Blogroll Daan van Beek - pagina 4 van 5

Diakonessenhuis gekozen tot slimste organisatie van 2009

Tijdens de vijfde editie van de Business Intelligence Awards is op 29 september na een spannende eindstrijd de titel ‘Slimste organisatie van Nederland’ toegekend aan het Diakonessenhuis Utrecht, Zeist en Doorn. Excellent Performance Awards voor Politie Amsterdam-Amstelland, KPN Retail en ICS. De prijs, een glazen trofee met daarin een jagende uil gegraveerd, werd direct na ontvangst door het Diakonessenhuis opgedragen aan het team. Niet alleen de jury was onder de indruk van de prestaties van het Diakonessenhuis, ook het publiek heeft haar stem massaal toegekend aan het Utrechtse gasthuis.

Rumoer rondom NORA

Binnen de overheid vindt op het vlak van architectuur veel bedrijvigheid plaats. Dat lijkt een contradictio in terminis, maar in dit geval kunnen bedrijven hier een voorbeeld aan nemen. Enkele jaren geleden is Nora geboren, de Nederlandse Overheid Referentie Architectuur. Inmiddels is ze bijna drie jaar oud en heeft een upgrade ondergaan en versie 3.0 (strategiekatern) zag onlangs het levenslicht. Nu is er rumoer ontstaan over haar publiek. Sommigen stellen dat het louter voer is voor architecten, anderen suggereren dat het publiek veel breder zou moeten zijn; ook bestuurders en managers moeten het kunnen lezen en toepassen.

Lokale overheid kan miljoenen uitsparen met kant-en-klaar raamwerk

In het fonkelnieuwe Passionned Group rapport ‘Informatie als sleutel tot uitmuntende overheidsprestaties’ wordt op heldere wijze beschreven hoe lokale overheden hun voordeel kunnen doen met het kant-en-klare Informatie- en Prestatiemanagement Raamwerk voor Gemeenten. Tegen de achtergrond van het 9-vlaks model van professor Maes wordt antwoord gegeven op een aantal vraagstukken van belang. Prestatiemanagement en beleidskaarten: hoe organiseren we van hoog tot laag prestatiemanagement binnen de gemeentelijke organisatie?

Niet noodzakelijk de sterksten, maar de slimsten winnen

Dit zegt Arent van 't Spijker in alweer de derde editie van het jaarboek Business Intelligence en performance management. Een verzameling "best practices" van de allerbeste organisaties waaronder Albert Heijn en ProRail en essays van doorgewinterde experts. "BI staat alweer voor het vierde achtereenvolgende jaar bovenaan het technologie-prioriteitenlijstje van CIO's (Gartner EXP Study 2009), Business Intelligence is niet meer weg te denken uit het bedrijfsleven. Zo vinden ook Roelien Breeuwer en Cyriel Houben van Ordina: "BI is vandaag de dag in bijna elke organisatie gemeengoed geworden". Jorgen Heizenberg (Capgemini) geeft aan hoe de data en snelheid waarmee deze verwerkt dient te worden toenam in 2008 en dat deze trend volgens verwachting in 2009 ook blijft toenemen, BI is cruciaal om deze trend aan te kunnen als organisatie.

Strategiekaarten ook geschikt voor scenarioplanning

Strategiekaarten zijn een uitstekend middel om de organisatiestrategie en bijbehorende besturing op effectieve wijze te visualiseren en te communiceren. Binnen de publieke sector praten we vaak niet over strategie, maar over beleid. In onze visie kan een strategiekaart niet alleen nuttig zijn in de context van performance management, maar ook zeer geschikt als instrument voor scenarioplanning, organisatieontwikkeling en investeringsbeslissingen zijn.

Passionned Group introduceert Dashboard voor goed gemeentebestuur

Gemeenten krijgen een steeds crucialere rol in de landelijke politiek. Steeds vaker wordt regeringsbeleid op gemeentelijk niveau opgepakt, uitgewerkt en uitgevoerd. Passionned Group heeft de afgelopen jaren daarom intensief gewerkt aan de ontwikkeling van een Gemeentelijk Besturing en eXpertise model (GBX). Dit model is bedoeld om meer lijn te brengen in complexe overheidsprocessen en een verbinding aan te brengen tussen landelijk beleid en de doorvertaling naar de lokale uitvoering.

Realiseer de juiste match tussen project en projectmanager

Dat elke willekeurige projectmanagers geschikt is voor elk willekeurig project is niet realistisch. Maar op basis van een set van competentieprofielen voor een set van projecttypen is het wel mogelijk de juiste match tussen project en projectmanager te realiseren, zo stelden we in het eerste artikel vast. Maar hoe ontwikkel je zo’n competentietypologie? In het tweede deel van deze artikelenserie hebben we daartoe het PrDA-competentiemodel beschreven, gebaseerd op de Project rol Diagrammatische Aanpak. In dit derde deel introduceren wij een ander competentiemodel, het Complementaire Waarden model. Ligt de oorsprong van het PrDA-model in een psychologische benadering van persoonlijke competenties, het CW-model stoelt op een bedrijfskundige benadering van de projectkarakteristieken. Je kan dit vergelijken met de kanaaltunnel: deels gegraven vanuit Engeland, deels gegraven vanuit Frankrijk. Aan het eind van dit artikel gaan we in op de vraag of de twee besproken modellen net zo keurig op elkaar kunnen worden aangesloten als de twee delen van de kanaaltunnel.

Gemeenten in een midoffice-spagaat

Veel organisatieveranderingen, ook de heel nuttige en noodzakelijke, verlopen stroperig en bereiken vaak niet de doelstellingen waarvoor ze zijn aangekondigd. Neem nu de midoffice bij gemeenten, het concept is interessant en aardig. Maar een aantal zaken lijken niet te kloppen. Ten eerste: wie zou er in een midoffice willen en moeten werken? In de frontoffice ben je min of meer generalist, en heb je contact met klanten, in de backoffice kun je als specialist je hersens laten kraken over complexe vergunningen. De midoffice is echter geen echte office waar mensen werken, maar een ICT concept. Bedacht en beheert door vaak de informatiemanagement afdeling. De vraag is wat gebeurt er daar dan?

Onderzoeksrapport: maak van BI een groot succes

In deze publicatie vindt u de belangrijkste resultaten van jarenlang nauwgezet onderzoek naar de kritieke succesfactoren van Business Intelligence en performance management. Ondermeer geboren uit de wens om veel meer te weten te komen wat nu echt bepalend zou kunnen zijn voor het succes. In deze helder geschreven publicatie worden u de geheimen ontrafelt van performance management en business intelligence.

Zijn professionele projectmanagers generiek inzetbaar?

Is iedere projectmanager even geschikt voor elk project of zijn voor verschillende typen projecten ook verschillende typen projectmanager nodig? Dat is de centrale vraag in een korte serie van drie artikelen waarvan dit deel 2 is. Het eerste deel verscheen in de nieuwsbrief van februari 2009. In het eerste deel hebben we vastgesteld dat het tot een professie ontwikkelen van projectmanagement betekent dat daaraan generieke én exclusieve competenties verbonden moeten worden. Een professionele projectmanager dient immers generiek inzetbaar te zijn, dus in verschillende projecten van verschillende organisaties. Dit in tegenstelling tot de huidige projectmanager wiens competenties nog sterk beperkt zijn tot het vak- en werkgebied van de organisatie waarbinnen hij in die functie gegroeid is. Maar hoe ver moeten we daarin gaan?

Conclusies BI onderzoek maar al te waar

Naar aanleiding van de publicaties van de Nationale BI Survey in diverse vakbladen waaronder Computable van vrijdag 30 januari jl. - BI betaalt zich bijna nooit terug – kunnen we in ieder geval constateren dat het onderwerp leeft. Hieronder lees je de reactie van Daan van Beek die het onderzoek uitvoerde. Wij begrijpen ook dat alle mensen die fel reageerden op de uitkomsten van het onderzoek, net zoals wij, het vak een warm hart toedragen. Echter, we moeten de realiteit, overeenkomend met de perceptie van veel BI en business managers, CIO's en CFO's, niet uit het oog verliezen. Juist daarom doen we al sinds 2004 gedegen onderzoek naar het effect van BI en performance management binnen het Nederlandse bedrijfsleven en de publieke sector.

Enterprise Search: een welkome aanvulling op Business Intelligence

De laatste weken is er veel discussie geweest over BI in moeilijke tijden, in hoeverre het loont om in BI te investeren en de redenen dat zoveel projecten niet succesvol lijken te zijn. Als wij praten over Business Intelligence, vooral bij de grote bedrijven, denken wij over het verwerken van data (uit databases en applicaties) tot informatie waarop wij actie kunnen ondernemen. Dit is het traditionele Business Intelligence waar o.a. Cognos en Business Objects al jaren mee bezig zijn en waar Gartner jaarlijks een BI Quadrant over publiceert. Een van de problemen met dit type oplossing is, dat heel veel van de data die wij nodig hebben om aan de juiste managementinformatie te komen niet zit in een keurig gedefinieerde Oracle database met een metadata laag erover heen. Het zit ook niet in SAP/R3 met structuur en security waar wij, soms met moeite, erbij kunnen, maar het zit in webpagina’s, PDF bestanden, PowerPoint presentaties, e-mails en Word documenten waar er vrij weinig standaard definities zijn en nog minder toegangsregels.

Relatie tussen project en projectmanager

Is iedere projectmanager even geschikt voor elk project of zijn voor verschillende typen projecten ook verschillende typen projectmanager nodig? Dat is de centrale vraag in een korte serie van drie artikelen waarvan dit de eerste is. Het predicaat professie suggereert generieke en exclusieve competenties. Hoe ver kunnen we daarin gaan? Dat de in de toepassing van generieke methoden gecertificeerde projectmanager ook in elk project succesvol inzetbaar is, is ongeloofwaardig. Tegelijkertijd zijn onze huidige projecten continu in verandering en vragen we om projectmanagers die hun aanpak daarop adequaat en snel kunnen aanpassen. Dit suggereert een andere aanpak in het selecteren en plaatsen van projectmanagers op projecten dan op dit moment gebruikelijk is in organisaties.

De tien gouden regels van Passionned Group

Advies, onderzoek en projectbegeleiding zien we als een serieuze zaak die een hoge mate van verantwoordelijkheid, betrokkenheid en objectiviteit vereist. Het is voor ons een vakmanschap waarbij we in nauwe interactie met jou en je medewerkers én met glasheldere communicatie komen tot scherpe, uitvoerbare en gedragen adviezen. Waarom honderden klanten al met ons in zee zijn gegaan. Tien punten voor een inspirerend en vrijblijvend gesprek.

Slimme bedrijven verzilveren hun zakelijke intelligentie

De verkiezing tot de Slimste organisatie van Nederland, de Dutch Business Intelligence Award, is in volle gang. Organisaties uit diverse branches dingen mee naar de trofee en titel. Hieronder bevinden zich een online bank, een hypotheekverstrekker, een duurzame plantenkwekerij, een landelijke bakkerijketen, een internationale handelsonderneming, een grote overheidsinstelling, een onderwijsinstelling, een zeer vooruitstrevend gezondheidszorgbedrijf, een consultancy en diverse bedrijven uit de Retail.

Lean & business intelligence

Wat betekent lean voor jouw organisatie? Heb je goed zicht op de acht oorzaken van verspilling in het proces? Volgens een artikel op Wikipedia gaat het om defecten, overproductie, transport, wachten, opslag, bewegingen en verplaatsingen, meer doen dan nodig is, onbenutte creativiteit en capaciteit. Worden deze continu in de gaten gehouden? De acht categorieën van verspillingen zijn zeer nuttig om een proces efficiënter te maken. Business intelligence kan gebruikt worden om die verspillingen zichtbaar te maken en te visualiseren. Zo toonde een bekend elektronicaconcern alle TV's die defect waren in een rapportage. De rapportage gaf inzicht in welk onderdeel en welke leverancier (met naam en toenaam) de oorzaak was van het defect. Alle betrokken medewerkers en leveranciers kregen toegang tot de informatie. In een half jaar tijd halveerde het aantal defecten. De besparingen liepen in de tientallen miljoenen per jaar. Lean en BI zijn de twee handen op één buik en vormen wat dat betreft een uitstekend team.

De kracht van de PDCA cyclus

De PDCA cyclus (Plan, Do, Check, Act) is een model uit de jaren ‘30. Ondanks vele nieuwe en aansluitende methoden staat het model nog steeds als een huis. Maar waarom was dit krachtige model een voorbeeld voor vele andere modellen? Waarom dient het nog steeds als inspiratiemiddel en toepassingsmodel? Er bestaan diverse procesverbetermethoden, waaronder die van Lean, Six Sigma, Total Productive Maintenance (TPM) en European Foundation for Quality Management (EFQM). Waar de modellen vandaan komen en wat de kern is van de diverse modellen bespreken we bij het thema procesmanagement. Toch zijn ze allemaal gerelateerd aan de PDCA cyclus van Deming. Je zou kunnen zeggen dat ze allemaal een aanpassing zijn op dit ‘oermodel’.

Hou het praktisch en speel volledig open kaart, Be Smart!

Twaalf maanden geleden werd Walraven, internationale groothandel in bouw- en installatiematerialen, benoemd tot de slimste organisatie van Nederland. In een interview met Tino Hartsink, ICT manager van Walraven, blikken wij terug op een succesvolle editie van de Business Intelligence Award 2010. Walraven werd gewezen op het bestaan van de Business Intelligence Award door hun eigen klanten en leveranciers. “Het was geen vanzelfsprekendheid voor ons om mee te dingen naar de BI Award” verteld ICT manager Tino Hartsink ons. “Klanten attendeerden ons op de prijs en gaven gelijktijdig aan dat zij vonden dat Walraven een goede kans zou maken om de Award te winnen, omdat Walraven haar bedrijfsprocessen zo goed op orde heeft”.

Wordt data integratie de nieuwe ETL?

Het verschil tussen wat enerzijds ETL leveranciers bedenken en anderzijds gebruikers willen, lijkt elk jaar groter te worden. Het begint al bij de naam. Gebruikers praten nog steeds over ETL (Extract, Transform en Load), terwijl leveranciers dit een gepasseerd station vinden. Zij praten over data integratie, iets wat breder is dan de oorspronkelijke ETL, maar dezelfde problematiek beschrijft. Wanneer we ervan uit gaan dat Google statistieken een indicatie geven van waar men in geïnteresseerd is, zien wij dat wereldwijd 240.000 mensen per maand (in Nederland: 2.400) op “ETL“ zoeken. De zoekterm “data integration” wordt “slechts” door 74.000 mensen (in Nederland: 720) ingetikt. Op de eerste Google pagina van “data integration” vinden wij bijna uitsluitend informatie van leveranciers. De eerste “ETL” pagina bevat heel veel (neutrale) informatie over het onderwerp zelf en is bijna vrij van leveranciers. Goede positionering van de producten blijft, zoals blijkt uit bovenstaand voorbeeld, een probleem.

Stuur voor DE verandering eens op rework in plaats van output

Er is al veel geschreven over het optimaliseren van processen en het voorkomen van verspilling. Er zijn meerdere aanpakken om dat te doen. Lean, Six Sigma, TQM, PDCA, business intelligence of een combinatie ervan. Alle theorie eromheen snijdt min of meer hout en is prachtig. De succesvolle praktijkvoorbeelden zijn er. De theorie kan afschrikken. Welke taal wordt nu goed begrepen en wat betekent een slim, slank & groen proces dan? Kunnen we Lean in een keer invoeren en hebben we dan een ideaal proces? Of moeten we niet soms eerst tot inzichten komen alvorens we weer een niveau verder kunnen optimaliseren?

De PDCA cyclus in het financiele zorgproces

Steeds meer organisaties hebben de afgelopen jaren de financiële situatie en de bedrijfsprocessen kritisch geanalyseerd. Zo ook een zorginstelling voor verpleeg- en verzorgingshuizen waar de leidraad voor 2010 vooral lag op het beheersbaar maken van de financiële situatie. Oorzaak van deze nieuwe focus is de veranderende financieringsstructuur binnen de gezondheidszorg. De inkomstenkant is niet meer gebaseerd op het aantal aanwezige bedden, maar door de verandering van de overheidsregels op het aantal cliënten, het aantal behandelingen en hun zorgbehoefte, de zogenaamde Diagnose Behandel Combinaties (DBC"s) en de ZorgZwaartePakketten (ZZP"s).

Nominaties voor Holland Casino, Walraven en Lucardi

Leiden, 30 juni 2010 – Tijdens een spannende auditiemiddag in het gebouw Gravensteen van de Universiteit Leiden zijn Holland Casino, Walraven en Lucardi juweliers door de vakjury genomineerd als ‘Slimste organisatie van Nederland’. De genomineerden dingen mee naar de prestigieuze Business Intelligence Award, een door beeldend kunstenaar Bert Denneman ontworpen uil die in glas is geholograveerd.

Verhoog de hits op je datawarehouse met Google

Datawarehouses bevatten doorgaans behoorlijk veel content. Laten we er voor het gemak vanuit gaan dat veel van deze content relevant is (op een bepaald moment) en betrouwbaar. Dat is vaak (nog) niet zo, maar okay, we willen hier een ander probleem aansnijden, namelijk dat de gebruiker informatie niet kan vinden en deze wel in de goede kwaliteit beschikbaar is. Ik ben voor mezelf eens nagegaan waar dat aan zou kunnen liggen en heb een voorlopig lijstje samengesteld:

Digitale dienstverlening niet in de lift

Ik word vaak verrast door positieve berichtgeving, zeker als het gaat om de overheid. Recent onderzoek van accountantskantoor PricewaterhouseCoopers en de beroepsvereniging voor webprofessionals binnen de publieke sector Cascadis kopt met ‘Digitale dienstverlening in de lift, nu samen verder’. Prachtig om te zien dat er zoveel energie rondom het thema digitale dienstverlening is. Enigszins teleurstellend is dat de kop ook nu weer niet de lading lijkt te dekken en we nog lang niet op koers lijken te zijn met digitale dienstverlening.

Organisatie of reorganisatie: samenwerken

Deze halve zin kan cryptisch overkomen. Ik wil hiermee aangeven dat het (tegenwoordig) lijkt alsof het nodig is om een organisatie zelf te organiseren. Dubbelop dus. We bedoelen hiermee de activiteiten en middelen om de organisatie in stand te houden en te verbeteren. Dit kunnen we de overhead en het management van een organisatie noemen. Het kan gaan om coördinatie door bijvoorbeeld procedures en richtlijnen, Human Capital Management, process management, informatie management, ICT, finance, in principe alles wat niet tot de kernactiviteiten van een organisatie behoord. Ook de managementlagen en de uitvoering en besturing van de bedrijfsstrategie.

Harde aanval op business intelligence

Op het BI platform van Array Publications gaat hoofdredacteur Hans Lamboo in de aanval op business intelligence. Met name slimme organisaties moeten het ontgelden! Hans schrijft: "Ik vind het een gotspe dat de i van BI, die staat voor intelligence, steeds weer opnieuw in verband gebracht wordt met intelligentie. [..] zodra het om Business Intelligence gaat [..] worden intelligentie organisaties ten tonele gevoerd. Leuk voor sappige marketingslogans zoals “Hoe slim is jouw organisatie?” en “Wat is de intelligentste organisatie van het land?”, maar wel heel erg kort door de bocht."

Strategische performance verbetering geeft meer flexibiliteit

De afgelopen maanden heeft Passionned Group een poll gedraaid om te onderzoeken waar de projecten en programma's voor strategische performance verbeteringen op gericht zijn. De poll leverde een aantal interessante resultaten op. De poll werd ingevuld door ruim 200 website bezoekers. Uit de antwoorden blijkt dat in 42% van de gevallen de strategische performance verbeteringen gericht zijn op het vergroten van de flexibiliteit. Na de terugval van de economie blijken organisaties vooral de strategie te hanteren die gericht is op het snel kunnen aanpassen aan de veranderende omgeving, kostenbesparing en vergroten van de zelfwerkzaamheid.

Video-interview: BI in de publieke sector

Hieronder lees je de volledige transcriptie van het video-interview met Daan van Beek, eindbaas van de Passionned Group en auteur van de bestseller 'De intelligente organisatie'. Ik ben Daan van Beek van Passionned Group. Wij houden ons bezig met mensen slimmer en beter laten samenwerken. Het begint met mensen, dus de menselijke kant van Business Intelligence en organisatievernieuwing. Beter dat duidt op een bepaalde ambitie die de organisatie moet hebben, je wilt ergens naar toe, en laten dat is misschien nog wel het moeilijkste van ons vak, dat je dingen moet gaan loslaten en mensen leren om dingen los te laten.

Beter en sneller beslissen met Business Intelligence

Om een organisatie goed te kunnen besturen, dienen organisaties weloverwogen en accurate beslissingen te nemen. Het voornaamste voordeel van Business Intelligence – naast vele andere voordelen die elders op onze website worden belicht – is dat mensen in de organisatie sneller en beter kunnen beslissen. Zowel op het niveau van de individuele kenniswerker als op het niveau van de Raad van Bestuur. De organisatie wordt door effectieve Business Intelligence niet meer alleen gestuurd door het management, maar steeds meer door de kenniswerkers en operators zelf. En indien relevant zelfs direct door klanten en leveranciers.

BI en kennismanagement moeten samenwerken

Een intelligente organisatie vertaalt de resultaten van business intelligence naar het vakgebied kennismanagement en vice versa. Ze laat deze disciplines nauw met elkaar samenwerken. Dit kan het succes van BI vergroten. In deze blog lees je waarom. Kennis ontwikkelen, distribueren en toepassen Kennismanagement richt zich op het verbeteren van de kennishuishouding in organisaties om kennis te ontwikkelen, te combineren, toegankelijk te maken, te distribueren, te delen en toe te passen en wil dat beleid vervolgens ook evalueren.

Surfnet wint Best Business Case Award

Over 2008 konden bedrijven hun business case bij de redactie van Computable aandragen om uiteindelijk de titel Beste Business Case in de wacht te slepen. Uit de 43 inzendingen besloot een vakkundige jury, waar Bernard Vuijk deel van uitmaakt, uiteindelijk dat de business case van het GigaPort-project van Surfnet de beste was. GigaPort is een omvangrijk netwerkproject waarin verschillende organisaties, zowel profit als overheid, moeten samenwerken. Het netwerk maakt het voor onderzoeksinstellingen, hogescholen en universiteiten mogelijk om via glasvezelverbindingen snel data met elkaar uit te wisselen.

Wat is een goede definitie van BI?

In deze blog van De intelligente organisatie gaan we het hebben over definities van Business Intelligence. Wat is een goede definitie, die kort en krachtig is, en toch laat zien dat BI meer is dan het verwerken van data tot informatie en kennis die aanzet tot actie. Synoniemen voor Business Intelligence zijn: Business Analytics, informatiegestuurd werken of datagedreven werken. Business Intelligence is het continu proces waarmee organisaties op gerichte wijze data verzamelen en registreren, analyseren en de daaruit resulterende informatie en kennis in besluitvormingsprocessen toepassen om de prestaties van de organisatie te verbeteren.

BI op zichzelf is niet meer dan een aardig concept

De race om de Dutch BI & Data Science Award en de National BI Survey zijn weer voorbij. In een spannende eindstrijd zijn ProRail, Kin machinebouw en Ahold als respectievelijke nummers drie, twee en één naar voren gekomen. Maar ook ING en Erasmus krijgen een intelligente organisatie, tenminste... Onder de deelnemers van de National BI Survey zijn twee exemplaren van het managementboek ‘De intelligente organisatie’ verloot. Uit de loting zijn ING Investments en Erasmus Medisch Centrum als winnaars aangewezen. Zij ontvangen het boek één dezer dagen op de kantoormat. Thea Beckmann, schrijfster van kinder- en jeugdboeken zei ooit “Een boek gaat over wat je er zelf uithaalt, niet over wat de schrijver belangrijk vindt.” De opmerkelijke kanttekening uit de mond van een zeer succesvol auteur geeft ook weer waar het om gaat bij business intelligence.

Obamas strategie en intelligente organisatie

De nieuwe President van Amerika, Barack Obama is slim te werk gegaan in zijn campagne. Zijn organisatie was vlekkeloos en zijn strategie uitmuntend. Volgens CNN Politics: "He won it with an organization that even opponents called brilliant." Voor de prijsvraag is gevraagd welke van de onderstaande aspecten terugkomen in de strategie van Barack Obama én het dichtst in de buurt komen van het concept en de essentie van 'De intelligente organisatie'. Honderden van onze relaties namen deel aan deze prijsvraag en deze heeft 7 winnaars opgeleverd!

Elektronische dienstverlening is meer dan een 'gelikte website'

De e-overheid ziet elektronische dienstverlening als hét ultieme middel om de dienstverlening klantgerichter en transparanter te maken evenals het verhogen van de doelmatigheid. Hoe en welke aspecten daarbij relevant zijn in welke volgorde, is echter niet altijd even duidelijk aangegeven. Deze publicatie heeft zich met betrekking tot deze vraagstelling gericht op de manier waarop een overheidsorganisatie elektronische dienstverlening succesvol kan invoeren, waar mogelijk als leidraad gebruikmakend van het INK-model.

Is er nog toekomst voor ETL en het datawarehouse?

Op dinsdag 23 september jl. heeft advies- en onderzoeksbureau Passionned Group een presentatie gehouden over "De Toekomst van ETL". Al jaren houdt Passionned Group deze markt nauwlettend in de gaten. De ETL Tools Survey vergelijkt 21 ETL tools op ruim 90 criteria die er toe doen. We presenteren je graag enkele conclusies uit de presentatie. De analisten, de pers en de leveranciers praten liever over “data integratie” waarschijnlijk omdat de term ETL alweer op leeftijd raakt. Het is echter wel een begrip dat ergens voor staat en dat uit te leggen is naar de klant. Men kan zich doorgaans wel wat voorstellen bij de begrippen extractie, transformatie en laden.

Interview BNR: Digitale overheid heel ver weg, 65% norm omstreden

Veranderen is lastig. In het bijzonder bij organisaties die van alles doen zoals de overheid. Met druk vanuit de samenleving om beter te presteren, zetten veel overheden zwaar in op digitale dienstverlening. Wat kan met Internet, wat moet via het loket. Volgens de doelstellingen van de regering zou in 2007 minimaal 65% van de dienstverlening van de overheid digitaal moeten verlopen. Deze norm is volgens de ‘Rapportage 65% publieke dienstverlening 2007’ (versie 4.01, Overheid.nl Monitor, releasedatum 5 december 2007) gehaald. Maar klopt deze positieve berichtgeving wel?

Nominaties voor titel 'Nederlands slimste'

Na intensief beraad op de campus van de Erasmus Universiteit is de jury van de Business Intelligence Awards afgelopen donderdagavond gekomen tot vijf genomineerden voor de titel ‘Slimste organisatie van Nederland’. Naast Interpolis, Ahold en ProRail zijn DSM Innovation en Kin Machinebouw geselecteerd voor de volgende ronde. De nominaties zijn vastgesteld uit ruim honderdtwintig organisaties na een pittige procedure. De organisaties zijn over een periode van twee maanden onderzocht op ruim zestig aspecten die volgens de jury van doorslaggevend belang zijn voor creëren van een intelligente organisatie. Het achterliggende model wijst er overigens ook op dat investeringen in een slimme organisatie zich in klinkende munt kunnen uitbetalen: intelligente organisaties behalen betere (financiële) resultaten.

Uitreiking BI Awards en BI symposium op 4 en 5 oktober a.s.

Dit jaar zal het BI Symposium plaatsvinden op 4 en 5 oktober in Spant! te Bussum. Tijdens deze dag zal het thema “Get Smart with BI and IM” centraal staan. Tevens wordt op deze dag de BI Award aan ‘de Slimste organisatie’ van het jaar uitgereikt. Uit de vele deelnemende organisaties zijn 3 genomineerden organisaties gekozen: Walraven, Lucardi juweliers en Holland Casino. Tijdens het BI symposium zullen zij een presentatie geven over hun slimme organisatie. Hierna gaat de jury nog eenmaal in beraad en zal aan het eind van de dag de prijs aan de winnaar worden uitgereikt.

UWV en Ricoh slimste organisaties van Nederland

Utrecht, 14 maart 2007 – Tijdens een spannende eindstrijd zijn het UWV en de Ricoh uit ruim honderdvijftien organisaties verkozen tot de twee slimste organisaties van Nederland. In het Spant! te Bussum vond 13 maart jl. de uitreiking van de Business Intelligence Awards plaats op het Congres & Expo Business Intelligence 2007. Het UWV, afdeling Bezwaar en Beroep, dat de genomineerde non-profit organisaties Parnassia en de Gemeente Delft achter zich liet, werd door de jury geprezen om de concrete besparingen die men heeft gerealiseerd. “Mede door handig gebruik te maken van informatie van andere afdelingen binnen het UWV wist men de bezetting van de juristen en medisch specialisten beter af te stemmen op het aanbod aan werk. Dat leverde binnen een jaar een flinke efficiëncybesparing op.” Door slim gebruik te maken van informatie op een dashboard en grafieken wist men ook nog eens de doorlooptijd van bezwaar- en beroepszaken sterk te verminderen en de tijdigheid van de afhandeling te verbeteren. Het UWV heeft daarmee laten zien oog te hebben voor de cliënt. Immers, snel uitsluitsel in bezwaar- en beroepszaken is, bij de toch voor de klant vaak vervelende procedure, een prettige bijkomstigheid. Het UWV wist door de besparingen en verbeteringen efficiënter om te gaan met gemeenschapsgeld en kan daardoor als voorbeeld dienen voor veel andere non-profit organisaties. De heer Kees de Jong, hoofd uitvoering, ontving namens het UWV een prachtige bronzen uil uit handen van juryvoorzitter Leo Kerklaan.

Een selectie van onze klanten

Word nu ook klant

Wil je ook klant bij ons worden? Wij helpen je maar wat graag verder met data analytics of andere zaken waar je slimmer van wordt.

Daan van Beek, Managing Director

DAAN VAN BEEK MSc

Managing Director

neem contact met mij op

Fact sheet

Organisaties geholpen
___
Trainingen & workshops
___
Deelnemers opgeleid
___
Beoordeling klanten
8,9
Consultants & docenten
___
Kantoren
3
Jaar ervaring
16
EDIT POST