Strategievorming maximaliseren | Hoe betaalt dat zich uit?

Hoe kun je het effect van de strategievorming maximaliseren?

Geschreven door
Passionned Group is dé specialist in datagedreven werken, dashboards, KPI's, continu verbeteren, algoritmes, Artificial Intelligence en BI. Onze bevlogen en ervaren consultants helpen grotere en kleinere organisaties bij de kanteling naar een intelligente, datagedreven organisatie.

Geen ‘one best way’

Strategievorming kan op totaal verschillende manieren kan plaatsvinden. Er is kennelijk geen ‘one best way’. De vier kwadranten met de strategiescholen sporen managers aan zelf een keuze te maken afhankelijk van hun eigen situatie. Ondanks de verschillen denk ik dat er ook conclusies worden getrokken die in vrijwel alle situaties van toepassing zijn. Met deze conclusies geef ik aan hoe strategievorming in een organisatie effectiever kan plaatsvinden.

1. Kies bewust voor een bepaalde wijze van strategievorming

Strategievorming is de manier waarop het topmanagement omgaat met onzekerheid. Of je nu kiest voor de doelbewuste of de spontane benadering, strategievorming blijft een grillig proces. De verantwoordelijkheid voor de wijze van strategievorming mag niet worden gedelegeerd. Het is een taak van de topleiding: managers ontwikkelen de strategie.

2. Definieer altijd de volgende strategische stap

Sommige managers hebben een langetermijnoriëntatie en proberen enkele jaren vooruit te kijken. De voorspelbaarheid van de toekomst is echter hoogst dubieus en daarom is een meerjarenplan niet altijd mogelijk. Dit maakt een beeld van de toekomstige manier van waardecreatie echter niet minder relevant. Duidelijkheid over de eerstvolgende stap biedt de organisatie focus.

3. Speel de bal: scrum and agile

De omgeving verandert razendsnel en is bovendien complex en niet goed voorspelbaar. Het management kan echter wel vaststellen welke ontwikkelingen in de omgeving er nu toe doen. De organisatie moet zich juist daarmee bezighouden en die ontwikkelingen betrekken in de strategievorming.

4. Be strategy focused

Er bestaat in alle benaderingen een grote verwevenheid tussen de strategische keuzen en de operationele beslissingen. Binnen de organisatie moet interactie plaatsvinden tussen functies en afdelingen om de strategie van de organisatie te kunnen realiseren. Grote strategische koerswendingen zullen ingrijpende veranderingen voor de organisatie met zich meebrengen. De leiding moet die veranderingen goed coördineren en hiervoor medewerking zien te verkrijgen.

5. Poets de competenties op

Competenties zijn het goud van de organisatie. Deze kernkwaliteiten moeten voortdurend worden verbeterd. Organisaties die steeds beter worden in de zaken waarin ze al goed zijn, zijn heel moeilijk in te halen.

6. Committeer medewerkers

Sociale en maatschappelijke motieven spelen steeds meer een rol bij de strategievorming. Door niet alleen economische motieven maar ook sociale drijfveren te betrekken, ontstaan er meer mogelijkheden voor draagvlakontwikkeling.

7. Toets regelmatig de gap

Toets regelmatig de match van de interne capaciteiten van de organisatie en de eisen die de externe omgeving stelt. Hierdoor kan een strategische kloof (gap) worden vastgesteld, alternatieven worden gegenereerd en uiteindelijke nieuwe zoekvelden worden geïnitieerd.

8. Maak de strategievoortgang dagelijks meetbaar

Maak de strategie meetbaar met KPI’s. Kijk hier voor de betekenis van KPI’s, van productie tot klanttevredenheid. Anders gezegd: schep de condities om de voortgang te monitoren en bij te stellen. Om de strategie meetbaar te maken is het vaststellen van de strategische zoekvelden de eerste stap. Een praktische manier om dit te doen is met strategy mapping.

Auteur: mr. Leo Kerklaan, associate partner Passionned Group en auteur van De cockpit van de Organisatie

Strategievorming maximaliseren ✦ Hoe betaalt dat zich uit?
Opleidingen
Kennisbank
Advies
Interim

Deze organisaties gingen je voor

Word nu ook klant

Wil je ook klant bij ons worden? Wij helpen je maar wat graag verder met strategievorming of andere zaken waar je slimmer van wordt.

Daan van Beek, Managing Director

DAAN VAN BEEK MSc

Managing Director

Neem contact met mij op

Fact sheet

Organisaties geholpen
___
Trainingen & workshops
___
Deelnemers opgeleid
___
Beoordeling klanten
8,9
Consultants & docenten
___
Kantoren
3
Jaar ervaring
17
EDIT POST