Strategy maps vormgeven | De juiste dingen juist doen
Passionned Group is dé specialist in datagedreven werken, dashboards, KPI's, continu verbeteren, algoritmes, Artificial Intelligence en BI. Onze bevlogen en ervaren consultants helpen grotere en kleinere organisaties bij de kanteling naar een intelligente, datagedreven organisatie.

De juiste dingen juist doen

Geschreven door

In mijn vorige bijdrage ben ik ingegaan op de elementen waaruit de strategiekaart is opgebouwd. In deze bijdrage wil ik ingaan op de verschillende manieren waarop we een strategiekaart kunnen lezen en samenstellen.

Een transitie doormaken

De juisten dingen juist doenEen mogelijkheid om te komen tot de juiste kritieke succes factoren is het definiëren van een strategiekaart: de juiste dingen juist doen. Een strategiekaart laat door middel van een aantal aandachtsgebieden zien hoe een organisatie (-onderdeel) een transitie wil doormaken. De strategiekaart is meestal opgebouwd uit 4 niveaus die elkaar volgtijdelijk kunnen versterken. Als we een strategiekaart scherp neerzetten zijn we vervolgens ook beter in staat de juiste metingen hiervoor te definiëren.

Van boven naar beneden en weer terug

We definiëren een strategiekaart van boven naar beneden en we volgen de voortgang van onze transitie van beneden naar boven. In het bovenste blok, doelen, zetten we de bijdrage neer die we kunnen bereiken door onze inzet. Deze bijdrage is afhankelijk van het soort organisatie of van de plek in de organisatie waarin we ons bevinden. In het tweede blok, de beoogde transitie zetten we neer hoe we willen veranderen in de ogen van onze klant.

Wat we gaan doen (in hoofdlijnen) staat afgebeeld in het derde blok. Het zijn de strategische processen die zouden moeten leiden tot de transitie.

Zorgvuldig opbouwen van imago

Willen we onze naam bijvoorbeeld als adviseur vestigen dan kunnen we het niet hebben dat onze zorgvuldig op te bouwen imago wordt aangetast door een organisatie die hapert dan wel inefficiënt is. We gebruiken het blok aan de rechterkant van het schema ‘Kostenleiderschap’ om aan deze voorwaarde te voldoen. Het optimaliseren van administratieve processen maken bijvoorbeeld een belangrijk onderdeel hiervan uit.

Helpen voor de langere termijn

Aan de andere kant van het “strategische thema’s spectrum kunnen we zien dat we om het strategisch adviseurschap te ondersteunen zullen moeten innoveren wat betreft we aan de organisatie kunnen aanbieden. Het gebied van productleiderschap/innovatie & duurzaamheid moet ons helpen om op langere termijn onze transitie te kunnen vervolmaken.

In het onderste blok van de strategiekaart kunnen we volgen wat we nodig hebben op het gebied van mens, structuur en middelen om de beoogde strategisch thema’s te kunnen gaan invullen.

Kleine behapbare brokken

Lezen we de kaart van boven naar beneden dan zien we een dat doelen uiteen worden gerafeld naar steeds kleinere behapbare brokken. Lezen we de kaart van onder naar boven dan kunnen we waarnemen dat we de eerste resultaten mogen verwachten aan de onderkant van de kaart. We zullen eerst ervoor moeten zorgen dat we onze competenties op orde krijgen voordat we de belangrijke thema’s die we hebben gedefinieerd kunnen beïnvloeden om daarna de transitie dichterbij te krijgen om vervolgens de afgeleide doelen van de organisatie te kunnen ondersteunen.

Effectiviteit versus efficiency versus duurzaamheid

Een strategiekaart neigt ernaar om langs de rechterkant meer de efficiency (meer doen met minder)  van onze organisatie te benadrukken, en aan de linkerkant meer de effectiviteit (slagkracht medewerkers vergroten) en het groeipotentieel optimaal te benutten.

Rijnlands & Angelsaksisch: Planet, People, Profit

Waar traditionele Angelsaksische strategieën erg gericht waren/zijn op de “profit/groei” kant van een organisatie zal tegenwoordig juist een goede balans dienen te worden gezocht tussen drie P’s in een strategiekaart, Planet, People en Profit. De planet kant van de zaak zal duidelijk terug dienen te komen in de verantwoordelijkheid van de organisatie naar de omgeving waarin het zich begeeft.

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen is niet meer een van de processen maar maakt heden ten dage vaak deel uit van de kern strategie van de organisatie. In de strategiekaart kunnen we deze centrale rol zeer duidelijk weergeven. Strategiekaarten die meer “Rijnlandse” invloeden bezitten hebben hierin een betere balans weten te vinden.

Strategie kaarten zijn door hun opzet en karakter juist zeer goed in staat organisaties te helpende hand te bieden bij een business transformatie naar een duurzamere deelnemer van de maatschappij. Communicatie over duurzaamheid en het inbedden in de strategie kunnen hiermee hand in hand gaan.

Korte, middellange en langere termijn

Lezen we kaart van rechts naar links dan is de haalbaarheid van korte via de middellange naar de lange termijn geborgd.

Resultatengebieden versus inspanningsgebieden

We zullen moeten zoeken naar een goede mix van resultaatmetingen en inspanningsmetingen. De bovenste twee perspectieven zorgen meer voor de resultaatmetingen en de onderste twee perspectieven geven ruimte voor inspanningsmetingen.

Wil je direct meer weten over strategy mapping? Schrijf je dan in voor de aankomende training Scenarioplanning & Strategy Mapping.

Reageer op dit artikel van Mark De Kort

Een selectie van onze klanten

Word nu ook klant

Wil je ook klant bij ons worden? Wij helpen je maar wat graag verder met strategy maps vormgeven (de juiste dingen juist doen) of andere zaken waar je slimmer van wordt.

Daan van Beek, Managing Director

DAAN VAN BEEK MSc

Managing Director

neem contact met mij op

Fact sheet

Organisaties geholpen
___
Trainingen & workshops
___
Deelnemers opgeleid
___
Beoordeling klanten
8,9
Consultants & docenten
___
Kantoren
3
Jaar ervaring
16
EDIT POST