Passionned Group™
+32 38 084 789

BI advies voor de Gemeente Delft

Bij de opdrachtgever wordt al jarenlang gewerkt met specifieke software voor rapportage en analyse. Eerst als aanvulling op operationele systemen, later is dat uitgegroeid tot een zelfstandige managementrapportage omgeving. Die omgeving kent een aantal verbetervlakken, waaronder responstijden, het beheer en het combineren van informatie uit verschillende bronnen. De huidige architectuur bestaat uit voornamelijk losstaande kubussen met daarop rapportages. Er wordt geen gebruik gemaakt van een datawarehouse. De gemeente Delft heeft de ambitie om door te groeien in volwassenheid op het vlak van BI, wanneer de middelen en budgetten daarvoor in verhouding staan met de opbrengsten.

Specifieke software voor rapportage en analyse

Open de inhoudsopgave

Wat is de beste BI strategie voor de komende drie jaar?

Opdrachtgever heeft Passionned Group gevraagd om te helpen bij het opstellen van een advies over de beste BI strategie voor de komende 3 jaar op het gebied van Business Intelligence (BI). De volgende vragen moeten daarin aan de orde komen:

De aanpak

Passionned Group stelt voor om de volgende onderzoeksopzet te hanteren, gebaseerd op een aantal vragen:

Daar waar relevant worden niet alleen technische aspecten in ogenschouw genomen, maar ook allerlei organisatorische en beheersmatige aspecten. Passionned Group heeft een aantal gesprekken nodig met sleutelpersonen in de organisatie. Deze zijn verdeeld over de verschillende gebruikersgroepen, de opdrachtgever/eigenaar van de BI dienstverlening en de ICT afdeling.

De opdracht is uitstekend uitgevoerd, scherpe adviezen en een prima samenwerking. – Eric Ossel, Gemeente Delft

Het eindresultaat

Het eindresultaat bestaat uit een onderzoeksrapport en een presentatie voor betrokkenen binnen de gemeente in de vorm van een miniconferentie. Tussentijds worden belangrijke bevindingen en scenario’s uitgewisseld met de (gedelegeerd) opdrachtgever.