Verschil met traditionele systeemontwikkeling

Business Intelligence (BI) projecten onderscheiden zich op een aantal belangrijke punten van de “traditionele” systeemontwikkelingsprojecten:

  • de projecten zijn vaak afdelings-, proces- en business unit overschrijdend.
  • de projecten bevatten een mix van strategie, IT & processen en gedrag en kennen vaak een hoog intern politiek gehalte.
  • de gebruikers- en IT-organisatie dienen nauw samen te werken.
  • Business Intelligence heeft niet alleen betrekking op het operationele niveau, maar ook op het tactische en strategische niveau binnen organisaties.
  • er is een combinatie nodig van twee methodieken: de traditionele ‘waterval’ en de ‘moderne’ iteratieve waarbij er incrementeel wordt ontwikkeld volgens de agile & scrum methodiek. De eerste methodiek is nodig voor de informatieanalyse en het komen tot een uitgebalanceerde architectuur, waarna de laatste methodiek de verschillende increments realiseert.
  • er is een multidisciplinair projectteam nodig.

Selectie van BI tools

Verantwoordelijken voor Business Intelligence projectmanagement worden vaak geconfronteerd met toolkeuzes. Er moet een (nieuw) BI platform worden gekozen. Dit gaat eerder gepaard met emoties dan met ratio.

Wij hebben een 100% onafhankelijk onderzoeksplatform ontwikkeld: de Business Intelligence & Analytics Guide™. Dit digitale platform helpt je op weloverwogen wijze te komen tot een shortlist van BI-tools die het beste bij je BI-vraagstukken passen. Gebaseerd op meer dan 250 criteria.

naar Business Intelligence & Analytics Guide

Standaard projectmanagement voldoet niet

De punten die hierboven besproken genoemd worden eisen veel van de projectmanager en het projectteam. Dit is voor Passionned Group de aanleiding geweest om een methodologie (scrum, agile) te ontwikkelen die specifiek rekening houdt met bovengenoemde kenmerken: de Business Intelligence projectcyclus. Deze aanpak is bij diverse (grotere) organisaties bijzonder succesvol gebleken. Hoewel daarin elementen uit bestaande projectmanagementmethodieken worden gebruikt – zoals het werken met business cases uit Prince II en DSDM Agile framework – gaat de Business Intelligence projectcyclus vooral in op de specifieke activiteiten en producten van Business Intelligence projecten.

BI Projecten hoeven niet te falen

Helaas mislukken nog veel van de Business Intelligence en datawarehouse projecten, onder andere vanwege bovengenoemde kenmerken die het risico verhogen op falen. En het komt ook doordat het moeilijk wordt gevonden om een goede business case op te stellen, ondanks dat deze er – na enig speurwerk – vaak wel is. Maar de belangrijkste faalfactor is, zo blijkt ook uit onderzoek onder bijna 390 organisaties, dat er nog te weinig aandacht wordt besteed aan de bedrijfscultuur en de gedragskant van Business Intelligence.

Standaard producten voor BI projectmanagement

Door onze langjarige ervaring in Business Analytics projectmanagement, onderzoek en organisatieadvies weten we als geen ander waarom BI-projecten kunnen falen en wat de succesfactoren zijn. Wij hebben daarom voor (aankomend) projectmanagers en business managers verantwoordelijk voor Business Intelligence aan aantal producten ontwikkeld:

Maak een keuze voor kwaliteit

Het is zaak om Business Intelligence projecten goed in te steken, een goede methodologie te gebruiken, de risico’s te onderkennen en een evenwichtig en deskundig projectteam samen te stellen. Onze door de wol geverfde BI-projectmanagers en adviseurs zijn je daarbij graag van dienst.