Wat is datagedreven werken? Het proces naar een datagedreven organisatie, de voordelen & waarom

Foto Mark de Kort MSc
Auteur: Mark de Kort MSc
Associate Partner Datagedreven werken
Inhoudsopgave
9 / 10

Datagedreven werken houdt in dat je bij alles wat je doet de data leidend laat zijn. Acties en beslissingen neem je dus datagedreven. Als de data aantoont dat je rechtsaf moet gaan, dan ga je ook rechtsaf. Eerst geven we een definitie van datagedreven werken en vervolgens laten we zien hoe je een datagedreven organisatie inricht. We leggen natuurlijk ook de belangrijkste begrippen uit zodat je weet wat er allemaal bij datagedreven werken komt kijken. En we laten natuurlijk zien hoe het proces van datagedreven werken in elkaar steekt. De datagedreven specialisten van Passionned Groep helpen je graag met het ontwikkelen van een solide datagedreven organisatie. Wij schreven er een boek over: ‘De intelligente, datagedreven organisatie’.

Definitie van datagedreven werken & sturen

Datagedreven werken, ook wel datagericht sturen, datagedreven sturen of datagestuurd werken genoemd, omvat vele facetten zowel organisatorisch als technisch. We geven aan datagedreven werken (datagedreven sturen) de volgende definitie:

Datagedreven werken is het consequent, dagelijks, wekelijks analyseren en sturen op basis van (onbewerkte) feiten en data. Je laat je in je dagelijkse werk leiden door de data.

Het doel is om dagelijks en/of wekelijks meer inzicht en kennis te verwerven en meer gefundeerde beslissingen te nemen op basis van betrouwbare data. Met als doel om zaken in je organisatie structureel te verbeteren of om te innoveren. Over de volle breedte van het bedrijf.

Wij denken altijd in concrete oplossingen voor datagedreven sturen

Datagedreven werken is heel iets anders dan even een dashboard in elkaar timmeren (met of zonder echte KPI’s) of een datawarehouse uit de grond stampen. Techniek is natuurlijk belangrijk maar de mens ook! Om datagedreven sturen te realiseren helpen wij je graag bij het praktisch oplossen van concrete vragen zoals:

 • Hoe creëer je het juiste bewustzijn bij managers en medewerkers om datagedreven te gaan werken en hoe leid je dat veranderingsproces in goede banen?
 • Op welke facetten blinkt een datagedreven organisatie uit en hoe maak je de businesscase rond voor datagedreven sturen?
 • Welke beslissingen komen in jouw organisatie in aanmerking voor datagedreven sturen en hoe ga je dat voor elkaar boksen?
 • Welke type data – open data, fast data, big data (voorbeelden) – vormen allemaal input voor datagedreven werken? Wat is de beste architectuur voor al die vormen van data?
 • Op welke risico’s en valkuilen moet je alert zijn bij datagedreven sturen en welke voorzorgsmaatregelen moet je treffen?
 • Welke BI tools en methodieken zijn er beschikbaar om datagedreven sturing in te voeren?

Spelen een of meer van deze issues ook in jouw organisatie? Wil je een datagedreven organisatie die handelt op basis van feiten, datagedreven stuurt en nooit meer de weg kwijt is? Laat je dan adviseren door de datagedreven verbeterspecialisten van de Passionned Group.

Lees de bestseller 'De intelligente, datagedreven organisatie' Afbeelding van Lees de bestseller 'De intelligente, datagedreven organisatie'Elke organisatie kan intelligent worden, maar niet zonder datagedreven te werken in alle lagen van het bedrijf. De intelligente, datagedreven organisatie - meer dan 25.000 exemplaren verkocht - is sensitief, slim, soepel en succesvol en brengt met de juiste data elke keer weer een nieuwe verbeterbeweging op gang. Teneinde datagedreven processen te realiseren, de wendbaarheid te vergroten en klanten een hogere kwaliteit van dienstverlening en een mooiere beleving te kunnen bieden.bekijk het boek 'De intelligente, datagedreven organisatie'

Datagedreven werken is een continu proces

Een datagedreven organisatie neemt beslissingen aan de lopende band. Want er is zoveel bruikbare data, meer dan je zult vermoeden. En de dynamiek in onze maatschappij en wereldwijd neemt toe, dus moet je vaker een beslissing nemen. Hierbij moet je bedenken dat één politieke beslissing of een beslissing van een concurrent alle (grote) beslissingen van het afgelopen jaar teniet kan doen. Verzamel dus vooral ook heel veel externe data.

Wat is datagedreven werken, het proces
Figuur 1: Wat is datagedreven werken? Bovenstaande afbeelding toont het totale proces.

Het streven is om een datagedreven organisatie te realiseren waar iedereen op basis van data veel vaker dan voorheen rationele beslissingen neemt. En niet meer alleen stuurt op basis van het onderbuikgevoel, aannames of een mening. Je opereert voortaan als team, waarbinnen alle neuzen uiteindelijk dezelfde kant op komen te staan.

huur een data manager in

Wat is datagedreven werken?

Datagedreven werken is exact ook de betekenis die je aan dit begrip kan toekennen: je gaat werken met data om je werk goed (beter) uit te kunnen voeren en gefundeerde beslissingen te nemen.

Om de adoptie van datagedreven werken in jouw organisatie te vergroten moet je niet alleen het bewustzijn zien te vergroten, maar zeker ook je mensen opleiden tot een bepaald niveau van datageletterdheid.

Daarnaast heb je Business Intelligence tools nodig waarmee je rapporten, interactieve dashboards en KPI’s kunt maken, maar kijk altijd goed naar de datakwaliteit (meten & verbeteren). Want vervuilde data kunnen helaas een spaak in het wiel steken van je datagedreven ambities.

De begrippencontainer

Datagedreven werken staat niet op zichzelf. Er zijn veel begrippen die bij elkaar de ontwikkeling van een eenvoudige maar solide datagedreven architectuur sturen.

datagedreven architectuur - de begrippencontainer
Figuur 2: De begrippencontainer als datagedreven architectuur

Om de essentie van het woord ‘datagedreven’ te begrijpen moet je ze allemaal kennen. Het belangrijkste begrip staat in het midden: data analyse. Dat is cruciaal om zaken te kunnen verbeteren.

Onze unieke opleiding Business Intelligence kan daarbij van pas komen. Je leert er alle facetten van datagedreven werken en je ontvangt tevens een gesigneerd exemplaar van het handboek ‘De intelligente, datagedreven organisatie’.

Het zusje van datagedreven: informatiegestuurd werken

Informatiegestuurd werken gaat vaak uit van een KPI (betekenis). Maar die zijn soms sterk verouderd of vaak niet scherp genoeg. Je gaat bij informatiegestuurd werken van tevoren ingehamerde principes en speerpunten verkennen en analyseren. Bij datagedreven werken / sturen ga je juist uit van de ruwe, onbewerkte data en maximale vrijheid.

 • Informatiegestuurd werken leidt tot (nog) meer beheersing van wat er al is.
 • Datagedreven werken daarentegen leidt tot veel meer creativiteit en innovatieve oplossingen.

Beide methoden hebben zo hun voor- en nadelen. Lees verder over informatiegestuurd werken.

Profiteer van onze effectieve aanpak DataDoen™

Onze unieke aanpak DataDoen™ laat datagedreven werken doordringen tot in de haarvaten van jouw organisatie. Iedereen moet eraan geloven en iedereen gaat erin geloven. Deze krachtige, datagedreven aanpak zorgt ervoor dat bij elke moderatiesessie de juiste data op tafel ligt voor de betrokken stakeholders van dat moment.

De voorliggende problematiek is gevisualiseerd als een helder proces dat voor iedereen duidelijk, herkenbaar en vaak ook confronterend is. Dit zet keer op keer een beweging in gang die medewerkers en managers wakker schudt. Pas dan gaan ze de juiste gesprekken met elkaar voeren. Om processen continu te verbeteren, de organisatie verder te ontwikkelen en de klant veel beter te kunnen bedienen.

Lees meer over onze unieke DataDoen-aanpak

Datagedreven werken bij een gemeente & overheid

Bij onder andere de gemeente Rotterdam (maar ook bij de Provincie Zuid-Holland, DNB en NPRZ) hebben we datagedreven werken binnen de overheid tot grotere hoogte kunnen brengen. “We hebben het eerste half jaar zoveel mogelijk platte data uit het sociale domein van de organisatie getrokken, en voor drie werkdomeinen de routes in kaart gebracht: werk, onderwijs, en zorg. Zo creëerden we inzicht op gemeentelijk niveau. Dat was voor veel mensen echt een openbaring.” Het realiseren van een datagedreven overheid is onze missie en passie.

Lees verder…

Omarm datagedreven werken of…

Beslissingen die je datagedreven neemt, zijn kwalitatief betere, rationelere beslissingen. Ze zorgen voor een hogere winstgevendheid, een betere financiële positie en een hogere klanttevredenheid (Harvard, 2015). Andrew McAfee van het MIT geeft zelfs aan:

Medewerkers die het principe van datagedreven werken niet omarmen, worden binnen afzienbare tijd vervangen door medewerkers die dat wél doen.

Dit geldt in het bijzonder voor de leidinggevenden. Misschien dat het in jouw organisatie en situatie zo’n vaart niet zal lopen, toch stemt dit tot nadenken.

De datagedreven organisatie en de voordelen ervan

De datagedreven organisatie kijkt niet alleen achteruit maar zeker ook vooruit. Van verantwoorden naar sturen naar voorspellen. Op alle 4 de lagen moet je werk verzetten:

 1. Hoe creëer je een datagedreven cultuur?
 2. Hoe geef je een datagedreven strategie vorm?
 3. Hoe neem je datagedreven beslissingen?
 4. Hoe maak je medewerkers datageletterd?

De datagedreven organisatie - 4 lagen
Figuur 3: De vier lagen van een datagedreven organisatie.

De cultuur is het moeilijkst om te buigen. Het begint hoe je het ook wendt of keert bij de top van de organisatie. Zij moeten consequent sturen op basis van betrouwbare cijfers. Meedoen dus! Lees hier meer over het creëren van een analytische bedrijfscultuur.

Daarnaast moet datagedreven werken een speerpunt worden voor de organisatie. Geef het een plek in de bedrijfsstrategie. Beslissingen maak je niet zomaar datagedreven, daar moet je een proces voor inrichten. Tot slot train je managers en medewerkers totdat ze voldoende datageletterd zijn.

Checklist: hoe datageletterd ben jij?

Welke voordelen kent een datagedreven organisatie?

Een datagedreven organisatie kent vele voordelen. Maak ze je eigen en ontwikkel voor jouw eigen organisatie een visie want zonder die visie kun je anderen niet overtuigen.

 • in groepsverband en gebaseerd op data worden veel betere beslissingen genomen
 • een hoge mate van transparantie die nooit gaat vervelen, het werk wordt minder saai
 • je medewerkers gaan weer geloven in hun werk en de missie van de organisatie
 • een datagedreven organisatie is een lerende organisatie, fouten maken mag weer
 • je klanten ervaren een veel betere dienstverlening in een datagedreven organisatie
 • hogere winstgevendheid en betere financiële positie, betere compliance

Zie bovenstaande voordelen maar eens te verzilveren. Daar heb je tijd voor nodig. Maar ook expertise. Wij helpen je daar graag bij want onze langjarige ervaring en hoogwaardige kennis betaalt zich zeker uit.

neem direct contact met ons op

Datagedreven werken bij de Veiligheidsregio NHN

Datagedreven werken in de Veiligheidsregio Noord-Holland-NoordSamen met de meldkamer, de ambulancezorg en een team van cardiologen van de diverse ziekenhuizen ontwikkelde de Veiligheidsregio Noord-Holland-Noord een procesdashboard op basis van datagedreven werken. Ze wilden weten hoe hun hartpatiënten met een acuut hartprobleem door de hele zorgketen werden geloodst en welke verbeteringen ze in dat proces konden doorvoeren.

Ze brachten allereerst de ruwe data van diverse systemen bij elkaar en plotten die op het acute hartzorgproces. Vervolgens gingen ze die data minutieus analyseren en knoopten ze met de direct betrokkenen het gesprek aan over de data. Niet eenmalig, maar dagelijks en wekelijks.

In anderhalf jaar tijd werd de doorlooptijd van het totale acute zorgproces van hartpatiënten, waarin elke seconde telt, met 20 minuten ingekort.

Gecontroleerd en geborgd. Een verhaal dat iedereen aanspreekt: data die levens redt. Een grotere maatschappelijke relevantie bestaat er niet.

Lees verder: ‘Als elke seconde telt’

Over welke tools kan de datagedreven organisatie beschikken?

Om datagedreven werken en datagedreven sturen vorm te geven, zijn niet alleen je mensen van cruciaal belang. Ook de juiste Business Intelligence tools doen er wel degelijk toe. Deze zijn er in verschillende soorten en maten. Alleen al in Nederland zijn er meer dan 25 beschikbaar. De oplossingen die het beste aansluiten bij onze aanpak voor datagedreven sturing en methode zijn: Qlik, Tableau, Power BI en Visual Analytics van SAS.

Is mijn bedrijfscultuur wel klaar voor datagedreven sturen?

Ja, juist omdat je bij datagedreven sturen ook gaat werken met ruwe data maakt de cultuur van je bedrijf in eerste instantie niet zoveel uit. Onze jarenlange ervaring met het realiseren van datagedreven organisaties en datagedreven processen maakt keer op keer duidelijk dat je onze laagdrempelige methode in elke bedrijfscultuur en in elke sector kan toepassen. Mits natuurlijk de data voorhanden is en je er naar gaat handelen.

Gebruik informatie consequent voor actie en analyse

Ook onderwijsinstellingen moeten datagedreven werken. Omdat iedereen betrokken raakt en een rol speelt bij het lezen, analyseren, polijsten en bespreken van de data, kan datagedreven werken uitgroeien tot een organisatiebreed succes. Uiteraard zetten we voor elke organisatie een maatwerktraject uit op basis van standaarden waardoor de investering relatief laag is.

In 5 stappen naar datagedreven beslissingen

In 5 stappen naar datagedreven beslissingenOrganisaties die consequent datagedreven beslissingen nemen, kennen een vier procent hogere productiviteit en ze boeken zes procent meer winst. Dat lijkt weinig maar als je 1 miljoen euro winst boekt dan heb je het al over 60.000 EUR. En voor dat bedrag kun je al een aardig BI-systeem neerzetten. Bron: MIT Center voor Digital Business.

Uit andere studies blijkt weer dat wanneer je succes hebt met BI dat dat leidt tot 33% meer tevreden klanten. En met IoT-toepassingen kunnen we in 15 jaar tijd 63 miljard dollar aan wereldwijde gezondheidszorg besparingen realiseren. Zo vind je veel voordelen van datagedreven werken op allerlei vlakken.

Maak daarom data nu onderdeel van het DNA van jouw bedrijf in vijf stappen.

1. Maak je doelstellingen meetbaar & SMART

1. Meetbare doelstellingenAls je datagedreven bent, dan ga je je doelen SMART formuleren. Bijvoorbeeld 10 procent toename van je klanttevredenheid. Zo dwing je jezelf om zowel je succes als ook je falen te analyseren. Alleen met data bewijs je wat fout of goed ging en verbeter je jouw prestaties als een continu proces.

Probeer wat je doet zo meetbaar mogelijk te maken. Niet alleen op managementniveau maar juist voor iedereen. Ook de persoonlijke doelen en kleinere projecten. Iedereen krijgt zo inzicht in wat ze doen en het gevoel dat ze bijdragen aan je organisatie. Beloon medewerkers en afdelingen wanneer zij hun doelen halen.

2. Verzamel veel en afwisselende data

2. Verzamel veel en afwisselende dataJe bezit vaak al een lading aan data zonder het te weten. Organiseer die volgens een model. Vervolgens ga je actief en bewust data verzamelen:

 • Interne bronnen zoals bijvoorbeeld Google Analytics, SalesForce of andere klantinformatie.
 • Externe bronnen zoals social media en informatie over je concurrenten.
 • Naast veel informatie is het net zo belangrijk om afwisselende informatie te hebben van verschillende afdelingen. Bijvoorbeeld kwaliteit van service, klantenfeedback, reviews, snelheid van levering en de effectiviteit van marketingcampagnes.

Zorg dat al je afdelingen binnen het bedrijf de juiste vragen stellen voor het verkrijgen van de correcte data.

3. Neem de klant als uitgangspunt

3. Neem de klant als uitgangspuntVeel bedrijven denken vanuit het product in plaats vanuit hun klant. Als je een echte datagedreven organisatie wilt zijn, verander je jouw manier van denken. Je zet jouw klant centraal. Ga het gesprek aan. Maak het tot een dialoog in plaats van een eenrichtingsverkeer.

Balanceer je data met innovatie en creativiteit om zo een meer relevante ervaring, product en/of dienst voor je klanten te creëren. Maar om dit te doen, moet data breed binnen je bedrijf beschikbaar zijn. Dit kun je realiseren met business analytics en BI-software.

4. Maak de data voor iedereen toegankelijk

Datagedreven processenHet grootste gevaar is dat data alleen bij je IT- of marketingafdeling blijft liggen. Dit is zonde. Je wilt dat iedereen toegang heeft tot de data die hij nodig heeft om zijn of haar werk goed te doen. Van boekhouders tot je planners.

Met die informatie brengen afdelingen namelijk hun prioriteiten op één lijn met die van je klant. Ze zien wat belangrijk is en stemmen hun service en activiteiten hier verder op af. In veel bedrijven betekent dit een heuse cultuurverandering.

Stel daarom iemand uit jouw managementteam aan met autoriteit. Een voorvechter van open data en datagedreven beslissingen in je bedrijf.

En laten we eerlijk zijn: de een begrijpt data beter dan de ander. Gelukkig train je jouw medewerkers daarom in het lezen en analyseren van data. Zo wordt iedere werknemer datageletterd. Hiermee stel je ze in staat om zelf of als team datagedreven en dus geïnformeerde besluiten te nemen.

5. Betrek de juiste mensen en zet de experts aan het werk

Betrek de juiste mensenOm alles te halen uit de data die je hebt, heb je experts nodig. Dat zijn data scientists en data analisten. Die bouwen complexe algoritmes en analyses en vinden de juiste informatie in een zee van nulletjes en eentjes.

Zij moeten niet alleen data begrijpen, maar ook oprechte interesse tonen in je bedrijf, markt en strategie. Iemand die proactief meedenkt over welke databronnen je nog meer nodig hebt, wat de klantbehoeften zijn en hoe je jouw data hiervoor inzet. Bovendien wil je dat die de data makkelijk en snel inzichtelijk maakt voor iedereen. De fundering van jouw datagedreven organisatie.

Grote stappen, snel thuis? Inderdaad, het zijn de hoofdlijnen. Wil je echt het naadje van de kous weten? Download dan hier onze goednieuwe whitepaper ‘De 101 stappen naar BI succes’.

Quick wins

Om een omslag tot een succes te maken, raden wij je aan om je bij de start op een aantal makkelijke quick wins te concentreren. Probeer er 3 tot 5 te identificeren. Zo creëer je direct enthousiasme en energie voor verdere verandering.

Belangrijke principes

 1. Verzamel genoeg en de juiste data
 2. Laat die stromen door je gehele organisatie
 3. Data is overal en voor iedereen beschikbaar
 4. Data is snel en makkelijk leesbaar

Wil je ook meer winst, een hogere productiviteit en een gelukkige klant? Maak dan nu de stap naar een datagedreven organisatie. Wij helpen je hier maar al te graag bij. Omdat het onze passie is!

Boek ‘Datacratisch werken’

Meer grip met datagedreven processen

Doordat je met datagedreven sturen meer en veel fijnmaziger inzicht krijgt, en dat met grote frequentie, kun je zien waar het in je bedrijfsprocessen hapert. De data en dashboards maken inzichtelijk waar je je analyse op zou moeten richten en waar je kunt bijsturen. Zo krijg je meer grip op je organisatie, verbeter je de prestaties en maak je je processen datagedreven. Maar ook data science technieken en artificial intelligence (betekenis) kunnen daar een belangrijke bijdrage aan leveren. Want met rapporten en dashboards loop je toch vaak achter de feiten aan.

De voorbeelden liggen echt voor het oprapen

De voorbeelden van datagedreven werken liggen letterlijk voor het oprapen. Al eerder noemden we de Gemeente Rotterdam en de Veiligheidsregio Noord-Holland-Noord. Maar dat zijn niet onze enige klanten en succesverhalen. Daarnaast hielpen wij de afgelopen periode een zorgverzekeraar met de implementatie van datagedreven werken, zorgden we bij de zakelijke tak van de Rabobank voor interactieve dashboards, maakten we dashboards voor een keten van tankstations, introduceerden we datagedreven werken op een basisschool en adviseerden we een telecombedrijf bij datagedreven sturing. Wacht niet langer en maak ook kennis met Passionned Group: samen boeken we succes met data.

Praktische cursus Power BI & Datagedreven werken Afbeelding van Praktische cursus Power BI & Datagedreven werkenTijdens deze unieke opleiding Datagedreven werken met Power BI maak je kennis van de belangrijkste facetten van datagedrevenheid. Daarnaast helpt de docent je om je te bekwamen in Power BI, een van meest gebruikte data analyse oplossingen. Het uiteindelijke doel van deze cursus datagedreven werken is om je op een laagdrempelige manier te leren om datagedreven te gaan sturen, vanuit een zich in de praktijk bewezen theoretisch concept.bekijk de cursus Power BI & datagedreven werken

Ook kennismaken met datagedreven sturen?

Wil je een datagedreven organisatie realiseren en datagedreven werken tot in de haarvaten van je organisatie doorvoeren? Wil je niet in de meest voorkomende valkuilen stappen en datagedreven successen boeken? Neem dan gerust contact op met een van onze datagedreven verbeterspecialisten.

Over Passionned Group

Logo Passionned Group, experts in datagedreven werken en datagedreven organisatiesPassionned Group is dé specialist in datagedreven werken en datagedreven sturen. Onze bevlogen en ervaren hands-on consultants en adviseurs helpen grotere en kleinere organisaties bij de kanteling naar een intelligente, datagedreven organisatie. Om het jaar organiseren wij de prestigieuze prijs voor de Slimste organisatie van Nederland.

neem contact met ons op

Veelgestelde vragen

Wat vraagt datagedreven werken van leidinggevenden?
De wil om consequent te sturen op basis van inzichten en betrouwbare data. En het team daarin meenemen. Tot slot: een analytische blik en houding.
Wat is het verschil met agile werken?
Agile werken richt zich op snelheid en een flexibele organisatie, datagedreven werken op het nemen van betrouwbare beslissingen. Je kunt ze eenvoudig combineren want ze passen bij elkaar.
Hoe kun je zelf leren om datagedreven te werken?
Ga na welke beslissingen je neemt en welke inzichten je nodig hebt om een optimale beslissing te nemen. Zoek vervolgens de data erbij.
Is datagedreven werken moeilijk?
In de basis is het eenvoudig (zie het proces), maar om het te implementeren in een organisatie is het wel degelijk een hele opgave. Want niet iedere manager en medewerker heeft de juiste vaardigheden en competenties.
Wat is de kern van datagedreven werken?
Turen naar een dashboard met KPI's of gluren naar een grafiek maakt geen verschil. Je moet bij (grote) afwijkingen data analyses gaan initiëren / uitvoeren om te achterhalen wat het probleem is dat moet worden opgelost.
Kleven er ook nadelen aan een datagedreven organisatie?
Zeker, hoe meer transparantie hoe groter de kans op interventie van buiten- of bovenaf. En dat is zeker niet in alle gevallen gewenst. Door alles wat los en vast zit te meten, vernietig je waarschijnlijk ook de creativiteit en innovatie in jouw organisatie.
Hoe bepaal je KPI's?
Verschillende methoden kunnen je daarbij helpen: strategiegedreven, procesgedreven of datagedreven. Lees meer over de methoden en het opstellen van KPI's in onze SMART KPI-bepaler 2024.
Datagedreven werken vs informatiegestuurd werken, is er verschil?
Er is eigenlijk geen fundamenteel verschil, maar datagedreven werken wordt meestal geassocieerd met de techniek (BI, AI) en informatiegestuurd werken met sturen door leidinggevenden op basis van data en informatie.

Reviews over Datagedreven werken

Aantal reviews: 2Gemiddelde score: 9 / 10
8 / 10
Jenneke Riemersma | Gemeente Rotterdam | 1 juni 2019

De procesmethode zet de klant centraal. Een klant beweegt zich door de gehele organisatie. Datagedreven werken geeft inzicht in deze beweging. Door met experts van verschillende afdelingen deze bewegingen te analyseren, ontdekten we manieren om onze processen te verbeteren. Als gemeente Rotterdam willen wij de service richting onze burgers zo goed mogelijk inrichten. De inzet van de procesmethode helpt hierbij.

neem contact met ons op
10 / 10
Marco Pastors | Directeur NPRZ | 7 april 2018

Iedereen met een beetje hart voor uitvoering, kwaliteit en informatisering hier, is enthousiast over resultaat en aanpak. Ook over de manieren waarop privacykwesties kunnen worden opgelost. Dat kom je niet vaak tegen.

neem contact met ons op
Plaats een review

Geef je mening over dit product, artikel of dienst

Waardering
Dit veld is verplicht!
Naam Dit veld is verplicht!optioneel
E-mail Dit veld is verplicht!optioneel
Organisatie Dit veld is verplicht!optioneel
Je mening in enkele zinnen Dit veld is verplicht!
Review verzenden
Het formulier bevat fouten.

Onze datagedreven specialisten

Bekijk hier het PDCA-boek 'Datacratisch werken'

Productafbeelding van het PDCA-handboek 'Datacratisch werken'

Dit vind je misschien ook interessant

Uitgelichte afbeelding Datagedreven werken bij een zorgverzekeraar
Datagedreven werken bij een zorgverzekeraar
Uitgelichte afbeelding Het boek 'De intelligente, datagedreven organisatie'
Het boek 'De intelligente, datagedreven organisatie'
Uitgelichte afbeelding Over de intelligente, datagedreven organisatie™
Over de intelligente, datagedreven organisatie™

Deze organisaties gingen je voor

Word nu ook klant

Wil je ook klant bij ons worden? Wij helpen je maar wat graag verder met datagedreven werken, datagedreven sturing en een datagedreven organisatie of andere zaken waar je slimmer van wordt.

Foto Mark de Kort - Associate Partner Datagedreven werkenMARK DE KORT MScAssociate Partner Datagedreven werken

Neem contact met mij op

Fact sheet

___
klanten geholpen
___
trainingen & workshops
___
mensen opgeleid
8,9
klanttevredenheid
___
consultants & docenten
19
jaar ervaring