Innovatie | Vernieuwen | 100% Intelligent Innovatiemanagement

Blijf je concurrentie voor met innovatiemanagement

Als manager, bestuurder of consultant weet je dat innovatie onontbeerlijk is om je klanten tevreden te stellen. Met sommige producten en organisatiecompetenties kunnen bedrijven heel lang toe, mits ze maar deugen. Maar andere zijn zo vluchtig als wat. Omdat de wereld om ons heen steeds sneller verandert. Hoe blijf je de concurrentie voor met innovatiemanagement en wat komt er bij kijken?

 • Wanneer waag je de overstap van continu verbeteren naar innoveren en vernieuwen en wat wordt dan je nieuwe strategie?
 • Welke rol kunnen Big Data & Data Science toebedeeld krijgen om je producten en processen te ‘cognitizen’?
 • Hoe wakker je creativiteit aan bij je team en hoe komen ze van risicomijdend naar lef en durf?
 • Hoe ga je jouw nieuwe businessmodel vormgeven en hoe toets je de marktacceptatie daarvan?
 • Wat betekent dit alles voor je organisatie, het management en de bedrijfscultuur?

Het is meer dan begrijpelijk dat dit deze thema’s ook wel eens door je hoofd spelen. Innovatie is actueler dan ooit en het succesvol toepassen ervan kan het verschil gaan maken tussen een voorspoedige toekomst voor je organisatie of een steeds maar kwakkelende bedrijfsvoering.

Van continu verbeteren naar innovatie

Er komt een moment dat continu verbeteren is uitgewerkt: al je KPI’s staan zogezegd al tijden op groen. Dat is het moment om alert te zijn en te kijken of je cash cows nog een lang leven zijn beschoren. Dat is het moment om een besluit te nemen of je jouw strategie nog een keer kunt ‘stretchen’ of dat het tijd is voor business model innovatie. Of er komt een moment dat je dashboard van vandaag op morgen in één keer rood kleurt. De organisatie heeft zitten slapen en schrikt wakker. Is het te laat?

Definitie van innovatiemanagement

Innovatiemanagement is sturing geven aan het consequent verbeteren en compleet vernieuwen van producten, processen, organisatie en vaardigheden.

Innoveren met Big Data

Je kunt er van op aan dat Data Science een belangrijke rol moet gaan spelen in je innovaties. Zowel op organisatorisch vlak (Business Analytics) als in je productportfolio en processen (Big Data). Deze krachtige concepten zorgen voor disruptie. Als je concurrent of collega-organisatie eerder is met het succesvol toepassen ervan kun je morgen je spullen pakken en je bedrijf opdoeken. Laat het niet zover komen en ga aan de slag met nieuwe verdienmodellen bekrachtigd door Big Data. Mooie succesvolle bedrijven gingen je al voor zoals Netflix, fietsenwinkel.nl en Coolblue.

De creativiteit veranderen

Innovaties vinden altijd plaats op de werkvloer en er is creativiteit, lef en durf voor nodig om daar als management de ruimte aan te geven. Tegenover één succesverhaal staan misschien vier mislukkingen. Toch is dat op zichzelf geen gegronde reden om innovatie dan maar na te laten. Successen uiteraard uitgebreid vieren maar juist de fouten bieden weer kansen om te leren en te verbeteren.

Zeven tips voor succesvolle innovatie

 1. Zeven tips voor succesvolle innovatieDoe het niet vanuit een ivoren toren maar met elkaar
 2. Doe het niet vanaf de zijlijn maar in het primaire proces
 3. Doe het vanuit de kelder of de zolder en breng het dan in
 4. Verplaats je in jouw klanten en vertaal dat naar innovatie
 5. Ga doelbewust Big Data inzetten voor vernieuwing
 6. Geef alle managers de verantwoordelijkheid voor het innovatieproces
 7. Faciliteer dit proces met opleidingen, training en coaching

Wendbaarheid en innovaties

Vandaag de dag volstaan hiërarchische organisaties niet meer. Het duurt allemaal veel te lang en de kans op mislukte innovaties is groot. De organisatie en haar strategie moeten wendbaar zijn om innovatiemanagement te kunnen laten slagen. Agile werken en scrum zullen diep in de haarvaten van je teams door moeten dringen. Een mooie uitdaging want hoe houd je als bestuur en management de controle? Lees hierover meer in ons boek ‘De wendbare organisatie’ (2016).

Intelligent innoveren

Ons besproefde model van de intelligente organisatie (sensitief, slim en snel) laat zien dat je innovatiemanagement in de praktijk kan brengen door:

 1. Normen en targets opstellen en die regelmatig evalueren en bijstellen
 2. Informatie consequent gebruiken voor analyse en actie
 3. Data consequent inzetten voor procesverbetering en innovatie
 4. Het gesprek aangaan over de cijfers zowel positief als negatief

Natuurlijk komt er nog veel meer bij kijken maar bovenstaande 4 punten vormen wel de harde kern voor succesvol innoveren. Dit alles ingebed in een klantgerichte, analytische bedrijfscultuur. Lees meer in ons artikel ‘De 7 gewoonten van hoogintelligente organisaties’.

De wendbare organisatie

Wil je meer weten over hoe je als staflid of manager jouw onderneming kan laten innoveren en laten meebewegen met de markt? Dat er meer uit de ontwikkeling en inzet van innovatie te halen valt door Agility Based Strategy? Lees dan ons boek De wendbare organisatie en laat jouw organisatie beter innoveren!

naar het boek

Nieuwe business modellen en verandermanagement

Doorgaans moet het water ons aan de lippen staan willen we willen veranderen. En dan is het vaak te laat. Verandermanagement moet daarom de organisatie prepareren om haar continu te kunnen laten innoveren. Door aan de slag te gaan met scenariodenken ontvouwen zich meerdere toekomsten voor je bedrijf en je medewerkers. Die scenario’s vertaal je naar nieuwe business modellen en een compleet vernieuwde balanced scorecard met bijbehorende key performance indicators.

Onze aanpak voor innovatiemanagement

Onze specialisten en adviseurs zijn gepokt en gemazeld in het innovatievak. Als geen ander weten zij dat integraliteit nodig is om innovaties te kunnen laten slagen, niet eenmalig maar continu. De stappen in onze integrale aanpak:

 • Scenarioplanning: mogelijke toekomsten vertalen we naar enkele scenario’s die passen bij jouw organisatie en haar verandervermogen.
 • Strategie: de scenario’s vertalen we naar de overall strategie van de onderneming en haar productportfolio en doelgroepen.
 • Balanced scorecard: alle organisatieaspecten lijnen we op elkaar uit voor het ontwerp en de implementatie van het nieuwe business model
 • Key Performance Indicators: we definiëren de meest essentiële stuurparameters en visualiseren die op een dashboard voor sturing
 • Analytics: alle benodigde inzichten en datasets voor verbeteren en innovatie zetten we klaar met rapporten, analyses en voorspellende modellen
 • Agile werken: de teams worden onder andere hierdoor in hun kracht gezet met zelfsturing, procesmanagement en scrumsgewijs ontwikkelen.
 • Continu verbeteren: het totale innovatieproces is ingebed in een lean cultuur en een praktisch proces van continu leren en verbeteren

De voordelen van innoveren met de Passionned Group

Het inschakelen van de Passionned Group biedt je direct een aantal voordelen:

✓ een zwaluw maakt nog geen zomer, verwacht van ons een duurzame verandering
✓ totaalpakket met kennisbank, opleidingen, organisatieadvies en implementatie
✓ consultants met langjarige ervaring in continu verbeteren en innovaties

Kiezen voor Passionned Group is kiezen voor kwaliteit

Neem hier contact met ons op voor een afspraak over innovatie en innovatiemanagement. Laat ons je verrassen met een sterk verhaal en een heldere visie op innovatie en intelligente organisaties.

neem contact met ons op

Opleidingen
Kennisbank
Advies
Interim

Deze organisaties gingen je voor

Word nu ook klant

Wil je ook klant bij ons worden? Wij helpen je maar wat graag verder met innovatie (vernieuwen) of andere zaken waar je slimmer van wordt.

Isaac Shawky, Associate Partner Innovatie & nieuwe business modellen

drs. ISAAC SHAWKY

Associate Partner Innovatie

neem contact met mij op

Fact sheet

Organisaties geholpen
___
Trainingen & workshops
___
Deelnemers opgeleid
___
Beoordeling klanten
8,9
Consultants & docenten
___
Kantoren
3
Jaar ervaring
16
EDIT POST