Downloaden
Doorbreek de impasse als het gaat om performance management
Leer hoe je je eigen performance management model bouwt met slechts 3 bouwstenen.

Wat is performance management?
Heldere definitie en 2 hoofdlijnen
Gedrag: sleutel tot succes
Tips universeel toepasbaar

gratis downloaden

Whitepaper ‘Visie op performance management’

Discussies over performance management leiden niet alleen op de werkvloer maar ook in de boardroom al snel tot een Babylonische spraakverwarring. Als het performance management systeem ook nog eens direct of indirect wordt gekoppeld aan de beloning van managers en medewerkers, dan kan het systeem op korte termijn al vastlopen.

De gemoederen raken al snel verhit. Veel organisaties willen wel investeren in een performance management systeem, maar verkeren in een impasse. Maar gelukkig is er hoop. Met slechts drie bouwstenen bouw je je eigen performance management model.

nu downloaden

Lees verder

Performance management model geeft de kaders aan

In deze praktische whitepaper wordt niet alleen onze visie op performance management gegeven, maar krijgt de lezer ook inzicht in enkele relevante strategische tools zoals de strategiekaart en de Balanced Scorecard (BSC). Tevens krijgt de lezer drie bouwstenen aangereikt voor het bouwen van zijn of haar eigen performance management model. Tot slot worden enkele performance management tools gepresenteerd waarmee je de bovengenoemde impasse kunt doorbreken.

Performance management loopt via twee hoofdlijnen

Wat is performance management?

Dat er een Babylonische spraakverwarring ontstaat in organisaties als het gaat om performance management is op zich niet vreemd. Er bestaat nu eenmaal niet één heldere (Nederlandstalige) definitie die alle issues die spelen rondom performance management afdekt.

In de inleiding gaat de auteur op basis van een kort literatuuronderzoek op zoek naar heldere definities. Het resultaat is een eigen definitie die aansluit bij de datagedreven bedrijfsfilosofie van Passionned Group.

Performance management loopt via twee hoofdlijnen

Op basis van een inventarisatie van de belangrijkste knelpunten rondom performance management ontstaan er twee heldere hoofdlijnen: de performance-lijn, die aangeeft wat er bereikt moet worden, en de behavior-lijn die concretiseert hoe dat moet gebeuren.

Performance management draait altijd om gedrag, feedback, structuur en cultuur

Door consequent te sturen op de juiste KPI’s in combinatie met datagedreven PDCA-verbetercirkels wordt uiteindelijk de impasse doorbroken. De waardevolle inzichten die komen bovendrijven leggen bloot waar en hoe je het gedrag van je medewerkers, maar ook je klanten of leveranciers kunt beïnvloeden. En dat is het ultieme doel van performance management.

Tips voor een robuust performance management systeem

Een van de conclusies luidt dan ook dat performance management bijna altijd een ingrijpend veranderingsproces vergt. Gerichte aandacht voor gedrag, feedback, structuur en cultuur in een veranderingsproces is essentieel. Door verandering van gedrag kan de organisatie beter gaan presteren, efficiënter organiseren en effectiever zakendoen.

Of je nu in het bedrijfsleven werkt of in de publieke sector, bij een bank of in een ziekenhuis, op een boorplatform of bij een woningcorporatie, dat maakt niet uit. De principes voor het bouwen en implementeren van een robuust, toekomstbestendig performance management systeem zijn hetzelfde. Daarom geeft de auteur tot slot enkele universeel toepasbare tips voor het bouwen van een effectief en efficiënt beoordelingssysteem.

nu downloaden

Over de auteur drs. Eric van der Steen

Eric van der SteenEric van der Steen is content engineer bij Passionned Group en onder meer verantwoordelijk voor de samenstelling van whitepapers, blogs en andere content. Voor zijn indiensttreding bij Passionned Group werkte hij onder meer als eindredacteur bij diverse werkmaatschappijen van Wolters Kluwer. Tevens was hij hoofdredacteur van enkele business-to-business vaktijdschriften, waaronder Tijdschrift Controlling, InFinance, Telecommagazine en Storage Magazine.

Deze organisaties gingen je voor

Word nu ook klant

Wil je ook klant bij ons worden? Wij helpen je maar wat graag verder met datagedreven werken of andere zaken waar je slimmer van wordt.

Daan van Beek - Eindbaas & auteur van 'De intelligente, datagedreven organisatie'

DAAN VAN BEEK MSc

Eindbaas & auteur van 'De intelligente, datagedreven organisatie'

Neem contact met mij op

Fact sheet

Organisaties geholpen
___
Trainingen & workshops
___
Deelnemers opgeleid
___
Beoordeling klanten
8,9
Consultants & docenten
___
Kantoren
3
Jaar ervaring
17
EDIT POST