Passionned Group™

Training PDCA & kwaliteitsmanagement

Berghotel Amersfoort
11 t/m 13 oktober 2023
Leo Kerklaan
1.895 euro
Inhoudsopgave
8,8 op basis van 72 reviews

Continu verbeteren, kwaliteitsmanagement en PDCA hangen nauw met elkaar samen. De opdracht is om dit populaire trio ook in het DNA van jouw bedrijf te vervlechten. Betrokken, gemotiveerde medewerkers luisteren naar hun hart, gebruiken hun hoofd en volgen hun ziel. Maar hoe stimuleer je continu verbeteren, PDCA en het kwaliteitsdenken in jouw organisatie? Hoe pak je dat nu concreet aan en waar begin je? En vooral, hoe zorg je voor wendbare teams en een lerende organisatie waar kwaliteit hoog in het vaandel staat? In deze 3-daagse training PDCA & kwaliteitsmanagement ga je direct met deze thema’s aan de slag. Daarnaast ga je direct de onderwerpen toepassen op jouw organisatie. Schrijf je hier direct in voor deze praktijkgerichte training.

Zijn dit voor jou herkenbare thema’s?

Tijdens deze unieke opleiding Kwaliteitsmanagement & PDCA ga je aan de slag met de volgende thema’s:

 • Wat is PDCA en hoe ga je de PDCA cirkel inzetten voor procesoptimalisatie?
 • Hoe organiseer je continu verbeteren temidden van de dagelijkse drukte?
 • Hoe ga je kwaliteitsmanagement (definitie) verankeren in de stijl van werken?
 • Hoe laat je je continu verbeter-doelen aansluiten op je strategie en beleid (plan)?
 • Hoe maak je nieuwe doelen en je kwaliteitsproces meetbaar met échte KPI’s?
 • Op welke manier organiseer je het samen evalueren en tijdig bijsturen (check & act)?
 • Hoe pak je kwaliteitsmanagement op de werkvloer aan in plaats van alleen bij de staf?
 • Hoe introduceer je dit allemaal succesvol in jouw organisatie en bij het management?

Breng je eigen bedrijfscase in

Zijn deze universele vragen herkenbaar, maar wil je ook antwoord op specifieke vragen die in jouw branche spelen? Dan is onze 3-daagse PDCA training & opleiding kwaliteitsmanagement echt een aanrader. Tijdens onze training kun je namelijk je eigen specifieke bedrijfscase (zorg, overheid, banken, industrie, et cetera) inbrengen, die dan vervolgens wordt besproken met de docent en de medecursisten.

Boek meetbare resultaten met PDCA & kwaliteitsmanagement

In drie dagen krijg je alle elementen aangeboden waarmee je concrete, meetbare resultaten gaat boeken met PDCA, kwaliteitsmanagement & continu verbeteren. Deze hooggewaardeerde PDCA training stelt je in staat om de juiste verbeterstappen te zetten in je eigen organisatie. En je krijgt alle benodigde tools en inzichten om dit duurzaam vol te houden. Je gaat kennismaken met de “grote PDCA” om je businessmodel te versterken. Maar je gaat ook aan de slag met de “kleine PDCA” om de kwaliteit van je operaties sterk te verbeteren. En juist met die combinatie ga je het wel volhouden.

Praktische informatie: locatie, duur, data en prijs

Door onze registratie in het Centraal Register Kort Beroepsonderwijs (CRKBO) zijn onze opleidingen vrijgesteld van 21% BTW. Die brengen we dus niet in rekening.

Locatie:
Berghotel Amersfoort
Duur:3 dagen
Data:
10 t/m 12 mei 2023
11 t/m 13 oktober 2023startgarantie
13 t/m 15 december 2023startgarantie
6 t/m 8 maart 2024startgarantie
15 t/m 17 mei 2024startgarantie
9 t/m 11 oktober 2024startgarantie
11 t/m 13 december 2024startgarantie
Punten:
PA15
schoolDeze training PDCA & kwaliteitsmanagement van Passionned Academy geeft je recht op PA-punten. Bij een totaal van 150 PA-punten ontvang je een certificaat van bekwaamheid. En je mag jezelf 'Master of Organizational Intelligence' noemen.
PE-punten
app_registrationVraag bij je vakvereniging (bijvoorbeeld de Vereniging van Registrercontrollers, de Nederlandse Beroepsvereniging van Accountants, et cetera) na hoeveel PE-punten/uren je kunt registreren voor je Permanente Educatie (PE).
Prijs:1.895 euro

Training PDCA specifiek voor jouw sector

PDCA TrainingOf je nu directeur bent van een theaterschool, afdelingshoofd van een ziekenhuis, procesmanager of klinisch directeur bij een ggz-instelling, kwaliteitsmanager bij een bank of verzekeraar, projectleider bij een woningcorporatie, bestuurssecretaris bij een vereniging of stichting, operations manager bij een dienstverlener of “gewoon” fabrieksdirecteur, dat maakt voor jouw deelname aan de PDCA training & opleiding Kwaliteitsmanagement niet uit. Want de ervaren trainer mr. Leo Kerklaan weet in te spelen op bijna elk vraagstuk.

Onze docent mr. Leo Kerklaan is dankzij zijn jarenlange kennis en ervaring op het gebied van kwaliteits- en verbetermanagement namelijk van alle markten thuis. Bovendien beschikt hij over de souplesse om snel te switchen tussen de problematiek van verschillende specifieke branches.

Vermijd de grootste valkuilen in kwaliteitsmanagement

Door deze PDCA-training te volgen, voorkom je dat je in valkuilen stapt. De grootste valkuil is dat je begint met de stappen P en D. Dat lukt meestal vrij aardig, maar dan valt het stil. Hoe maak je de cirkel van continu verbeteren en kwaliteitsmanagement wel rond? Er zijn nog veel meer valkuilen waar je niet in moet stappen. Met concrete opdrachten werk je aan de vaardigheden voor succesvolle implementatie van continu verbeteren en kwaliteitszorg. Je werkt gedurende de opleiding kwaliteitsmanagement aan een complete PDCA-aanpak voor je eigen bedrijf.

PDCA-training staat in het teken van praktijk & interactie

Praktische en interactieve masterclassTijdens elke opleidingsdag vinden er groepsdiscussies plaats. Er is natuurlijk ook tijd gereserveerd voor het uitwisselen van ervaringen. Met de praktijkopdrachten maak je meteen de vertaalslag naar je eigen organisatie. We creëren samen een optimale mix tussen leren en doen, toepassen en reflecteren.

Na afronding van deze uitgekristalliseerde masterclass ontvang je een certificaat van de Passionned Academy. En je krijgt een gesigneerd exemplaar van het managementboek ‘De wendbare organisatie’ en het PDCA-handboek ‘Datacratisch werken’.

Inhoud opleiding Kwaliteitsmanagement & PDCA

Deze praktijkgerichte opleiding Kwaliteitsmanagement & PDCA training voorziet je van direct toepasbare kennis om van continu verbeteren een succes te maken. En je leert daarbij alle benodigde vaardigheden, technieken en bouwstenen te gebruiken. Kortom: we stomen je in drie intensieve dagen klaar voor een leidende en adviserende rol in PDCA- en kwaliteitsverbetertrajecten.

DAG 1: Kwaliteitsmanagement, grote PDCA cyclus, beleid & strategie

Dag 1: training kwaliteitsmanagement & PDCATijdens de eerste dag van deze masterclass maak je kennis met continu verbeteren, kwaliteitsmanagement en het PDCA-principe. Je gaat de samenhang zien tussen verbeterinitiatieven, de strategische kaders en processen.

Lees verder
 • Introductie PDCA & kwaliteitsmanagement: wat is het nut van continu verbeteren en kwaliteitsmanagement? Wat is PDCA en waar komt het gedachtegoed vandaan? Wat zijn de verschillen tussen de “grote” en de “kleine” PDCA-cyclus? Wat zijn de raakvlakken met de strategie en beleid? Hoe verhoudt de grote cirkel zich tot operationele verbeterinitiatieven?
 • De grote cirkel rond maken: hoe maak je de grote PDCA-cirkel rond? Hoe herken je de valkuilen en op welke risico’s moet je alert zijn? Hoe richt je het proces in van (kwaliteits)monitoring en evaluatie? Hoe kom je aan de juiste indicatoren? En hoe kun je die het beste op een dashboard samenbrengen?

De grote cirkel vertalen naar de organisatie

 • De grote cirkel vertalen naar de organisatie: hoe kun je de stap zetten van de grote naar de kleine PDCA? Hoe vertaal je een strategie door naar effectieve verbetercirkels voor afdelingen en teams? Hoe hangt dit samen met het verbeteren van processen?
 • Kwaliteitsmanagement verankeren in de strategie: hoe kun je kwaliteitsmanagement verankeren als standaard werkstijl in je organisatie? Hoe kun je daarbij een strategiekaart gebruiken en zo de verbeterdoelen en acties voor jouw teams afleiden? Je gaat de strategische prestaties doorvertalen naar de werkvloer. En je gaat zelf een strategiekaart maken voor jouw eigen organisatie.

DAG 2: Kleine PDCA-cirkels, KPI's en hoogpresterende teams

Dag 2: PDCA cursus / training kwaliteitsmanagementTijdens de tweede dag komt het in beweging zetten en laten draaien van de verbetercirkel voor teams (de kleine PDCA) uitgebreid aan de orde. De docent legt uit waarom het zo belangrijk is om altijd de kleine PDCA te koppelen aan de grote PDCA. Beide cycli zijn nodig, maar hoe koppel je ze effectief, zonder in een bureaucratie te verzanden?

Lees verder
 • De grote en kleine PDCA: hoe houd je de verbeterinitiatieven van beide PDCA-cirkels op elkaar aangesloten? En vooral hoe zorg je voor afstemming? Hoe voorkom je dat het eenmalige of aparte cirkels blijven? Hoe zorg je ervoor dat ze elkaar versterken en niet frustreren? Wat is daarvoor nodig?
 • Procesverbetering en PDCA: hoe verbeter je jouw processen? Waar begin je en wat zijn handige instrumenten? Welke valkuilen kom je zoal tegen? Je maakt jouw eigen proceskaart, deelt je vorderingen en verzamelt feedback hierop.
 • Meten en sturen met KPI’s: hoe maak je verbeterdoelen, processen en prestaties meetbaar? Wat zijn goede resultaat-KPI’s en hoe kom je tot zogenoemde inspannings-KPI’s? Je bepaalt voor jouw eigen proces de KPI’s en je leert feedback te geven op wat goede en foute KPI’s zijn.
 • Hoogpresterende teams: wat zijn hoogpresterende teams? Waarom komen veel teams niet aan kwaliteitsmanagement en continu verbeteren toe? Wat heb je nodig om een coöperatief systeem te bouwen waarin leren en het ontwikkelen van kennis centraal staat? Hoe realiseer je die cultuuromslag?

DAG 3: PDCA-implementatie, coöperatief systeem & competenties

Dag 3: opleiding PDCA / training kwaliteitszorgDe laatste dag van deze masterclass PDCA & kwaliteitsmanagement staat in het teken van samen verbeteren en leren. Tijdens deze dag ga je vooral het geleerde toepassen voor je eigen organisatie. Het coöperatief systeem, de individuele commitment, de competenties en het gedrag en samenwerking van medewerkers in teams hanteren we hierbij als aangrijpingspunten.

Lees verder
 • Elementen en bouwstenen: hoe spelen team- en talentontwikkeling en groepsdynamica een rol bij coöperatief leren en kwaliteitsverbeteringen? Wat is de rol van de leider bij het opbouwen van een goed leerklimaat. Hoe zorg je voor constructieve feedback en “feedforward”? Zodat medewerkers ook gaan ervaren dat hun persoonlijke ontwikkeling er baat bij heeft.
 • Coöperatief systeem: om maximaal te presteren, moet je goed samenwerken. Het management kan dat bevorderen door een coöperatief systeem te bouwen. Hoe ziet een dergelijk systeem eruit en wat zijn de elementen? Wat zijn de mogelijkheden voor jouw situatie en hoe pak je dit zelf aan?
 • De opbrengst voor jouw organisatie: tijdens dit dagdeel maak je de complete vertaling naar je eigen organisatie. Onder leiding van de docent kun je bijvoorbeeld een invoeringsplan voor “continu verbeteren & kwaliteitsmanagement in de lijn” ontwerpen. Of je kunt inzoomen op het ontwikkelen van een strategiekaart en het afleiden van KPI’s. Maar je kunt ook focussen op de introductie van continu verbeteren in jouw organisatie. En vervolgens gaan bepalen welke vaardigheden en organisatiecompetenties van primair belang zijn. De invulling van dit dagdeel is afhankelijk van jouw specifieke behoefte en voorkeuren.

Opleiding Kwaliteitsmanagement stimuleert integrale visie

Masterclass in een praktische verbeteraanpak“Domme” organisaties pakken zaken los van elkaar op. Ze ontberen een integrale visie. Verandermanagement zien ze los van continu verbeteren, KPI’s, kwaliteitsmanagement en strategierealisatie. Of ze maken beleid en doelstellingen goed meetbaar, maar vergeten het bijbehorende procesmanagement.

In onze 3-daagse opleiding kwaliteitsmanagement & PDCA brengen we deze specialismen juist bij elkaar. Samen met de ervaringen uit jouw eigen praktijk. Je gaat aan de slag met concrete opdrachten die relevant zijn voor je eigen werksituatie. Deze PDCA training gaat je gegarandeerd helpen om van jouw bedrijf een lerende, agile organisatie te maken.

Wat zijn voor jou de concrete voordelen?

 • Compleet: integrale aanpak voor PDCA, continu verbeteren en kwaliteitsverbetering.
 • 3 compacte dagen: je leert alles over de grote & kleine PDCA en hoe je die verbindt.
 • Praktisch: jouw strategie, processen, KPI’s en situatie staan centraal.
 • Resultaat: de opgedane kennis kun je direct in de praktijk toepassen.
 • Leiderschap: je gaat een leidende rol in verbetertrajecten vervullen.

Aanvullende informatie van deze training

De prijs van deze training Kwaliteitsmanagement & PDCA is inclusief lunchbuffet, onbeperkt thee en koffie, overige drankjes en hapjes tijdens de breaks. Je ontvangt ook kosteloos een exemplaar van het boek ‘De wendbare organisatie’ (2016) van mr. Leo Kerklaan en het nieuwe PDCA-boek ‘Datacratisch werken’.

HBO werk- & denkniveau
vrijgesteld van BTW
geen studiebelasting
interactief & praktijkgericht
gewaarmerkt digitaal certificaat
van 9:00 tot 17:00

bekijk ook alle andere opleidingen

Voor wie is deze PDCA training bedoeld?

Voor iedereen die betrokken is bij continu verbeteren en kwaliteitsmanagement in de eigen organisatie is deze PDCA training een eye-opener en absolute must. Bijvoorbeeld voor leidinggevenden die verantwoordelijk zijn voor het voorbereiden, uitvoeren en aanpassen van programma’s voor continu verbeteren. Tal van functionarissen volgen deze opleiding: business managers, transitiemanagers, (aankomende) verandermanagers, kwaliteitsmanagers, teamleiders, business consultants, BI consultants, business analisten, projectleiders, zorgmanagers en HRM/P&O adviseurs.

Behaalde leerdoelen aan het eind van deze PDCA-training:

 • Je ziet de samenhang tussen verbeterinitiatieven, de strategische kaders en processen
 • Je kent de verschillen tussen de “grote” en de “kleine” PDCA-cyclus
 • Je hebt zelf een strategiekaart gemaakt voor jouw organisatie
 • Je kunt foute KPI’s onderscheiden van goede, zuivere KPI’s
 • Je weet hoe je verbeterdoelen, processen en prestaties meetbaar maakt
 • Je weet hoe je niet-coöperatief denken kunt aanpakken in jouw organisatie
 • Je hebt je eigen bedrijfscase ingebracht en uitgewerkt
 • Je weet hoe je de theorie rondom continu verbeteren kunt vertalen naar jouw organisatie
 • Je hebt concrete opdrachten uitgevoerd die relevant zijn voor jouw werksituatie
 • Tijdens de groepsdiscussies heb je waardevolle ervaringen en tips uitgewisseld
 • Je hebt genoeg bagage voor een leidende rol bij (kwaliteits)verbeterprojecten

Schrijf je in voor de training PDCA & kwaliteitsmanagement

Wil je ook de prestaties van jouw organisatie en teams verbeteren door effectieve inzet van continu verbeteren, kwaliteitsmanagement & PDCA? Schrijf je dan direct in voor de 3-daagse training PDCA & kwaliteitsmanagement.

direct inschrijven

Reviews over Training PDCA & kwaliteitsmanagement

Wendy Kesselmans | Rabobank | 5 mei 2023

De opleiding PDCA voor Kwaliteitsmanagement heeft mij veel inzicht gegeven in de bedrijfsprocessen die uiteindelijk moeten leiden tot continue kwaliteitsverbetering. Docent Leo Kerklaan heeft veel kennis van zaken en door zijn wereldwijde praktijkervaringen weet hij kennis en praktijk moeiteloos aan elkaar te koppelen. Doordat wij een kleine groep hadden, was er ook veel ruimte om eigen leervragen verder uit te diepen, wat ik als erg prettig heb ervaren.

schrijf je ook in
Krista Vermeulen | Stichting BKR | 13 maart 2023

Mooie combinatie van theorie en praktisch toepasbare tips. Leo Kerklaan put uit een enorme bron met ervaring en kan heel goed de theorie toepassen op mijn specifieke situatie. Ik ben heel tevreden!

schrijf je ook in
Heleen van der Kolk | Q-lite | 17 januari 2023

Leo is een ervaren en een slimme man. Het is super fijn om zo iemand voor je te hebben. daar neem je ook iets van aan. Hij is ook in staat om te schakelen naar een andere manier van benaderen als dat nodig is.

schrijf je ook in
Estrella van Ruijven | Stichting Anton Constandse | 13 december 2022

Kennis krijgen van kwaliteitsmanagement in drie dagen: het kan. De training is een mooie combinatie van theorie en (eigen) praktijk. Theorie wordt door de vele praktijkvoorbeelden van de trainer behapbaar. De ervaring en bevlogenheid van Leo Kerklaan werken inspirerend.

Drie dagen achter elkaar maakt dat je er goed in zit en kan doorpakken. Tegelijkertijd is het wel erg intensief. Mij lijkt dat twee aaneensluitende dagen en dan de week daarop de derde dag misschien nóg beter werkt. (Want het kan áltijd beter hebben we geleerd :-)

schrijf je ook in
Anoniem | Min. Justitie & Veiligheid / DJI | 3 december 2022

De opleiding vond ik qua inhoud redelijk. Ik denk dat er echter meer uit te halen is en dit heeft te maken met de docent. Leo is een zeer gepassioneerde kwaliteitsman, echter zijn manier van lesgeven is vooral 'zendend'. Hij vertelt veelvuldig over zijn eigen ervaring en toetst daarbij onvoldoende of dit aansluit bij de groep. Er is/was weinig sprake van interactie. De eerste lesdag was top, veel informatie ontvangen, de overige dagen waren teveel gericht op 'passief luisteren'.

schrijf je ook in
Toon alle reviews Plaats een review

Geef je mening over dit product, artikel of dienst

Dit veld is verplicht!
Dit veld is verplicht!optioneel
Dit veld is verplicht!optioneel
Dit veld is verplicht!optioneel
Dit veld is verplicht!
Review verzendenHet formulier bevat fouten.

Over de docent: mr. Leo Kerklaan

Leo Kerklaan - Auteur van De wendbare organisatie & De cockpit van de organisatie (5e druk)

mr. LEO KERKLAAN

Auteur van De wendbare organisatie & De cockpit van de organisatie (5e druk)

Leo Kerklaan heeft een indrukwekkend trackrecord als verbetercoach en organisatieadviseur. Hij doceert aan tal van universiteiten in binnen- en buitenland. Kerklaan is medeoprichter van het Nederlands Netwerk voor Kwaliteitsmanagement (NNK) en is auteur van talrijke artikelen, whitepapers en boeken over strategisch prestatiemanagement en kwaliteitsmanagement. Zijn nieuwste boek 'De wendbare organisatie' is een bestseller en een bekroning op zijn werk.

Deze organisaties gingen je voor

Word nu ook klant

Wil je ook klant bij ons worden? Wij helpen je maar wat graag verder met datagedreven werken of andere zaken waar je slimmer van wordt.

Leo Kerklaan - Auteur van De wendbare organisatie & De cockpit van de organisatie (5e druk)

mr. LEO KERKLAAN

Auteur van De wendbare organisatie & De cockpit van de organisatie (5e druk)

Neem contact met mij op

Fact sheet

Organisaties geholpen ___
Trainingen & workshops ___
Deelnemers opgeleid ___
Beoordeling klanten 8,9
Consultants & docenten ___
Kantoren 3
Jaar ervaring 18
close

Brochure 3-daagse PDCA-training

Na het volgen van deze 3-daagse praktijkgerichte training PDCA & kwaliteitsmanagement beschik je over direct toe te passen kennis om continu verbeteren & PDCA met succes te implementeren in jouw (zorg)organisatie.

download hier de brochure