contact
Neem gefundeerde beslissingen met datagedreven werken

Datagedreven werken

Datagedreven werken houdt in dat je bij alles wat je doet de data leidend laat zijn. Acties en beslissingen neem je dus datagedreven. Als de data aantoont dat je rechtsaf moet gaan, dan ga je ook rechtsaf. Eerst geven we een definitie van datagedreven werken en laten we zien wat een datagedreven organisatie is. Die kent 4 belangrijke lagen. We tonen ook de begrippencontainer 'datagedreven werken' zodat je weet wat er allemaal bij komt kijken. En we laten natuurlijk zien hoe het proces van datagedreven werken in elkaar steekt. De datagedreven specialisten van Passionned Groep helpen je graag met het ontwikkelen van een solide datagedreven organisatie. Wij schreven er een boek over: 'De intelligente, datagedreven organisatie' waar inmiddels al meer dan 25.000 exemplaren van zijn verkocht.

Wij denken altijd in concrete oplossingen voor datagedreven sturen

Om datagedreven sturen te realiseren helpen wij je graag bij het praktisch oplossen van concrete vragen zoals:

Spelen een of meer van deze issues ook in jouw organisatie? Wil je een datagedreven organisatie die handelt op basis van feiten, datagedreven stuurt en nooit meer de weg kwijt is? Laat je dan adviseren door de datagedreven verbeterspecialisten van de Passionned Group.

Definitie van datagedreven werken & sturen

Datagedreven werken, ook wel datagericht sturen, datagedreven sturen of datagestuurd werken genoemd, omvat vele facetten zowel organisatorisch als technisch. We geven aan datagedreven werken (datagedreven sturen) de volgende definitie:

Datagedreven werken is het consequent, dagelijks, wekelijks analyseren en sturen op basis van (onbewerkte) feiten en data. Je laat je in je dagelijkse werk leiden door de data.

Het doel is om dagelijks, wekelijks meer inzicht en kennis te verwerven en meer gefundeerde beslissingen te nemen op basis van betrouwbare data. Met als doel om zaken in je organisatie structureel te verbeteren of om te innoveren. Over de volle breedte van het bedrijf.

Datagedreven werken is een continu proces

Een datagedreven organisatie neemt beslissingen aan de lopende band. Want er is zoveel bruikbare data, meer dan je zult vermoeden. En de dynamiek in de maatschappij en wereld nemen toe dus moet je vaker een beslissing nemen.

Wat is datagedreven werken, het proces
Figuur 1: Wat is datagedreven werken? Bovenstaande afbeelding toont het totale proces.

Het streven is om een datagedreven organisatie te realiseren waar iedereen op basis van data veel vaker dan voorheen rationele beslissingen neemt en niet meer alleen stuurt op basis van het onderbuikgevoel of meningen. Je opereert voortaan als team, waarbinnen alle neuzen uiteindelijk dezelfde kant op komen te staan.

Wat is datagedreven werken? De betekenis

Datagedreven werken is exact ook de betekenis die je aan dit begrip kan toekennen: je gaat werken met data om je werk goed (beter) uit te kunnen voeren en gefundeerde beslissingen te nemen. Om de adoptie van datagedreven werken in jouw organisatie te vergroten moet je niet alleen het bewustzijn zien te vergroten maar zeker ook je mensen opleiden tot een bepaald niveau van datageletterdheid. Daarnaast heb je Business Intelligence tools nodig waarmee je rapporten, interactieve dashboards en KPI’s kunt maken maar kijk altijd goed naar de datakwaliteit (meten & verbeteren). Want vervuilde data kunnen helaas een spaak in de wielen steken van je datagedreven ambities.

De begrippencontainer

Datagedreven werken staat niet op zichzelf. Er zijn veel begrippen die bij elkaar de ontwikkeling van een eenvoudige maar solide datagedreven architectuur sturen. Om de essentie van het woord ‘datagedreven’ te begrijpen moet je ze allemaal kennen. Onze unieke opleiding Business Intelligence kan je daarbij van pas komen.

datagedreven architectuur - de begrippencontainer
Figuur 2: De begrippencontainer als datagedreven architectuur

Het zusje van datagedreven: informatiegestuurd werken

Informatiegestuurd werken gaat vaak uit van een KPI (betekenis). Maar die zijn soms sterk verouderd of vaak niet scherp genoeg. Je gaat bij informatiegestuurd werken van tevoren ingehamerde principes en speerpunten verkennen en analyseren. Bij datagedreven werken & datagedreven sturen ga je juist uit van de ruwe, onbewerkte data en maximale vrijheid.

Beide methoden hebben zo hun voor- en nadelen. Lees verder over informatiegestuurd werken.

Profiteer van onze effectieve aanpak: DataDoen™

Onze unieke aanpak DataDoen™ laat datagedreven werken doordringen tot in de haarvaten van jouw organisatie. Iedereen moet eraan geloven en iedereen gaat erin geloven. Deze krachtige, datagedreven aanpak zorgt ervoor dat bij elke moderatiesessie de juiste data op tafel ligt voor de betrokken stakeholders van dat moment.

De voorliggende problematiek is gevisualiseerd als een helder proces dat voor iedereen duidelijk, herkenbaar en vaak ook confronterend is. Dit zet keer op keer een beweging in gang die medewerkers en managers wakker schudt. Pas dan gaan ze de juiste gesprekken met elkaar voeren. Om processen continu te verbeteren, de organisatie verder te ontwikkelen en de klant veel beter te kunnen bedienen.

Lees meer over onze unieke DataDoen-aanpak

Omarm datagedreven werken of…

Beslissingen die je datagedreven neemt, zijn kwalitatief betere, rationelere beslissingen. Ze zorgen voor een hogere winstgevendheid, een betere financiële positie en een hogere klanttevredenheid (Harvard, 2015). Andrew McAfee van het MIT geeft zelfs aan:

Medewerkers die het principe van datagedreven werken niet omarmen, worden binnen afzienbare tijd vervangen door medewerkers die dat wél doen.

Dit geldt in het bijzonder voor de leidinggevenden. Misschien dat het in jouw organisatie en situatie zo’n vaart niet zal lopen, toch stemt dit tot nadenken.

De datagedreven organisatie en de voordelen ervan

De datagedreven organisatie kijkt niet alleen achteruit maar zeker ook vooruit. Van verantwoorden naar sturen naar voorspellen. Op alle 4 de lagen moet je werk verzetten:

  1. Hoe creëer je een datagedreven cultuur?
  2. Hoe geef je een datagedreven strategie vorm?
  3. Hoe neem je datagedreven beslissingen?
  4. Hoe maak je medewerkers datageletterd?

De datagedreven organisatie - 4 lagen
Figuur 3: De 4 lagen van een datagedreven organisatie.

Welke voordelen kent een datagedreven organisatie?

Over welke tools kan de datagedreven organisatie beschikken?

Om datagedreven werken en datagedreven sturen vorm te geven, zijn niet alleen je mensen van cruciaal belang, ook de juiste Business Intelligence tools doen er wel degelijk toe. Deze zijn er in verschillende soorten en maten. Alleen al in Nederland zijn er meer dan 20 beschikbaar. De oplossingen die het beste aansluiten bij onze aanpak voor datagedreven sturing en methode zijn: Qlik, Tableau, Power BI en Visual Analytics van SAS.

Is mijn bedrijfscultuur wel klaar voor datagedreven sturen?

Ja, juist omdat je bij datagedreven sturen ook gaat werken met ruwe data maakt de cultuur van je bedrijf niet zoveel uit. Onze jarenlange ervaring met het realiseren van datagedreven organisaties en datagedreven processen maakt keer op keer duidelijk dat je onze laagdrempelige methode in elke bedrijfscultuur en in elke sector kan toepassen. Mits natuurlijk de data voorhanden is. Ook onderwijsinstellingen moeten datagedreven werken. Omdat iedereen betrokken raakt en een rol speelt bij het lezen, analyseren, polijsten en bespreken van de data, kan datagedreven werken en datagedreven sturing uitgroeien tot een organisatiebreed succes. Uiteraard zetten we voor elke organisatie een maatwerktraject uit op basis van standaarden waardoor de investering relatief laag is.

Datagedreven werken in de Veiligheidsregio NHN

Datagedreven werken in de Veiligheidsregio Noord-Holland-NoordSamen met de meldkamer, de ambulancezorg en een team van cardiologen van de diverse ziekenhuizen ontwikkelde de Veiligheidsregio Noord-Holland-Noord een procesdashboard op basis van datagedreven werken. Ze wilden weten hoe hun hartpatiënten met een acuut hartprobleem door de hele zorgketen werden geloodst en welke verbeteringen ze in dat proces konden doorvoeren.

Ze brachten allereerst de ruwe data van diverse systemen bij elkaar en plotten die op het acute hartzorgproces. Vervolgens gingen ze die data minutieus analyseren en knoopten ze met de direct betrokkenen het gesprek aan over de data. Niet eenmalig, maar dagelijks en wekelijks.

In anderhalf jaar tijd werd de doorlooptijd van het totale acute zorgproces van hartpatiënten, waarin elke seconde telt, met 20 minuten ingekort.

Gecontroleerd en geborgd. Een verhaal dat iedereen aanspreekt: data die levens redt. Een grotere maatschappelijke relevantie bestaat er niet.

Meer grip met datagedreven processen

Datagedreven processenDoordat je met datagedreven sturen meer en veel fijnmaziger inzicht krijgt, en dat met grote frequentie, kun je zien waar het in je bedrijfsprocessen hapert. De data en dashboards maken inzichtelijk waar je je analyse op zou moeten richten en waar je kunt bijsturen. Zo krijg je meer grip op je organisatie, verbeter je de prestaties en maak je je processen datagedreven. Maar ook data science technieken en artificial intelligence (betekenis) kunnen daar een belangrijke bijdrage aan leveren. Want met rapporten en dashboards loop je toch vaak achter de feiten aan. Zie ook ons artikel ‘Datagedreven procesmanagement’.

Datagedreven werken bij een gemeente & overheid

Bij onder andere de gemeente Rotterdam (maar ook bij de Provincie Zuid-Holland, DNB en NPRZ) hebben we datagedreven werken binnen de overheid tot grotere hoogte kunnen brengen. “We hebben het eerste half jaar zoveel mogelijk platte data uit het sociale domein van de organisatie getrokken, en voor drie werkdomeinen de routes in kaart gebracht: werk, onderwijs, en zorg. Zo creëerden we inzicht op gemeentelijk niveau. Dat was voor veel mensen echt een openbaring.” Het realiseren van een datagedreven overheid is onze missie en passie.

Lees verder…

De voorbeelden liggen echt voor het oprapen

Voorbeelden datagedreven werkenDe voorbeelden van datagedreven werken liggen letterlijk voor het oprapen. Al eerder noemden we de Gemeente Rotterdam en de Veiligheidsregio Noord-Holland-Noord. Maar dat zijn niet onze enige klanten en succesverhalen. Daarnaast hielpen wij de afgelopen periode een zorgverzekeraar met de implementatie van datagedreven werken, zorgden we bij de zakelijke tak van de Rabobank voor interactieve dashboards, maakten we dashboards voor een keten van tankstations, introduceerden we datagedreven werken op een basisschool en adviseerden we een telecombedrijf bij datagedreven sturing. Wacht niet langer en maak ook kennis met Passionned Group: samen boeken we datasucces.

Ook kennismaken met datagedreven sturen?

Wil je een datagedreven organisatie realiseren en datagedreven werken tot in de haarvaten van je organisatie doorvoeren? Wil je niet in de meest voorkomende valkuilen stappen en datagedreven successen boeken? Neem dan gerust contact op met een van onze datagedreven verbeterspecialisten.

Over Passionned Group

Logo Passionned Group, experts in datagedreven werken en datagedreven organisatiesPassionned Group is dé specialist in datagedreven werken en datagedreven sturen. Onze bevlogen en ervaren hands-on consultants en adviseurs helpen grotere en kleinere organisaties bij de kanteling naar een intelligente, datagedreven organisatie. Om het jaar organiseren wij de prestigieuze prijs voor de Slimste organisatie van Nederland.

Neem contact met ons op

Onze datagedreven specialisten

Mark de Kort - Associate Partner Datagedreven werken

drs. MARK DE KORT

Associate Partner Datagedreven werken

Daan van Beek - Auteur van De intelligente, datagedreven organisatie

DAAN VAN BEEK MSc

Auteur van De intelligente, datagedreven organisatie

Dick Pouw - Senior adviseur Datagedreven organisaties

DICK POUW MBA

Senior adviseur Datagedreven organisaties

Andries Bottema - Associate Partner Datagedreven onderwijs

drs. ANDRIES BOTTEMA

Associate Partner Datagedreven onderwijs

John Kennedy - Senior consultant Datagedreven organisaties

JOHN KENNEDY

Senior consultant Datagedreven organisaties

Thomas Abramse - Associate Partner Data Analyse

THOMAS ABRAMSE MSc

Associate Partner Data Analyse

» Bekijk alle experts

Reviews over "Datagedreven werken"

Jenneke Riemersma | Gemeente Rotterdam | 1 juni 2019

De procesmethode zet de klant centraal. Een klant beweegt zich door de gehele organisatie. Datagedreven werken geeft inzicht in deze beweging. Door met experts van verschillende afdelingen deze bewegingen te analyseren, ontdekten we manieren om onze processen te verbeteren. Als gemeente Rotterdam willen wij de service richting onze burgers zo goed mogelijk inrichten. De inzet van de procesmethode helpt hierbij. Review over Datagedreven werken.

Marco Pastors | Directeur NPRZ | 7 april 2018

Iedereen met een beetje hart voor uitvoering, kwaliteit en informatisering hier, is enthousiast over resultaat en aanpak. Ook over de manieren waarop privacykwesties kunnen worden opgelost. Dat kom je niet vaak tegen. Review over Datagedreven werken.

Plaats review

Geef je mening over dit product, artikel of dienst

Dit veld is verplicht!
Dit veld is verplicht! optioneel
Dit veld is verplicht! optioneel
Dit veld is verplicht! optioneel
Dit veld is verplicht!
Review verzendenHet formulier bevat fouten.

Deze organisaties gingen je voor

Word nu ook klant

Wil je ook klant bij ons worden? Wij helpen je maar wat graag verder met datagedreven werken, datagedreven sturing en een datagedreven organisatie of andere zaken waar je slimmer van wordt.

Mark de Kort - Associate Partner Datagedreven werken

drs. MARK DE KORT

Associate Partner Datagedreven werken

Neem contact met mij op

Fact sheet

Organisaties geholpen
___
Trainingen & workshops
___
Deelnemers opgeleid
___
Beoordeling klanten
8,9
Consultants & docenten
___
Kantoren
3
Jaar ervaring
17
EDIT POST