Financiële sector

Foto Jan Bond MSc
Auteur: Jan Bond MSc
Associate Partner & CFO
Inhoudsopgave

De financiële sector worstelt met flinke uitdagingen. Banken en verzekeraars fungeren als poortwachters. Zo moeten financiële instellingen alert zijn op witwassen, corruptie, financiering van terrorisme, hypotheek-, beleggings- en vastgoedfraude, identiteitsdiefstal, handel met voorwetenschap en internationale sancties. Een financiële instelling moet weten wie haar cliënten zijn (Know Your Customer), maar ook wie de Ultimate Beneficial Owner is, de uiteindelijk belanghebbende. CRM voor verzekeringen, business intelligence tools voor banken en business intelligence-software voor verzekeringen bieden financials nu al waardevolle inzichten. Maar datagedreven werken en algoritme-gedreven analyses van (klant)data hebben de toekomst.

Wat zijn financiële instellingen?

De financiële sector bestaat onder meer uit banken, verzekeraars, pensioenfondsen, beleggingsondernemingen en trustkantoren. De marktpartijen staan onder toezicht van De Nederlandsche Bank en de Autoriteit Financiële Markten.

Binnen de Europese Unie houdt de Europese Bankenautoriteit (EBA) toezicht op de financiële markt. Het is haar taak om de financiële stabiliteit in de EU te handhaven en te zorgen voor een integere, efficiënte en ordelijk werkende banken branche.

In de Wet op het financieel toezicht (Wft) wordt zeer uitgebreid ingegaan op definities en praktische vragen zoals bijvoorbeeld: wat is financiële dienstverlening, wat is een financiële dienst, wat is een financiële instelling en wat houdt algoritmische handel in?

Trends financiële sector

De financiële sector verandert snel. Digitalisering en internationalisering zorgen voor een ongekende dynamiek voor de financiële branche.

Financiële instellingen spelen onder meer in op macrotrends, zoals volatiele markten, veranderingen in (Europese) regelgeving, de digitale transformatie en de overgang naar een duurzame economie en samenleving.

Meer specifiek onderscheiden we de volgende trends binnen de financiële dienstverlening branche:

 • Toenemende concurrentie door fintechs (PayPal, Adyen, Bunq en Tikkie) en bigtechs (Facebook, Apple, Alipay).
 • Toenemende elektronische handel (flitshandel) gaat gepaard met nieuwe risico’s, zoals operationele en IT-risico’s, op hol geslagen handelsalgoritmes en (vermeend) marktmisbruik.
 • Meer en strengere internationale en Europese wet- en regelgeving: IBOR-transitie (ter vervanging van EURIBOR en EONIA), IFRS9 en IFRS17, PSD2, MiFID II, Basel IV, BTW-harmonisatie, AnaCredit, Solvency II, MiFIR en DORA.
 • Algoritmes, toegeschreven op de financiële sector, worden onder meer getraind voor het detecteren en ontmantelen van criminele netwerken.
 • Financiële instellingen gaan (nog) meer aandacht besteden aan de beveiliging van gegevens en de bescherming van de privacy van hun klanten.
 • Toezichthouders passen Natural Language Processing (NLP) toe voor de analyse van rapportages en jaarverslagen van onder meer pensioenfondsen.
 • Door de opkomst van robo-advies, robo-audits en robo-beleggen zullen computers en algoritmes steeds vaker de menselijke adviseurs vervangen.
 • Blockchaintechnologie en cryptovaluta’s worden steeds serieuzer genomen: zoals de Libra van Facebook en de Celo dollar.
 • Dankzij big data, nieuwe uitdagende wetgeving en de opkomst van fintechbedrijven wordt werken in de financiële sector en bij financiële bedrijven weer aantrekkelijk. De vraag “waarom werken in de financiële sector?” wordt steeds minder gesteld.
 • Toenemende uitbesteding van data-management, IT-beheer, informatiebeveiliging en cloudopslagdiensten (Data-as-a-Service) aan externe dienstverleners.
 • Crowdfunding en alternatieve financieringsvormen voor het MKB zijn in opkomst, zoals microfinanciering, factoring en stapelfinanciering.
 • Expliciete sturing in de financiële sector via managers maakt steeds meer plaats voor impliciete sturing op basis van business rules en andere algoritmes.
 • Big data analytics neemt een hoge vlucht en zal de belangrijkste aanjager zijn voor innovatie binnen de financiële dienstverlening.
 • Execution only, waarbij de consument zelf een hypotheek online afsluit zonder tussenkomst van een hypotheekadviseur, wordt steeds vaker de norm.
 • Nieuwe, innovatieve betaalmogelijkheden, zoals mobiele betalingen, QR-codes, eWallets, betalen met wearables, tokens enzovoorts, hebben de toekomst.

Kortom: de digitalisering in de financiële branche (onder andere de digitale transformatie banken) is in volle gang, maar de behoefte aan stabiele, klantgerichte en veilige financiële dienstverlening is van alle tijden.

Benut onze kennisbanken maximaal

In onze kennisbank vind je tal van boeken, blogs en whitepapers over het thema datagedreven werken in banken en verzekeringsmaatschappijen. Verdiep je hier direct verder in de financiële sector, BI voor verzekeringen, kwaliteit banken en CRM voor verzekeringen:

plaats je interim aanvraag

Onze dienstverlening in de financiële sector

Hieronder geven we een globaal overzicht van de drie belangrijkste adviesdomeinen waarop onze (interim) consultants, docenten, trainers, coaches en auteurs jou en je collega’s in de financiële sector effectief kunnen ondersteunen. Neem voor de details contact met ons op. Leer hoe je proactief en adequaat kunt inspelen op de hierboven beschreven trends in de financiële sector.

Datagedreven sturen in branche financiële dienstverlening

 • Banken en verzekeraars verkeren in een transitiefase waarbij raden van bestuur en directies extra zullen inzetten op digitalisering om hun klanten zo goed mogelijk te blijven bedienen op basis van een zogenoemde hightech, hightouch benadering. Onze strategie- en interim-consultants zijn altijd bereid om beslissers hierbij te adviseren. Door een heldere focus, strategische doelstellingen en adequate monitoring op financiële doelstellingen en KPI’s kan de financiële dienstverlener tijdig bijsturen en werken aan financiële weerbaarheid en voldoen aan de vereiste financiële ratio’s. Onze 3-daagse Verandermanagement opleiding geeft directeuren, (business) controllers, projectleiders, IT-managers en medewerkers houvast bij noodzakelijke verander- en implementatieprocessen in de financiële sector.
 • Financials die al langer werken in de branche banken of het verzekeringswezen moeten zich realiseren dat big data en AI (algoritmes) hun hele bedrijfstak op zijn kop kunnen zetten. Meeveranderen en meebeslissen zijn alleen maar mogelijk als iedereen laagdrempelig toegang heeft tot alle relevante databronnen en de juiste, niet-financiële KPI’s. Financiële indicatoren, zoals de brutowinst van een bank of de loss ratio van een verzekeringsmaatschappij (schadelast gedeeld door premie-inkomen) tonen slechts één kant van de medaille. Ben je op zoek naar een ultieme KPI voor banken of een performancemanagementsysteem voor de marketingafdeling van een verzekeraar? Bestel dan nu de SMART KPI-bepaler 2024 en volg aansluitend de opleiding Performance Management & KPI’s.
 • Banken en verzekeraars moeten leren van buiten naar binnen te gaan denken en ontwikkelingen in de externe omgeving van de financiële sector als startpunt te nemen voor strategische beslissingen. Scenario-planning en business dynamics zijn in dit verband krachtige instrumenten die op systematische, objectieve en transparante wijze een sfeerbeeld oproepen van een mogelijke toekomst voor financiële dienstverleners. Scenario’s leren je bovendien om te gaan met onzekerheid en richting te geven aan de strategische beslissingen van de bank of verzekeraar. Tijdens de 3-daagse opleiding Scenarioplanning & Business Dynamics leert onze topdocent je de fijne kneepjes van het scenariodenken.
Download de SMART KPI-bepaler 2024 Afbeelding van Download de SMART KPI-bepaler 2024De SMART KPI-bepaler is hét ultieme hulpmiddel om te komen tot KPI’s, prestatie-indicatoren en inzichten die er werkelijk toe doen. Dit onmisbare handboek voor CFO's, controllers, financieel managers en financieel adviseurs helpt bij het samenstellen van cruciale managementinformatie voor jouw bedrijf of financiële instelling.bekijk de SMART KPI-bepaler

Datagedreven technologie voor de financiële wereld

 • Banken en verzekeraars profileren zich als “technologie- of IT-bedrijven”, waarbij data een onderscheidende en doorslaggevende productiefactor is voor de financiële instelling (de vierde productiefactor naast natuur, arbeid en kapitaal). Verzekeraars zetten deze data onder andere in voor het verbeteren van de premiebepaling en fraudebestrijding. Om nieuwe risico’s te kunnen beoordelen, is specifieke kennis nodig op het gebied van technologie, cyberrisico’s, BI-toepassingen en data science. Big data banken en privacy bij verzekeraars zijn actuele thema’s. In onze unieke Big Data training leer je dat data en algoritmes onlosmakelijk zijn verbonden met procesverbeteringen, organisatievernieuwing en innovatie in de financiële sector. Schrijf je nu in voor deze opleiding.
 • Het is voor banken en verzekeraars van levensbelang om te blijven investeren in een betrouwbare en toekomstbestendige data-infrastructuur om onder meer data-analyses en monitoring mogelijk te maken. Zo kunnen financials steeds slimmer en sneller commerciële beslissingen nemen op basis van BI voor verzekeringen en CRM banken. Betrouwbare (meta)data en een modern datawarehouse zorgen ervoor dat zij ook een integraal klantbeeld kunnen opbouwen. ETL-tools en datawarehouse automation tools zijn hierbij onmisbare hulpmiddelen. Ook kunnen zij hiermee snel data vanuit meerdere invalshoeken analyseren. Idealiter is er sprake van één versie van de waarheid. Hoe je die situatie bereikt, leer je onder meer tijdens onze opleiding Datawarehouse & Data Governance.
 • Het aanschaffen van een financieel product is tegenwoordig een digitale ervaring. Door het combineren en analyseren van alle beschikbare data ontstaan nieuwe businesskansen voor financiële instellingen. Voor banken is het delen van betaalgegevens volgens de richtlijn PSD2 een nog vrijwel onbenutte ondernemerskans. De mogelijkheid om consumenten fijnmazig te kunnen “targeten” speelt hierbij een doorslaggevende rol. Cursisten die zich inschrijven voor de Passionned Academy kunnen zich verdiepen in de klantreis en alles wat daarmee samenhangt (gamification en CRM financiële dienstverlening). Schrijf je nu in voor een van de Business Analytics opleidingen, zoals de Business Intelligence opleiding. Tijdens deze opleiding komen thema’s als Customer Analytics, kanteling naar de klant, klantcoderingssystemen en waardeproposities voor de financiële sector (customer intimacy), ruimschoots aan bod.

Datagedreven toezicht vereist ook dat banken en verzekeraars krachtiger moeten gaan sturen op de kwaliteit van hun klantenbestand

  • De aanzienlijke investeringen van banken en verzekeraars in datagedreven technologie én menselijk kapitaal bewijzen dat steeds meer financiële dienstverleners begrijpen dat artificial intelligence (AI), big data en data science hun sector ingrijpend gaan veranderen. De adviseurs van Passionned Group hebben zich volledig toegelegd op het verantwoord, gedoseerd en efficiënt inzetten van datagedreven technologie, zoals big data analytics, algoritmes en behavioral analytics, inclusief effectieve instrumenten voor risicobeheersing, privacy en governance. Tijdens de basisopleiding AI in 1 dag behandelt de docent de verschillende soorten en smaken algoritmes en machine learning modellen. En in het boek De intelligente, datagedreven organisatie kun je alles nog eens rustig nalezen. Heb je extra ondersteuning nodig, schakel dan een van onze interim AI of BI consultants in.
  • E-discovery, het doorzoeken van grote hoeveelheden elektronische data voor een specifiek doel, is een belangrijk instrument voor banken en verzekeraars in het kader van hun genoemde poortwachtersfunctie. De interim-adviseurs van Passionned Group zijn materiedeskundig en gespecialiseerd in de thema’s waar financials van oudsher mee worstelen, zoals CRM voor banken & verzekeringen, datawarehousing, Business Intelligence (BI voor verzekeringen), ETL-processen & -tools, informatieanalyse & KPI’s en proces- en datavisualisatie. Maar ze hebben zich ook verdiept in de moderne oplossingen voor het ontwerpen van raamwerken voor data science, business analytics software, big data & machine learning modellen, data governance, datakwaliteit en artificial intelligence.
 • Datagedreven toezicht vereist ook dat banken en verzekeraars krachtiger moeten gaan sturen op de kwaliteit van hun klantenbestand (het risicoprofiel) en de kwaliteit van data die ze moeten aanleveren. Ze zullen moeten investeren in een solide BI-infrastructuur vanwege de toegenomen verwerking, ontsluiting en het gebruik van gestructureerde en ongestructureerde data. In het boek De intelligente, datagedreven organisatie beschrijft auteur Daan van Beek onder meer het belang van metadata, het nut van een data lake en het opzetten van een Business Intelligence Competency Center voor financiële instellingen.
Big Data training Afbeelding van Big Data trainingIn deze 3-daagse Big Data training voor de financiële sector leer je hoe je de waarde van Big Data kunt bepalen en verzilveren. Investeer in de basisprincipes van Big Data Science & AI en groei uit tot een serieuze gesprekspartner. Haal meer rendement uit je big data en leer hoe je dit soort projecten effectief kan managen, evalueren en monitoren. De training belicht zowel de technische als bedrijfsmatige aspecten.bekijk de Big Data Analytics opleiding

Datagedreven verbeteren in de financiële dienstverlening branche

 • Ook financiële cliënten verwachten een betrouwbare, snelle en foutloze levering. Daarom zijn financiële dienstverleners continu bezig met het herontwerpen van hun diensten, processen en distributie. Het leren denken in processen is hierbij een onmisbare competentie. De docent van de opleiding Procesmanagement heeft een zeer ruime ervaring in de financiële dienstverlening. Hij brengt je in drie dagen de techniek en discipline van het “procesdenken” bij. Al tijdens de opleiding ontwikkel je een persoonlijk actieplan. Schrijf je nu in voor deze opleiding. Of kies voor de opleiding Process Mining. Tijdens deze laatstgenoemde opleiding leer je hoe je financiële processen kunt voorspellen, patronen kunt herkennen en je financiële strategie kunt simuleren en naspelen met behulp van onder meer algoritmes, log data, event logs en tijdstempels.
 • Agile werken op basis van de scrum-methodiek is de afgelopen jaren steeds populairder geworden in de financiële sector. Bijna alle grootbanken werken inmiddels volgens deze verbetermethode op basis van data, zelfsturende teams en de PDCA-verbetercirkels. Maar ook financiële instellingen Nederland hebben nog een lange weg te gaan voordat zij de juiste verbetercultuur op alle niveaus in de organisatie hebben geïmplementeerd. Structuur, processen en menselijk gedrag moeten namelijk meeveranderen. Financiële instellingen die verder op de theoretische en praktische aspecten van verandermanagement willen ingaan, schrijven zich nu in voor de verdiepingsopleiding Verandermanagement & Implementatiekunde.
 • In het boek ‘Datacratisch werken’ beschrijft auteur Daan van Beek uitgebreid de voordelen van datagedreven werken en schetst hij hoe financiële dienstverleners niet alleen in de verbetermodus, maar ook in een natuurlijke flow terecht kunnen komen. Hij geeft hiervoor een raamwerk en twintig bouwstenen. Verder toont hij aan de hand van aansprekende praktijkvoorbeelden uit de financiële wereld overtuigend aan dat datacratisch werken de passie en het plezier weer terug kan brengen bij banken en verzekeraars. Ook laat hij zien hoe je via datagedreven verbetercirkels de dienstverlening, innovatie en de strategie van een financiële instelling op een steeds hoger plan kunt tillen. Raadpleeg onze kennisbanken en bestel nu het boek.
 • Onder de vlag van Customer Excellence zijn de meeste banken en verzekeraars al begonnen met het Lean maken van hun processen en financiële dienstverlening. Op basis van continuverbeterprogramma’s verkleinen ze de kans dat teams langs elkaar heen werken en krijg je Lean processen. Onze Lean trainingen zijn zowel theoretisch als praktisch van aard. Kies voor de Lean training Green Belt of de Lean opleiding Black Belt. Beide trainingen leiden financials op tot gecertificeerd experts op het gebied van procesverbetering en procesoptimalisatie. Schrijf je nu in en leer hoe je de belangrijkste bronnen van verspillingen in jouw financiële instelling te lijf kunt gaan.

Wat zeggen onze opdrachtgevers?

Ben je op zoek naar een casestudy van business intelligence voor verzekeringen, een advies over CRM verzekeringen, of een uitwerking waar business intelligence voor banken centraal stond? Passionned Group heeft verschillende complexe, langlopende en kortdurende (data science) opdrachten in de financiële sector Nederland uitgevoerd.

  • ABN AMRO
 • American Express
 • CCV Nederland
 • Charles Schwab Investment Management
 • Commerzbank – Germany
 • De Nederlandsche Bank (DNB)
 • ING Bank
 • Nedbank Soutch-Afrika
 • PGGM
 • Rabobank
 • SG Private Banking – Singapore

Best practices in de financiële dienstverlening:

Zet nu de eerste stap op weg naar een datagedreven financiële sector

Herken je één of meer van de hierboven beschreven trends in de financiële sector en heb je vragen over interim, advies of een opleiding? Wil jij ook anticiperen op zaken die de klant écht belangrijk vindt? Ben je bereid te investeren in business intelligence-software voor verzekeringen, maar heb je ondersteuning nodig bij de leveranciersselectie? Neem in al deze gevallen contact op met een van onze financiële specialisten. De associate partners van Passionned Group leveren kennis en inzichten voor datagedreven banken en verzekeraars en helpen bovendien bij de implementatietrajecten.

neem contact met ons op

Onze consultants in de financiële sector

Bekijk het handboek Artificial Intelligence

Productafbeelding van het handboek Artificial Intelligence

Dit vind je misschien ook interessant

Uitgelichte afbeelding Financiële indicatoren
Financiële indicatoren
Uitgelichte afbeelding Balanced Scorecard
Balanced Scorecard
Uitgelichte afbeelding Overheid: gemeenten, ZBO's, het Rijk en provincies
Overheid: gemeenten, ZBO's, het Rijk en provincies

Deze organisaties gingen je voor

Word nu ook klant

Wil je ook klant bij ons worden? Wij helpen je maar wat graag verder met datagedreven oplossingen voor de financiële branche of andere zaken waar je slimmer van wordt.

Foto Jan Bond - Associate Partner & CFOJAN BOND MScAssociate Partner & CFO

Neem contact met mij op

Fact sheet

___
klanten geholpen
___
trainingen & workshops
___
mensen opgeleid
8,9
klanttevredenheid
___
consultants & docenten
19
jaar ervaring