BI en kennismanagement moeten samenwerken


Een intelligente organisatie vertaalt de resultaten van business intelligence naar het vakgebied kennismanagement en vice versa. Ze laat deze disciplines nauw met elkaar samenwerken. Dit kan het succes van BI vergroten. In deze blog lees je waarom.

Kennis ontwikkelen, distribueren en toepassen

Kennismanagement richt zich op het verbeteren van de kennishuishouding in organisaties om kennis te ontwikkelen, te combineren, toegankelijk te maken, te distribueren, te delen en toe te passen en wil dat beleid vervolgens ook evalueren.

Maar kennismanagement is ook het creëren van een omgeving waarin mensen aangezet en uitgenodigd worden om hun eigen kennis met die van anderen slim te combineren om zo de besturing en prestaties te verbeteren. Met Business Intelligence streven we naar het omzetten van ruwe data tot informatie en nieuwe kennis.

Het combineren van data, kennis en innovatie

Door specifieke verkoopgegevens van een auto-importeur te combineren met algemene demografische gegevens, maken we bijvoorbeeld op dat niet alleen welgestelde tweeverdieners met kinderen en een hond geïnte­resseerd zijn in grote sportieve terreinwagens, maar ook alleenstaande mannen met een iets meer dan modaal inkomen van 45 jaar en ouder. Die interesse blijkt het grootst in de stad. Deze kennis kan je vervolgens actief verspreiden binnen de organisatie zodat medewerkers die beschikken over de juiste gedragscompetenties, gericht actie kunnen ondernemen. Bijvoorbeeld als de afdelingen marketing en innovatie gezamenlijk tot een besluit komen om ook een ‘light’-versie van de terreinwagen speciaal voor mensen met een iets meer dan modaal inkomen te produceren.

Kennis vormt de basis voor het genereren van nieuwe producten

Vaak wordt kennismanagement geassocieerd met innovatie. Kennis vormt immers de basis voor het genereren van nieuwe producten of het optimaliseren van procesmanagement. Goede managers hebben daarnaast ook oog voor verbeelding: de creatieve basis voor slimme innovaties en ideeën. Albert Einstein (1879 – 1955) merkte eens op dat “fantasie belangrijker is dan kennis” en “logica brengt je van A naar B, verbeelding brengt je overal”. Na de verbeelding kunnen we met onze kennis de haalbaarheid van het idee testen en ­even­tueel tot uitvoering brengen. Voor innovatie heb je dus beide elementen in je organisatie nodig.

Een selectie van onze klanten

Word nu ook klant

Wil je ook klant bij ons worden? Wij helpen je maar wat graag verder met business intelligence (kennismanagement) of andere zaken waar je slimmer van wordt.

Daan van Beek, Managing Director

DAAN VAN BEEK MSc

Managing Director

neem contact met mij op

Fact sheet

Organisaties geholpen
___
Trainingen & workshops
___
Deelnemers opgeleid
___
Beoordeling klanten
8,9
Consultants & docenten
___
Kantoren
3
Jaar ervaring
15