Stop de gijzeling van de Big Data organisatie | Opinie
Passionned Group is dé specialist in datagedreven werken, dashboards, KPI's, continu verbeteren, algoritmes, Artificial Intelligence en BI. Onze bevlogen en ervaren consultants helpen grotere en kleinere organisaties bij de kanteling naar een intelligente, datagedreven organisatie.

Met alleen een datalake kom je geen steek verder

Big Data is regelmatig een belangrijk onderwerp van gesprek in managementteams en op de werkvloer. We zitten midden in een digitale revolutie. Jouw organisatie zeer waarschijnlijk ook. Uit een onderzoek van IDC komt naar voren dat de hoeveelheid data tussen 2010 en 2020 met een factor 50 zal zijn gegroeid. Maar met datalakes en een flexibele infrastructuur alleen kom je geen steek verder. In organisaties waarin het wél iets oplevert, zien we vaak een sterke verandering in werkwijzen en gedrag. Maar let op! Alleen daar waar het de wijze van samenwerken, beslissen, strategievorming en innovatie verandert, leiden Big Data, datalakes enzovoorts tot significant betere bedrijfsresultaten.

De datarevolutie stagneert

Tegelijk zien wij in de praktijk nog veel oude, traditionele manieren van organiseren en samenwerken die juist de nieuwe mogelijkheden in organisaties belemmeren. Het lijkt wel of organisaties zichzelf gegijzeld houden. Ze grossieren in oude werkwijzen en denken louter in software-oplossingen. En dit terwijl Gartner becijfert dat organisaties die big data écht benutten maar liefst 20% beter presteren op alle financiële indicatoren.

Benut de potentiële goudmijn

Het benutten van het goud van data is kennelijk makkelijker te beschrijven dan het in te zetten. De wil is er vaak wel, zo constateer ik samen met mijn collega’s, maar er zijn te weinig ideeën en er is onvoldoende aandacht om aan de slag te gaan. Organisaties verzamelen veel data en implementeren slimme en dure oplossingen, maar maken zelden echt de slag naar datagedreven werken. Veel initiatieven komen niet verder dan het datawarehouse zelf.

Genoeg gezien?

Wij zien genoeg voorbeelden van manieren waarop datagedreven werken strandt. Komt dit bekend voor?

  • Managers en (zelfsturende) teams beslissen regelmatig nog op basis van onderbuikgevoel, in plaats van dat ze op basis van data en inzichten conclusies trekken.
  • Ideeën en innovaties ontstaan nog steeds aan de tekentafel in plaats dat ze ontspruiten aan of geïnspireerd zijn door klantdata. Het liefst brainstormen we veilig met de eigen afdeling, met eigen data en eigen mensen over nieuwe doelgroepen, producten en diensten.
  • De directie kijkt alleen naar de kortetermijnbusinesscase en de kosten en niet naar de waarde en opbrengsten. Op deze manier gaat big data natuurlijk niet vliegen!
  • Organisaties blijven op de oude voet doormodderen. Bestuurders durven niet te investeren in mensen. Om datagedreven te werken hebben mensen juist nieuwe competenties en vaardigheden nodig. En tegelijk is er vaak extra capaciteit noodzakelijk om deze verandering met elkaar te kunnen dragen en naar een volgend volwassenheidsniveau te groeien.

Mensen maken met elkaar de fantastische show

Mensen maken met elkaar de fantastische showIedereen kent de hitserie House of Cards van Netflix. Zij staken 92,29 miljoen euro in deze nieuwe serie zonder dat er ook maar één proefaflevering was gemaakt. Gebaseerd op een uitgebreide data-analyse van de kijkgeschiedenis, het zapgedrag van kijkers, hoe zij een serie beoordelen en naar welke acteurs zij bij voorkeur kijken, is de serie tot stand gekomen. Hoofd productie van Netflix, Ted Sarandos, verwoordt het zo: ‘wij kunnen vrij precies bepalen of er een publiek is voor een serie’.

Dit klinkt allemaal geweldig en eenvoudig, maar het is geen garantie voor succes. Datawetenschapper Sebastian Wernicke licht toe waarom je als producent en seriebedenker niet gegarandeerd bent van succes met big data. Hij noemt Amazon-serie Alpha House als voorbeeld. Hierin werd exact gevolgd wat het publiek – volgens data – wilde, maar vervolgens kreeg het eindproduct een lagere gemiddelde score op de recensiewebsite IMDb (een 7,5). Een score die mijlenver is verwijderd van de uitmuntende beoordeling van House of Cards: een 9.

Duidelijk is dat je data best als basis kan gebruiken voor ideeën en voor nieuwe concepten, maar dan ben je er nog niet. Wat een serie bijzonder succesvol maakt, zit hem in het nemen van risico, in plaats van het volledig op veilig spelen. Dat zegt ook Sarandos in een interview met Channel 4: de data zijn als basis gebruikt, ‘maar het is aan de scenarioschrijvers om er een fantastische show van te maken.’

Conclusie, je moet meer investeren dan alleen in infrastructuur en data. Het gaat vooral ook om twee andere belangrijke facetten: mensen maken het succes en je moet met elkaar bereid zijn risico’s te lopen. Het lijkt wel teamwerk! Vergelijk maar eens met de eigenschappen van effectieve, zelfsturende teams.

Ervaar de voordelen

De voordelen van een datagedreven organisatie komen altijd snel aan het licht als je praktisch aan de slag gaat. Elke keer als onze klanten, ongeacht de sector waarin zij opereren, met onze datagedreven procesmethode starten, zetten zij grote stappen voorwaarts en boeken zij progressie. De verschillende sessies op basis van ruwe data met medewerkers vanuit BI en de Business leveren snel nieuwe inzichten op. Belangrijker nog, iedereen oefent in alle vaardigheden die bij een datagedreven organisatie horen. Echt “learning by doing” met snelle en zichtbare resultaten.

Laat het maar gebeuren!

De procesmethode creëert een integraal verband tussen jouw strategie, processen en informatiegestuurd werken. Ook creëert het eigenaarschap bij zowel BI als de business om met de acties die bij de nieuwe inzichten horen aan de slag te gaan. Bovendien ontwikkelen de deelnemers vaardigheden en competenties die horen bij datagedreven innoveren en verbeteren. Denk daarbij aan oordeelsvorming op basis van data, beslisvaardigheid, presenteren van inzichten, of sociale competenties als feedback geven en samenwerken. En vergeet vooral niet de waardevolle kruisbestuiving van kennis en vaardigheden tussen business-medewerkers en BI-specialisten. Tot slot leggen deelnemers nieuwe multidisciplinaire verbindingen in de organisatie die leiden tot kennisontwikkeling en nieuwe impulsen voor continu verbeteren en innoveren.

Big Data: 6 praktische tips

Regelmatig krijg ik de vraag hoe je als organisatie dan meer kunt profiteren van de kansen die Big Data biedt of hoe je datagedreven werken met elkaar kunt organiseren. Daarom volgen hieronder zes praktische tips voor het vergroten van de succesratio van het werken met Big Data.

  1. Zorg voor bestuurlijk draagvlak en eigenaarschap, zodat bestuurders de veranderingen zelf en het belemmerend gedrag aanpakken en bespreekbaar maken. Herhaal de voordelen en de noodzaak voor jouw organisatie en maak deze concreet. Heb aandacht en luister naar je medewerkers als het gaat om onzekerheden die hiermee gepaard gaan. En daag vanuit die verbinding de organisatie en je medewerkers steeds weer uit.
  2. Werk met een duidelijk stip op de horizon en een gedragen en motiverende strategie en roadmap die aanzetten tot bewegen en doen. Een vage koers leidt tot vage acties of vaak niets doen. Dit werkt demotivatie in de hand. Misschien lijkt dit een dooddoener, maar we komen vaak afdelingen en teams tegen die geen duidelijke eigen strategie kennen. Door met elkaar concreet te maken waar je naartoe wilt met datagedreven werken, een heldere BI-strategie en een herkenbare afstemming met de bedrijfsstrategie, ontstaat synergie en energie.
  3. Weet waar je staat. Als je weet waar je naartoe gaat, is het goed om te weten waar je nu staat. Het is verstandig als jouw organisatie en haar medewerkers weten waar ze nu staan met datagedreven werken. Hierbij is cruciaal om snel met elkaar inzichtelijk te maken de ist, soll en change op de terreinen van infrastructuur tot en met mensen en organisatie. En dan aan de slag: “Think big, start small”.
  4. Stel de impact op de cultuur en de competenties vast. Het is goed om snel duidelijk te krijgen hoe dit ingrijpt op je bestaande organisatiecultuur. Big Data als middel om een innovatiecultuur te bevorderen werkt niet. Voor een dergelijk cultuur zijn openheid, transparantie en agility bijvoorbeeld van belang. De impact op de vaardigheden zijn bovendien van eminent belang. Welke vaardigheden en welk gedrag zijn nu nog niet op orde om maximaal van de inzichten te profiteren? Met welk gedrag en nieuwe vaardigheden ga je nu concrete stappen zetten? Zijn dat alleen instrumentele vaardigheden, of gaat het hierbij ook om sociale competenties en teamontwikkeling? Denk hierbij aan feedback geven, elkaar aanspreken, luisteren, conflictvaardigheid, strategie vormgeven, et cetera. Passionned Group kan voor jou haarfijn in kaart brengen welke competentieontwikkeling voor jullie van belang is.
  5. Experimenteren en fouten maken zijn onderdeel van de verandering zelf. Allereerst betekent experimenteren doen. Bijvoorbeeld met de eerdergenoemde datagedreven procesmethode. Door te inspireren, te experimenteren, kennis over te dragen en te verankeren en op te schalen kunnen veranderingen een nieuwe plek veroveren in het organisatie-DNA. Zo is sprake van een natuurlijke, nieuwe beweging. Of zoals ik wel eens duidelijk maak: “ideeën volgen nu data” en “data zet in beweging”. Tot slot zijn fouten vooral bedoeld als bronnen om met elkaar te leren.
  6. Creëer budget, ruimte en tijd om dit tot een echt hoofdthema te laten groeien in jouw bedrijf. Niets is zo frustrerend als te veel verandertrajecten die tegelijk lopen. Dit is lastig te synchroniseren en hierdoor blijven initiatieven te vaak op de tekentafel liggen. Daarnaast is extra capaciteit nodig om deze nieuwe manier van werken structureel in te bedden. Hierbij adviseer ik altijd wel om veranderingen te vertalen naar concreet nieuw gedrag, vaardigheden en competenties. Alleen dan kun je echt met elkaar de dialoog voeren en waarderen wat goed gaat en wat aanpassing nodig heeft. Feedback en feedforward zijn hierbij krachtige en eenvoudige instrumenten, mits goed en authentiek uitgevoerd (zie ook het artikel Feedback – Het goud van continu verbeteren of onze training Feedback & fundamenteel groeien).

Een gewetensvraag: ben je een goudzoeker of een gouddelver?

Het zoeken naar goud in data is inspirerend en een mooi avontuur. Maar de organisaties die aan delven toekomen, zullen uiteindelijk betere financiële prestaties laten zien. En dit delven gaat pas beginnen als je de zes tips hierboven toepast. De organisatie veert dan op en je ziet de motivatie en prestaties snel toenemen. Dit is de reden waarom wij als Passionned Group naast technische competenties ook altijd sociale competentieontwikkeling inbrengen met behulp van training en coaching.

Wil je jouw organisatie echt datagedreven maken? Neem vrijblijvend contact met ons op voor een gesprek met één van onze specialisten. Zij vertellen je graag meer over de praktische mogelijkheden en beperkingen van datagedreven werken voor jouw organisatie.

Opleidingen
Kennisbank
Advies
Interim

Deze organisaties gingen je voor

Word nu ook klant

Wil je ook klant bij ons worden? Wij helpen je maar wat graag verder met stop de gijzeling van de big data organisatie (opinie) of andere zaken waar je slimmer van wordt.

Daan van Beek, Managing Director

DAAN VAN BEEK MSc

Managing Director

neem contact met mij op

Fact sheet

Organisaties geholpen
___
Trainingen & workshops
___
Deelnemers opgeleid
___
Beoordeling klanten
8,9
Consultants & docenten
___
Kantoren
3
Jaar ervaring
16
EDIT POST