciale rol spelen.

MODULE 7: Het 9-lagen klantcontact model

Definitie van de 9-lagen: hoe herken je succesvolle klantinteractie en welke zaken moet je daarvoor inregelen? Op welke talenten moet je scherp zijn. Vervolgens leer je hoe je een eigen visie op jouw klanten en markten ontwikkelt. En je gaat proberen deze te operationaliseren binnen je eigen bedrijf.

MODULE 8: De trends in CRM-land

Trends in klantgericht ondernemen (CRM): welke trends vallen er nu in de markt te onderkennen? Welke zijn voor jouw situatie relevant en op welke manier kun je daar het beste op inspelen?

MODULE 9: De klant centraal

De klant centraal zetten: hoewel veel organisaties zeggen dit hoog in het vaandel te hebben staan is dit een lastig speerpunt om te implementeren. Wat is de reden daarachter en hoe kun je hier het beste mee omgaan? Welke talenten en competenties zijn hierin van belang?

MODULE 10: CRM-projectmanagement & -volwassenheid

CRM-projectmanagement: de klant moet de CRM-veranderingen echt gaan ervaren. Maar hoe zorg je dat jouw organisatie dat succesvol realiseert? Wat zijn dan de 10 meest voorkomende projectrisico’s op dit vlak en welke maatregelen kun je nemen om die risico’s te minimaliseren?

Volwassenheid in organisaties: niet elke organisatie is op elk CRM-aspect even ver. Je leert de huidige positie te bepalen van CRM-volwassenheid en ook hoe hoog je de lat zou moeten leggen. Waar staat jouw organisatie en waar vind je dat jouw organisatie moet staan? En vooral, waar zou je (moeten) beginnen om jouw organisatie veel klantgerichter te maken?

Dag 5: Implementatie van klantgerichtheid en de klantreis

Talent Science programma - dag 5Op deze dag wordt ingegaan op welke manier je de CRM-strategie kunt vertalen. Ook gaan we in op de instrumenten die je ter beschikking staan om deze doelstellingen te operationaliseren. Je leert hoe je de belangrijkste stakeholders in dit transformatieproces mee te krijgen.

MODULE 11: Klantinstrumenten & -talenten

CRM-instrumenten. Waar, wanneer en hoe zet je deze in en welke zijn voor jouw situatie geschikt. Je gaat hier daadwerkelijk mee oefenen en gezamenlijk evalueren we dit proces. Het streven is om jou, als deelnemer, te leren hoe je zelfstandig deze technieken in jouw organisatie toe kunt passen. En je gaat leren om jouw CRM-talent te ontwikkelen.

MODULE 12: Klantreizen en implementatie

Workshop klantreizen en -processen: in groepjes ga je oefenen om een of meerdere klantreizen in kaart te brengen en deze te vertalen naar verbeteringen in klantprocessen. Aan de hand van de strategie maak je een eerste aanzet tot een persoonlijk verbeterprogramma. Het doel is om een basis te leggen voor klantcontactverbeteringen in jouw eigen organisatie.

Meetbare verandering: waarom is verandering zo lastig in de dagelijkse praktijk? Hoe houd je de focus vast te midden van de dagelijks hectiek? Door onder andere veranderingen goed te beleggen en ze meetbaar te maken. De docent geeft veel praktische tips en trucs waar je direct mee aan de slag kunt.

Dag 6: CRM-analytics, klantwaarde en (big) data

Talent Science training - dag 6CRM en data analytics zijn ongeveer synoniemen van elkaar geworden. Op deze dag gaan we in op hoe je klanten en klantcontacten kunt meten en wat de rol van data analytics daarbij is. Maar dat is niet genoeg. Je zal ook de marktontwikkelingen moeten volgen. Hoe zorg je ervoor dat jouw organisatie datagedreven opereert en constant bijstuurt op basis van PDCA? Vier sleutelconcepten komen op deze dag uitgebreid aan de orde.

MODULE 13: De intelligente, wendbare organisatie

De inrichting van de intelligente, wendbare organisatie: wat houdt dit concept in en hoe kan het jouw organisatie helpen klantgerichter en flexibeler (meer agile) te zijn naar de toekomst toe.

MODULE 14: Datawarehousing

Databronnen en hoe die te ontsluiten: organisaties beschikken vaak over veel meer gegevens dan ze zelf denken. Hoe ontsluit je deze bronnen zonder ellenlange discussies en langlopende ICT-projecten? Ontdek het geheim van een datawarehouse.

MODULE 15: Big Data

Big Data: er is tegenwoordig erg veel aandacht voor big data en het wordt gezien als de nieuwe ‘heilige graal’ voor CRM en klantgericht ondernemen. Maar zorgt dit wel voor al die extra klanten en omzet of kost het alleen maar geld? Je leert ook het verschil en de overlap tussen Business Analytics en Big Data en hoe je als organisatie dit succesvol kan inrichten.

MODULE 16: KPI’s vanuit het perspectief van de klant

KPI-keuze en implementatie: we bespreken gezamenlijk welke klant-KPI’s er zijn en welke voor jouw organisatie relevant zijn. Je gaat ontdekken welke proces KPI’s van belang zijn voor een hogere klanttevredenheid en betere NPS-score.

Dag 7: De basis van Lean, de Lean Game en Proces in beeld

opleiding Talent Science - dag 7We starten op dag 7 met de basis van een Lean organisatie. Wat zijn de belangrijkste Lean-principes en bijbehorende talenten? En hoe werkt het? Wat zijn aansprekende voorbeelden en welke valkuilen kun je onderkennen?

MODULE 17: Lean Management & procesvisualisatie

Klant centraal: De klant staat centraal bij alle activiteiten in een Lean organisatie. In deze module kiezen we de klant nadrukkelijk als vertrekpunt: outside-in denken. Wat is essentieel om klanten tevreden te houden en hoe haal je nieuwe klanten binnen? Welke toegevoegde waarde biedt jouw organisatie en hoe verhoog je die op continue basis?

Proces in beeld: In dit onderdeel oefen je met het visualiseren van jouw eigen processen. Je ontdekt met elkaar hoe je op deze manier verspillingen in jouw processen zichtbaar maakt.

MODULE 18: De Lean Game

Een belangrijk onderdeel van de opleiding ‘Master of Talent Science’ is de Lean Game. Je maakt op unieke en speelse wijze kennis met Lean en bijbehorende talentontwikkeling. Door het te doen, krijg je inzicht in verschillende instrumenten van Lean en de toepassing ervan.

Dag 8: Datagedreven Lean & continu verbeteren

Talent Science opleiding - dag 8Deze dag staat in het teken van datagedreven Lean, Big Data-analyse en KPI’s.

MODULE 19: De acht verspillingen herkennen en modelleren

Datagedreven Lean: in dit onderdeel maak je kennis met de concepten en tools om de juiste (big) data te filteren, te verzamelen en te combineren tot een geschikte dataset. Met als doel om de 8 verspillingen van Lean te herkennen en te analyseren. Je ervaart hoe Lean Analytics in zijn werk gaat en welke valkuilen je kunt onderkennen.

MODULE 20: Big Data-analyse en KPI’s

Data analyse en KPI’s: de data geeft weer hoe het gaat en waar verbetermogelijkheden zitten. Je ervaart om met elkaar die data te interpreteren en grafisch weer te geven. Maar je leert deze ook te analyseren en de onvervalste KPI’s te vinden en die te bespreken. Op basis van de KPI’s en onderliggende data ga je met elkaar de next steps vormgeven en verbeterslagen doorvoeren in jouw processen.

MODULE 21: Lean Analytics verbinden met PDCA & CRM

Continu verbeteren & PDCA: datagedreven Lean zet je in het teken van continu verbeteren met PDCA cirkels en klantgericht ondernemen. Je leert hoe je continu verbeteren op basis van Lean & PDCA tot de dagelijkse praktijk kunt maken in jouw organisatie.

Dag 9: Operationeel management, A3 denken & verandermanagement

Talent Science training - dag 9Tijdens deze dag komt alles aan bod voor het implementeren van de veranderingen.

MODULE 22: Operationeel Management

Operationeel management: hoe organiseer en meet je de operaties ten opzichte van de geplande doelen? En hoe maak je alles Lean stuurbaar? Met behulp van Operationeel Management borden leer je de belangrijkste obstakels te vinden voor stabiliteit en groei.

MODULE 23: A3 methode & problemen oplossen

A3 denken: deze methode vormt een krachtige manier om met problemen bezig te zijn. Op een gedisciplineerde manier worden ze beetgepakt zodat ze niet en nooit meer terugkomen.

MODULE 24: Verandermanagement & feedback

Verandermanagement: de overgang naar een Lean organisatie vereist verandering. Management en medewerkers zullen hierin moeten meegaan. Hoe krijg je iedereen zover dat de juiste beweging in gang wordt gezet. Naast gedrag en houding komt ook talentontwikkeling en feedback en feedforward aan de orde. Hierdoor word je je bewust van de invloed die jijzelf hebt op veranderingen die continu op de agenda komen.

Dag 10: Afsluitende opdracht en certificering

programma opleiding Talent Science - dag 10Je werkt tijdens de opleiding in groepjes aan een uitdagende eindopdracht. Hiermee toetsen de docenten of je het geleerde ook in de praktijk kunt brengen. En je werkt aan het verder ontwikkelen van jouw eigen talenten in relatie tot de 3 kerntalenten.

Een week voor de laatste dag lever je de opdracht in. Elke groepje presenteert de opdracht en die bespreken we integraal.

Na deze Talent Science opleiding bent je in staat:

In 10 intensieve dagen word je ondergedompeld in de veelzijdigheid van Talent Science. En we stomen je klaar voor een sturende en bepalende positie in jouw organisatie.

Opleidingsdata 2019

Er is ruimte voor maximaal 16 deelnemers. Zorg daarom dat je tijdig boekt, dan ben je verzekerd van een plaats.

Aanvullende informatie van deze Talent Science training

De prijs van deze opleiding is inclusief lunchbuffet, onbeperkt thee en koffie, overige drankjes en hapjes tijdens de breaks. De prijs is inclusief de boeken ‘De wendbare organisatie’ (2016) van mr. Leo Kerklaan en ‘De intelligente, datagedreven organisatie’ (volledig herziene druk) van Daan van Beek.

HBO+ niveau
vrijgesteld van BTW
geen studiebelasting
interactief & praktijkgericht
gewaarmerkt digitaal certificaat
van 9:00 tot 17:00

Bekijk ook alle andere continu verbeteren-opleidingen

Interactieve opleiding voor Talent Science

De masterclasses en opleidingen van de Passionned Academy worden zeer gewaardeerd onder andere vanwege de grote mate van interactiviteit. Tijdens elke opleidingsdag is er voldoende gelegenheid om eigen cases in te brengen. En je wisselt veel ervaringen uit met andere deelnemers. Gedurende deze Talent Science opleiding werk je aan een concrete eindopdracht waardoor een ideale mix ontstaat tussen theorie en praktijk.

Na afronding van onze unieke opleiding ‘Master of Talent Science’ ontvang je een digitale badge, een certificaat van de Passionned Academy en gesigneerd exemplaren van de boeken ‘De wendbare organisatie’ en ‘De intelligente organisatie’ (totaal herziene druk).

Klantervaring: buitengewoon zinvol

“Deze opleiding was buitengewoon zinvol! Veel tools aangeleverd gekregen. Daar ga ik in mijn organisatie mee aan de gang. Voortreffelijke docenten. Geven tal van nuttige praktijkvoorbeelden.”

Wim Polderman
Waterschap Hollandse Delta

Doelgroep

De Master of Talent Science is opgezet voor iedereen die de talenten op diverse niveaus wil ontwikkelen en realiseren en tegelijk de intelligentie van de organisatie wil verhogen. De opleiding is vooral gericht op (aankomend) Talent Science managers, teamleiders, business managers, programmamanagers, HR managers, HR adviseurs en business consultants.

Behaalde leerdoelen aan het eind van deze opleiding:

Je kunt de kernprincipes van talentontwikkeling helder uitleggen
Jij weet hoe je teams kunt motiveren om te starten met continu verbeteren en co-creatie
Je hebt een grondig inzicht in team- en talentontwikkeling
Je weet hoe groepsdynamica werkt en hoe je een optimaal leerklimaat creëert
Je kunt het 9-lagen klantmodel toepassen
In een workshop heb je zelf klantreizen en -processen in kaart gebracht
Je hebt het geheim van een datawarehouse ontrafeld
Je weet exact welke klant-KPI’s relevant zijn voor jouw organisatie
Dankzij de Lean Game ken je de belangrijkste Lean principes en verspillingsbronnen
Je beheerst het A3 denken
Jij weet hoe je het potentiële organisatie-, klant- en teamtalent kunt verzilveren

Inschrijven

Je kunt jezelf hier direct aanmelden voor de eerstkomende editie ‘Master of Talent Science’ met het inschrijfformulier. Zie je deze Talent Science training liever incompany gegeven, of heb je vragen, neem dan gerust even contact met ons op.

Direct inschrijven

Jouw docenten in Talent Science

Leo Kerklaan, Auteur van De wendbare organisatie

mr. LEO KERKLAAN

Auteur van De wendbare organisatie

Dick Pouw, CIO & senior programmamanager Klantgericht werken

DICK POUW MBA

Senior programmamanager Klantgericht werken

Onze opleiding ‘Master of Talent Science’ wordt gegeven door mr. Leo Kerklaan, drs. Louis Brackel RC en Dick Pouw MBA. De heren hebben bij elkaar meer dan 80 jaar ervaring in dit specialistische werkveld. Ze geven les op diverse universiteiten waaronder Maastricht School of Management, Erasmus Universiteit Rotterdam en ze geven ook regelmatig masterclasses in binnen- en buitenland. Vanzelfsprekend bedienen zij ook een groot scala aan opdrachtgevers met praktische advisering en implementatie.
Opleidingen
Kennisbank
Advies
Interim

Deze organisaties gingen je voor

Word nu ook klant

Wil je ook klant bij ons worden? Wij helpen je maar wat graag verder met opleiding talent science (10-daags programma voor toptalenten) of andere zaken waar je slimmer van wordt.

Dick Pouw, CIO & senior programmamanager Klantgericht werken

DICK POUW MBA

Senior programmamanager Klantgericht werken

Neem contact met mij op

Fact sheet

Organisaties geholpen
___
Trainingen & workshops
___
Deelnemers opgeleid
___
Beoordeling klanten
8,9
Consultants & docenten
___
Kantoren
3
Jaar ervaring
16
EDIT POST