Business Intelligence manager: vier hoofdtaken en vijf kerncompetenties

Foto drs. Wouter Huisman
Auteur: drs. Wouter Huisman
Manager Business Intelligence (interim)
Inhoudsopgave

Organisaties beschikken over steeds grotere hoeveelheden data. Die gegevens willen ze met behulp van Business Intelligence, Analytics en tools analyseren en meer en meer gaan inzetten om de dienstverlening aan klanten verder te verbeteren en de processen verder te stroomlijnen. Dat vergt veel denk- en menskracht. Maar de positie van manager business analytics, business intelligence manager, interim team lead intelligence, of kortweg BI manager, is in de praktijk meestal moeilijk vervulbaar. Het échte talent, dat in staat is om een stevige visie op het BI-domein te ontwikkelen, is schaars en vaak niet in loondienst werkzaam. De recruiters van Passionned Group bieden uitkomst. Vanuit hun netwerk kunnen ze een interim manager business analytics of een freelance manager business analytics leveren die precies past binnen jouw bedrijfscultuur.

Versterk je BI afdeling met een ervaren interim BI manager

Stel je bent directeur, CIO, manager IT, resource manager of HR manager en je wilt het Business Intelligence Competence Center (BICC) of de afdeling BI tijdelijk versterken met een business intelligence manager die beschikt over een heldere visie, overtuigingskracht en leidinggevende capaciteiten. Je hebt uiteraard een bepaald ideaalprofiel voor ogen. Je mikt bijvoorbeeld op een uitgesproken, assertieve en extraverte persoon die ook nog eens geloofwaardig over komt. Een stevige persoonlijkheid die mensen kan enthousiasmeren, een sensitieve manager die van nature rekening houdt met alle relevante stakeholders. Kortom, iemand die BI op de kaart zet en een aantoonbare bijdrage levert aan de bedrijfsvoering. Dan ben je bij ons aan het juiste adres.

Interim manager business analytics inhuren? Kies voor 5 zekerheden

Als je als opdrachtgever eenmaal hebt besloten zaken te doen met Passionned Group, ben je ongetwijfeld nieuwsgierig. Je vraagt je af wat die samenwerking concreet inhoudt. Een ding is zeker, voortaan doe je zaken met gedreven professionals die eenzelfde visie op ondernemen hebben.

Onze recruiter begeleidt je desgewenst gedurende het hele traject: van profielschets tot en met de “onboarding” van de business intelligence manager of interim manager business analytics. Profiteer nu van onze vijf zekerheden:

✓ Wij staan altijd in voor onze freelance manager BI

Wij werken met de meeste freelancers en interimmers intensief samen. Elke interim manager business analytics of freelance BI manager die wij voorstellen hebben wij eerst uitvoerig geïnterviewd. We kennen onze mensen. Zo weten we altijd precies wat voor vlees we in de kuip hebben. Kandidaten worden pas voorgesteld bij de opdrachtgever als we er nagenoeg 100% zeker van zijn dat er sprake is van een “match”.

✓ Heldere en scherpe tarieven

Passionned Group levert haar diensten op basis van heldere tarieven en we zijn volledig transparant over onze voorwaarden naar zowel opdrachtgever toe, als naar de freelance manager business analytics of de in te huren BI-manager. De belangen lopen altijd synchroon. Zo kom je als opdrachtgever achteraf nooit voor verrassingen te staan.

✓ Business Intelligence & Analytics is onze specialiteit

Het is onze missie om organisaties te helpen bij het datagedreven werken en het implementeren van BI-technologie. Het is onze passie om ook jou te begeleiden op weg naar een intelligente, datagedreven organisatie die het continu verbeteren volledig beheerst. Met een cocktail van BI, Data Science en machine learning tools draagt onze interim manager business analytics altijd concrete oplossingen aan.

✓ 100% onafhankelijk: geen commerciële banden

Wij zijn 100% onafhankelijk en hebben geen commerciële banden met leveranciers van hard- en software of BI- en analytics tools. Dat maakt dat onze interim manager business analytics, business intelligence manager of interim team lead intelligence met een onbevooroordeelde, open mind positief kritisch naar jouw business kan kijken. Hij of zij komt altijd met relevante aanbevelingen voor procesverbetering.

✓ Verdieping in jouw specifieke branche en bedrijfscultuur

Wij helpen organisaties onder andere met strategisch advies, het opstellen van een BI roadmap en het inrichten van een Business Intelligence Competence Center (BICC). Overheden, zorginstellingen, financials, onderwijsinstellingen en productiebedrijven maken al gebruik van onze diensten. Onze freelance manager business analytics verdiept zich in zowel de techniek, de branche als het DNA en de bedrijfscultuur van je organisatie.

Huur een BI Manager in

Binnen 48 uur gegarandeerd een freelance manager business analytics

Onze aanpak en procedures zijn altijd transparant. Nadat je bij ons de vraag hebt neergelegd, nemen wij zo snel mogelijk contact met je op om een helder beeld te vormen van wat voor soort kandidaat je precies zoekt. En ook voor welke uitdagingen jouw organisatie staat en welke issues er eventueel spelen.

Op basis van deze voortvarende intake gaan wij op zoek naar de voor jou juiste kandidaat. Vaak binnen 48 uur al selecteren wij twee kandidaten voor je die aan het profiel voldoen. Nadat je hen hebt gesproken en een keuze hebt gemaakt, wordt het intake-proces vaak binnen enkele werkdagen afgerond. De interim manager business analytics, freelance manager business analytics of interim team lead intelligence kan dan snel binnen jouw organisatie aan de slag.

5 megatrends die elke BI-manager moet kennenOntwikkelingen gaan snel en trends komen en gaan. Over data analytics for managers wordt veel geschreven. Maar een aantal trends is niet meer weg te denken in de huidige economie. Neem Big Data (mining). De hamvraag is: is Big Data nog wel een trend, of is het eigenlijk al ingeburgerd? Natuurlijk zijn organisaties nog volop bezig om Big Data in hun bedrijfsvoering te incorporeren, maar deze trend waait echt niet meer over. Elke BI-manager, interim manager business analytics of freelance business analytics manager zal hier rekening mee moeten houden en hierop moeten anticiperen.

Andere relevante trends voor de BI-manager zijn:

 • Data-ethiek en -security. De vraag wat organisaties wél en niét met hun klantdata kunnen en mogen doen, wordt steeds belangrijker. En ook wie eigenaar is van die data en of deze wel voldoende veilig is opgeslagen volgens de laatste wettelijke normen.
 • De komst van Internet of Things. Met de komst van steeds meer sensoren die grote hoeveelheden data produceren (IoT) wordt het steeds belangrijker om data juist op te slaan en hier de juiste informatie uit te halen.
 • Business Intelligence democratiseert. BI is niet meer van één specifieke afdeling, maar wordt in plaats daarvan steeds meer van iedereen in de organisatie. Hoe gaat een organisatie en haar manager business analytics hiermee om?
 • Het aantal databronnen groeit explosief. Organisaties ontsluiten steeds meer databronnen. Waren het eerst vooral interne (proces) databronnen, het is nu vanzelfsprekend dat de manager BI ook klant- en marktdata koppelt. Er komen ook steeds meer (openbare) bronnen beschikbaar die je als interim manager business analytics eenvoudig kan “inladen”.
 • Slimme algoritmen maken het verschil. Data is overvloedig aanwezig en is gemakkelijk toegankelijk. Het ontwikkelen van algoritmes is een slimme manier om data snel te interpreteren. In de digitale economie zijn dit de nieuwe assets van een organisatie die de BI manager of interim team lead intelligence zorgvuldig moet bewaken.

Dit zijn natuurlijk lang niet alle trends. Performance management en BI-software, die werken vanuit data lakes, zijn andere voorbeelden van relevante trends. Jaarlijks brengen wij een overzicht uit van de belangrijkste BI-trends voor dat komende jaar. Deze trends zijn zeker ook relevant voor de business manager analytics.

Freelance manager business analytics tilt BI-organisatie op hoger niveau

Onze manager BI of freelance manager business analytics is breed opgeleid en daardoor in staat een klassiek ingericht datawarehouse (architectuur) te ontsluiten en “groots” uit te bouwen, zodat de hele organisatie beschikt over de juiste stuurinformatie om de klanten optimaal te bedienen. De interim manager business analytics werkt volgens de Scrum-principes en deelt informatie bijvoorbeeld via Power BI en kubussen met de rest van de organisatie. Zo ontstaat een helder inzicht in de persona’s, de customer journeys, de KPI-resultaten en de gemaakte kosten. Op deze manier tilt hij of zij BI binnen je organisatie al binnen enkele maanden naar een hoger plan.

Goede manager analytics speurt actief naar de vraag achter de vraag

Goede manager analytics is speurneusOf het nu gaat om structurele toepassingen of het realiseren van quick wins, met zijn of haar specialistische kennis maakt de ingehuurde business intelligence manager al snel het verschil. Hij of zij zorgt dat het BI-instrumenten en de BI-tools de informatie leveren waarmee de organisatie kan inspelen op relevante ontwikkelingen. Als interim team lead intelligence inventariseert hij of zij de wensen die leven in de organisatie, speurt naar de vraag achter de vraag en ontwikkelt moderne informatieproducten die hierop anticiperen.

De 4 hoofdtaken van de BI manager

Binnen het BICC zijn naast het definiëren van een BI-strategie en de BI-roadmap de volgende vier specifieke taken en operationele verantwoordelijkheden van de business intelligence manager van doorslaggevend belang. Het maakt hierbij niet uit of de manager BI in loondienst is of als interimmer of freelancer is ingehuurd. De opdracht van de business intelligence manager blijft hetzelfde.

1. Communiceren over het nut en de mogelijkheden van BI

Communiceren over het nut en de ongekende mogelijkheden van BIDe BI manager of freelance manager business analytics brengt het nut en het belang van (nieuwe) BI-technologie voortdurend onder de aandacht van zijn of haar opdrachtgever of werkgever. De focus ligt hierbij vooral op het management en de directie.

Tevens rapporteert de BI manager over het gebruik van de reeds operationele BI-systemen via indicatoren die betrekking hebben op het systeem zelf. Denk hierbij bijvoorbeeld aan: aantallen gebruikers, aantallen analyses, aantallen rapporten, frequentie van gebruik van het BI-systeem, duur van het gebruik, enzovoorts.

De BI-manager benadrukt welke cruciale rol BI speelt bij continue prestatieverbetering, innovatie en organisatieontwikkeling. Hij of zij is ook behulpzaam bij het doorgronden van het systeem. Laagdrempeligheid is een groot goed.

2. Structureren, standaardiseren en alignment aanbrengen

De BI manager of freelance manager business analytics brengt BI-projecten met elkaar in verband door programma’s te definiëren die inspelen op de doelen en strategie van de organisatie. Hij of zij zorgt in overleg met IT ook voor de standaardisatie van de BI-instrumenten en methodieken. Vooral bij grotere organisaties, waar verschillende divisies en afdelingen werken met een breed palet aan BI-tools van verschillende leveranciers, is dat geen overbodige luxe.

Standaardisatie is dan nodig om het beheer van BI binnen de perken te houden en kennisuitwisseling en comptabiliteit van de tools tussen de verschillende organisatieonderdelen te stimuleren. De BI manager of freelance manager business analytics stemt de verschillende organisatieonderdelen op elkaar af. Een organisatie is immers niet gebaat bij BI-silo’s die geen enkele relatie met elkaar onderhouden.

3. Bepalen van toepassingen en uitwerken van businesscases

De BI manager of freelance manager business analytics ontwikkelt samen met de organisatie business cases. Welke intelligentie kan de organisatie waar in het proces inbrengen? Hoe profiteer je optimaal van het hefboomeffect en synergievoordelen? Wat zijn de meest waardevolle inzichten die de organisatie gaan helpen om veel impact te maken? Welke typen BI-applicaties en machine learning-modellen moet ze ontwikkelen op welk moment?

De BI-manager zorgt in overleg met het senior management voor duidelijke prioriteiten en keuzes en bepaalt op basis daarvan een BI-roadmap en planning. Het portfolio aan BI-programma’s dat een organisatie ontwikkelt en de volgorde die zij daarin aanbrengt, bepaalt voor een groot deel haar succes.

4. Het aansturen van de dagelijkse operaties

De BI manager stuurt normaal gesproken de data-analisten en businessanalisten aan die verantwoordelijk zijn voor het opstellen van de definities van indicatoren en het maken van rapporten, dashboards en analyses. Tegelijkertijd geeft hij of zij leiding aan het BICC.

Het BICC is globaal verdeeld in een frontoffice en een backoffice. De frontoffice zorgt voor het opstellen en bewaken van de definities, het beschrijven van de gewenste functionaliteit en het maken van rapporten en analyses. Zij kan bestaan uit een vaste kern van één of meer business analisten en een aantal vooruitgeschoven posten in de verschillende organisatieonderdelen. De backoffice zorgt voor de BI-infrastructuur. Ze is doorgaans ondergebracht bij IT.

Ben je op zoek naar meer achtergrondinformatie over de rol van de BI manager of de freelance manager business analytics en de positionering van deze functionaris in het BICC, bestel ons boek: ‘De intelligente, datagedreven organisatie’, of neem contact op met ons op om samen de mogelijkheden te bekijken voor de inhuur van een interim manager business analytics of freelance manager business analytics.

Huur een BI Manager in

BI-manager: de spil waar alles om draait

BI-manager: de spil waar alles om draaitData en informatie spelen een steeds grotere rol in de dagelijkse praktijk van moderne organisaties. Beslissingen nemen we tegenwoordig op basis van data en niet meer op basis van “onderbuikgevoel”. Hierdoor verandert ook de functie van de business intelligence manager in organisaties in toenemende mate. Een manager BI of een data en analytics manager die datagedreven werken niet omarmt, zal binnen enkele jaren worden vervangen door een manager business intelligence die dat wel doet.

Het domein van de interim team lead intelligence

De interim team lead intelligence en de BI manager staan in de dagelijkse praktijk vaak met één been in de business en met het andere been in de techniek. Zij slagen erin een brug te slaan tussen alle belanghebbenden en de belangrijkste stakeholders in het project. Zij begrijpen het politieke spel dat ze vaak noodgedwongen moeten spelen om de digitale transformatie vlot te trekken en BI, AI (Artificial Intelligence) en data science op alle niveaus in de organisatie geaccepteerd te krijgen.

Assertiviteit belangrijke eigenschap voor BI manager

De gedetacheerde BI-manager, manager of business analytics, data analytics manager of interim team lead intelligence is de voornaamste gesprekspartner van onze opdrachtgever als het gaat om planningen, budgetten, doelen en de resources in de organisatie. Ze zijn gewend om bij uitlopende opdrachtgevers over afdelingen heen te organiseren en dienen daarom stevig in hun schoenen te staan, tactisch sterk te zijn en sociaal vaardig.

Dit geldt vooral wanneer opdrachtgevers voor kortetermijnoplossingen willen gaan. En als ze niet kiezen voor een uitgebalanceerde BI-architectuur, of slechts willen gaan voor een veel minder toekomstbestendige zogenoemde “rapporten database”. Een assertieve freelance manager business analytics of een manager business intelligence behoedt je organisatie voor dergelijke dwalingen en heilloze trajecten.

Hét BI-boek voor de manager Business Analytics Afbeelding van Hét BI-boek voor de manager Business AnalyticsIn dit complete Business Intelligence-boek (al meer dan 25.000 exemplaren verkocht) komt het totale spectrum van het intelligenter en datagedreven maken van organisaties aan bod. Het geeft de BI manager een perfect kader om samen met de business organisatieverbetering structureel met data aan te pakken en door te voeren. Maak BI tot een succes in jouw bedrijf met deze bestseller.bekijk het boek 'De intelligente, datagedreven organisatie'

Business intelligence manager is van alle markten thuis

De interim team lead intelligence, interim manager business analytics of BI manager heeft uiteraard voldoende ervaring met en kennis van BI-architecturen, datawarehouses, machine learning- en datamodellen. Maar zijn of haar grootste kracht ligt vooral in het goed kunnen afwegen van allerlei belangen oftewel evenwichtig stakeholdermanagement.

Zo moet hij of zij proberen de bijbehorende argumenten boven tafel zien te krijgen, om zodoende een route uit te stippelen die de grootste kans biedt op een goed projectresultaat. En dat in termen van kwaliteit, budget en rendement. Met als doel om de opdrachtgevers en gebruikers van het project tevreden te stellen. De interim team lead intelligence rapporteert meestal aan de stuurgroep en onderhoudt een uitgebreid netwerk met vakgenoten, de business managers en leveranciers.

5 kerncompetenties van de BI manager

Een interim team lead intelligence, freelance manager business analytics of een manager business analytics vervult samengevat een cruciale rol binnen het Business Intelligence Competence Center. Hij of zij:

Interim Business Intelligence manager

 1. Begrijpt het concept van de intelligentie, datagedreven organisatie en kan dit moeiteloos uitleggen aan projectmedewerkers en ook “verkopen” in de organisatie.
 2. Kan korte en lange termijn, individuele -, afdelings – en organisatiebelangen met elkaar verenigen.
 3. Schrijft het projectplan, bewaakt het budget, de resources en planning.
 4. Is zich bewust van de pijnpunten en kritieke succesfactoren bij BI-projecten en richt zijn project daarop in.
 5. Heeft een uitgebreid netwerk en is eindverantwoordelijk voor het projectresultaat.

De rol van de BI manager verandert: nieuwe competenties gevraagd

De rol van de business intelligence manager heeft zich ontwikkeld van een afdelingsmanager die rapportages voor een organisatie maakt tot een strategische partner van de directie. En deze nieuwe rol vraagt om andere competenties.

Om die reden is het een tour de force om zelf de juiste (interim) BI manager te vinden. Voor bestaande en toekomstige BI-managers rijst de vraag: hoe ontwikkel ik deze competenties en hoe blijf ik bij, in deze snel veranderende wereld? Hieronder stippen we de belangrijkste aandachtspunten aan. Het lijstje fungeert als een checklist om een kandidaat manager BI of freelance manager business analytics op te beoordelen.

Waar moet je allemaal op letten als BI-manager?

De belangrijkste aandachtspunten zijn:

 • Welke vaardigheden mag je verwachten van een goede BI-manager?
 • Welke werkzaamheden en verantwoordelijkheden behoren tot dit profiel?
 • Hoe bereik je meer succes en hoe laat je dat zien?
 • Welke stappen zijn nodig om een goede BI manager te worden of te vinden?
 • Hoe bereik je met BI meer succes en wat zijn de criteria hiervoor?
 • Wat zijn de voordelen van inhuur van een freelance manager business analytics via Passionned Group?

Welke praktische vaardigheden moet een goede BI-manager bezitten?

De praktische vaardigheden (skills) van een goede BI-manager verschuiven steeds meer van de harde naar de zachte kant. De belangrijkste vaardigheden zijn:

Business Intelligence manager

 • Data en (bedrijfs)processen goed kunnen modelleren om de werkzaamheden en verantwoordelijkheden op de juiste manier te kunnen afbakenen.
 • Visie en strategie kunnen ontwikkelen op het gebied van BI en die handen en voeten kunnen geven.
 • Relaties kunnen opbouwen binnen alle geledingen van de organisatie.
 • Uitkomsten van (big) data kunnen visualiseren en kunnen vertalen naar businessvoorbeelden (stories). Maar ook het succes van BI meetbaar kunnen maken.
 • Ontwikkelingen op het gebied van BI en Big Data kunnen interpreteren en vertalen naar de eigen organisatie.
 • Leiding kunnen geven aan de afdeling en de centrale rol kunnen vervullen binnen een organisatie.

Toch worden ook aan de hardere kant van de business intelligence manager nog steeds hoge eisen gesteld. Denk aan kennis en ervaring met BI-oplossingen, ETL-processen, data governance en datawarehousing. De zachte factoren komen erbij, maar er gaat eigenlijk niets af.

Senioriteit en autoriteit BI manager geven de doorslag

Hoe realiseer je nu Business Intelligence data die voor jou werkt en niet omgekeerd? Bij Business Intelligence draait het immers allang niet meer alleen om de aanschaf van een ERP- of softwarepakket. En het beeld van een ietwat wereldvreemde, technische afdeling die op een ondoorgrondelijke manier allerlei overzichten vervaardigt, klopt ook allang niet meer. BI is uitgegroeid tot een volwassen discipline die de sleutel tot succes vormt voor steeds meer organisaties. Data en informatie zijn nu de cruciale assets voor elke organisatie.

Onze gedetacheerde senior manager business intelligence kun je daar goed mee helpen, omdat hij of zij vaker met het bijltje heeft gehakt en niet bang is om tegen heilige huisjes te schoppen als dat nodig is. Als “thought leader” straalt hij of zij bovendien een bepaalde autoriteit uit.

Onafhankelijk advies over BI-software

Onze BI-manager ad interim geeft desgewenst onafhankelijk, objectief en deskundig advies over de belangrijkste functionaliteit, bruikbaarheid en gebruiksvriendelijkheid van de meeste gebruikte BI-software.

Vergelijk alle BI-tools met onze Business Intelligence gids 2023.

Wat brengt onze Business Intelligence manager extra aan bagage mee?

Onze BI-managers hebben allemaal zeer ruime ervaring op het gebied van Business Intelligence, Big Data, projectmanagement, Scrum en verandertrajecten. Verschillende van onze managers verzorgen daarnaast als docent opleidingen binnen onze Academy. Als docent combineren ze op die manier de theoretische kennis met de praktijk van alle dag. Ze zijn daardoor als geen ander in staat om de harde en zachte factoren ook in jouw organisatie volledig tot hun recht te laten komen.

Slimme Manager of Business Intelligence benut onze kennisbank maximaal

Passionned Group levert niet alleen zeer ervaren (interim) BI-managers, maar heeft uitgebreide kennis en ervaring met tooling. Daarnaast stelt zij een zeer uitgebreide BI-kennisbank beschikbaar. Elke interim manager business analytics kan hierover beschikken. Deze tooling en kennisbank stellen we ook voor jouw organisatie beschikbaar. De combinatie van ervaring en tooling geeft de interim BI-manager van Passionned Group een streepje voor.

Hoe word je een (nog betere) manager BI & Analytics?

Hoe word je een (nog betere) manager BI & Analytics?Ontwikkelingen op het gebied van BI gaan erg snel en de eisen die je aan een professionele business intelligence manager moet stellen, veranderen in hoog tempo. Goede BICC-managers zijn schaars en verdienen zich snel terug. Ze zijn daarom ook zeer gewild en waardevol.

Wil je jezelf als BI manager, manager business intelligence Amsterdam of data analytics manager verder ontwikkelen, dan is het lezen van vakliteratuur, bijvoorbeeld uit onze kennisbank, natuurlijk altijd aan te bevelen. Ook zijn er diverse goede boeken geschreven die je verder kunnen helpen bij jouw ontwikkeling op dit vakgebied.

Maar wil je écht stappen zetten, dan heeft de Passionned Academy een uitgebreid palet aan opleidingen in de aanbieding, variërend van een compacte 3-daagse training BI waarin alle belangrijke skills van de BI manager aanbod komen, tot een complete, volledig geactualiseerde 10-daagse Master of Data Science opleiding.

Passionned Group biedt naast opleidingen ook persoonlijke coaching en onafhankelijk Business Analytics-advies aan. Al met al zijn er dus voldoende hulpmiddelen om je ontwikkelen tot een moderne, onmisbare Business Intelligence manager, die zijn of haar salaris of fee snel terugverdient voor respectievelijk de werkgever en opdrachtgever.

Wil je een interim manager business analytics of BICC-manager inhuren?

Overal heb je mogelijkheden om BI-personeel in te huren. Maar bij Passionned Group werken we alleen met zeer ervaren BI-managers en high potentials. Door onze jarenlange ervaring en onze unieke formule zijn wij in staat zeer snel de juiste kandidaat aan je voor te dragen.

Data en vooral informatie worden nu door iedereen in de organisatie gebruikt. Steeds meer zijn (klant)processen gedigitaliseerd. Deze processen moet je constant verbeteren om bij te blijven in de snel veranderende markt. Deze manier van organiseren en continu verbeteren staat bekend onder de noemer: de intelligente, datagedreven organisatie. Het motto is nu: je moet niet werken voor BI, maar BI moet werken voor jouw organisatie.

Opleidingen van Passionned Group

In de Passionned Academy verzorgen wij onder andere BI-opleidingen. Met de opleiding Master of Data Science verkrijg je de laatste inzichten op dit vakgebied. Big Data en machine learning komen hier uitgebreid aan de orde.

Vacature interim team lead intelligence

Vacature Business Intelligence managerPassionned Group is voor haar klanten regelmatig op zoek naar zeer ervaren BI managers. Ben je zo’n kandidaat en herken je jezelf in de praktische vaardigheden van een project manager data analytics of in het profiel en de functieomschrijving van een interim team lead intelligence, dan nodigen we je graag uit voor een oriënterend gesprek. Laat hier jouw gegevens achter en wij nemen dan snel contact met je op.

Heb je interesse of wil je meer weten?

Heb je interesse in een bepaalde opleiding of wil je meer weten over inhuur van een ervaren BICC-manager, interim team lead intelligence of manager analytics? Of ben je zelf zo’n ervaren BI-manager? Passionned Group biedt als volledig onafhankelijke partij een uitgebreid pakket aan mogelijkheden aan. Wil je meer weten of eens met ons doorpraten over een specifiek onderwerp, neem dan contact met ons op.

Over Passionned Group

Logo Passionned Group, de specialist in Business Intelligence managersPassionned Group levert sinds 2004 al 100% onafhankelijk Business Intelligence & Data Science advies aan haar klanten. Wij doen dat samen met onze consultants, die zorgen dat je een nog meer datagedreven organisatie wordt.

Neem hier contact met ons op

Onze managers Business Intelligence

Bekijk het PDCA-handboek 'Datacratisch werken'

Productafbeelding van het PDCA-handboek 'Datacratisch werken'

Dit vind je misschien ook interessant

Uitgelichte afbeelding IT manager
IT manager
Uitgelichte afbeelding Artikel: de 4 factoren die elke manager moet kennen
Artikel: de 4 factoren die elke manager moet kennen
Uitgelichte afbeelding Business Intelligence roadmap
Business Intelligence roadmap

Deze organisaties gingen je voor

Word nu ook klant

Wil je ook klant bij ons worden? Wij helpen je maar wat graag verder met datagedreven werken of andere zaken waar je slimmer van wordt.

Foto Wouter Huisman - Manager Business Intelligence (interim)drs. WOUTER HUISMANManager Business Intelligence (interim)

Neem contact met mij op

Fact sheet

___
klanten geholpen
___
trainingen & workshops
___
mensen opgeleid
8,9
klanttevredenheid
___
consultants & docenten
19
jaar ervaring