Passionned Group™

Telecom

De telecomsector verkeert in een continu transitieproces. De frequentieveilingen en de uitrol van nieuwe generaties mobiele netwerken (4G, 5G enzovoorts) zijn hier mede debet aan. Daarnaast worstelen telecombedrijven met bedrijfsrisico’s, zoals uitval door cybercriminaliteit, stroomstoringen, overbelaste netwerken, brand en graafschade. Digitalisering vergroot de telekwetsbaarheid. De “politisering” van telecom en discussies over vitale infrastructuur, privacy en elektromagnetische straling zetten de branche telecom op scherp. Er is behoefte aan een heldere telecomvisie. Slimme ondernemers denken altijd in scenario’s en praktische telecom oplossingen. Ze gebruiken datagedreven technologie (AI en BI), telecom analytics en big data hierbij als hefboom.

Passionned Group leert telecommunicatie organisaties datagedreven en slimmer te werken. Hier vind je hoe:

BI-trends voor telecommers
Open inhoudsopgave

Telecombranche vervult een sleutelrol binnen onze vitale infrastructuur


Wat is telecommunicatie?

Wat is telecom management? Business telecom is het exploiteren van elektronische communicatienetwerken. Telecom aanbieders, ook wel telecom providers genoemd, bieden consumenten en zakelijke abonnees een elektronisch communicatienetwerk. Zij houden zich onder meer bezig met het bouwen, exploiteren, beheren of beschikbaar stellen van deze elektronische communicatienetwerken en bieden telecom oplossingen aan.

Wat is een telecom bedrijf?

De telecomsector omvat niet alleen aanbieders van mobiele telefonie, vaste telefonie en internet. Ook telecombedrijven die vitale voorzieningen aanbieden, zoals internetknooppunten, datacentra, hosting- en certificeringsdiensten, vallen binnen het wettelijke kader van de telecommarkt. Dit omdat deze telecombedrijven van belang zijn voor de continuïteit, betrouwbaarheid en veiligheid van de dienstverlening en de infrastructuur in Nederland.

Naast de telecom aanbieders en de eindgebruikers zijn er op de telecommarkt Nederland en in de toeleveringsketen nog tal van andere partijen actief zoals distributeurs, fabrikanten en importeurs, die apparaten of radioapparaten op de telecom markt aanbieden.

Trends telecom

Toezichthouders zoals de Autoriteit Consument & Markt (ACM) en het Agentschap Telecom, brengen periodiek relevante telecom trends in kaart voor telecom Nederland, waarmee telecom professionals en iedere willekeurige “telecom leek” hun voordeel kunnen doen.

Kunstmatige intelligentie neemt ook in de telecomsector een hoge vlucht. Dat brengt nieuwe, ethische, sociale en veiligheidsvraagstukken met zich mee.

Op macroniveau zijn bereikbaarheid en continuïteit van telecomnetwerken, cybersecurity en kunstmatige intelligentie (AI) megatrends waarop een telecom bedrijf moet anticiperen. De telecomsector is daarnaast een belangrijke aanjager van economische groei: de vacatures “leidinggevende telecommunicatie managers gevraagd” staan van oudsher voor goede carrièreperspectieven. Ambitieuze telecom professionals die werken op de telecom markt proberen in te spelen op dergelijke trends in de telecom.

Meer globale en specifieke trends die de telecomsector raken zijn:

Toezichthouders op telecom bedrijven

De Autoriteit Consument en Markt (ACM) draagt er in Nederland zorg voor dat haar besluiten bijdragen aan het verwezenlijken van een aantal doelstellingen. Zo bevordert zij de concurrentie bij het leveren van elektronische communicatienetwerken, elektronische communicatiediensten of bijbehorende faciliteiten. Dit doet zij onder meer door efficiënte investeringen op het gebied van infrastructuur aan te moedigen en innovaties van het telecombedrijf te steunen. Ook levert zij een bijdrage aan de ontwikkeling van de interne markt en bevordert zij de belangen van eindgebruikers van telecom wat betreft keuze, prijs en kwaliteit.

Op Europees niveau houdt BEREC, het overkoepelende orgaan van Europese regelgevende instanties voor elektronische communicatie toezicht op de telecom branche.

Het Agentschap Telecom verdeelt in Nederland het frequentiespectrum zo efficiënt mogelijk en houdt toezicht op het gebruik ervan. Om bepaalde elektrische of elektronische apparaten te kunnen gebruiken moeten belanghebbenden eerst een vergunning voor de frequentieruimte aanvragen of hun registratie melden. Daarnaast bestaat er vergunningvrije apparatuur.

Onze dienstverlening in de telecom branche

Hieronder geven we een overzicht van onze belangrijkste opleidingen en adviesproducten die wij aanbieden om directies, accountmanagers, projectmanagers en engineers in de telecomsector te ondersteunen bij het ontwikkelen van een heldere telecomvisie, een toekomstbestendige strategie en een datagedreven cultuur en werkomgeving.

Neem voor de details contact met ons op. Leer hoe je alert kunt inspelen op de hierboven beschreven telecom sector trends.

Ontwikkel een telecom strategie op basis van strategiekaarten, KPI’s en scenario’s

Data science in telecom: benut de AI-hefboom optimaal

Stroomlijning en verbetering bedrijfsprocessen in de telecomsector

Ondersteuning nodig bij telecom oplossingen of een telecomvisie?

Ben je op zoek naar een objectief telecom advies, telecom data analytics, een telecom dashboard of telecom CRM software? Wens je ondersteuning bij het ontwikkelen van een strategische telecomvisie, telecom analytics of telecom business intelligence, neem dan contact op met een van onze in telecom gespecialiseerde consultants. Ook voor leidinggevende telecommunicatie vacatures, zoals een interim BI manager of een freelance manager Business Analytics ben je bij ons aan het juiste adres. Neem hier contact op met onze recruiter.

Wat zeggen onze opdrachtgevers?

Passionned Group heeft al veel opdrachten in de telecom branche met succes uitgevoerd. Onderstaande klantcases en best practices in de telecommunicatie branche geven een goede indruk van wat slim telecom inhoudt. De cases schetsen het gezamenlijke traject dat hierbij wordt afgelegd om te komen tot betere prestaties met behulp van datagedreven performance management en Business Intelligence in de telecom.

Wil je ook telecom BI of een BICC telecom op maat?

Herken je één of meer van de hierboven beschreven telecom trends of topics? Wil je je telecom business of marktaandeel telecom een boost geven? Ben je nieuwsgierig naar de belangrijkste aanbieders telecom (grootste telecombedrijven Nederland), of de nieuwste telecom trends? Heb je vragen over telecom performance management, telecom kosten, interim-advies of een BI telecom opleiding, neem dan nu contact op met een van onze telecom business intelligence specialisten.

neem contact met ons op

Reviews over Telecom

Marciano de Kom | Telesur | 21 november 2018

Perfecte website.

neem contact met ons op