Blogroll Daan van Beek - pagina 3 van 5

Stop met rapporteren, verstrek inzichten

Business Intelligence (BI) wordt steevast gedefinieerd als een manier om 'de juiste informatie in de juiste vorm op het juiste moment bij de juiste persoon te brengen'. Dat is vier keer "in de roos", maar wel erg makkelijk en vaag geformuleerd. Door het daadwerkelijk toepassen van deze definitie krijgt informatie pas zeggingskracht en relevantie voor de eindgebruiker. Bij de praktische vertaling blijkt ook pas hoe complex het implementeren van de combinatie is: de hoeveelheid mogelijke varianten is namelijk erg groot. Per indicator (I) moet je immers kijken naar de vorm (V) waarin je deze moet presenteren, afhankelijk per persoon (P) en tijd (T). Met twintig indicatoren en honderd gebruikers en drie verschillende lay-outs verschijnen er zo al 6.000 mogelijkheden, nog afgezien van de factor tijd (IxVxPxT).

Moeten er nog managers zijn? Interview in De Standaard

Onlangs verscheen in de zaterdageditie van de Belgische krant De Standaard, een artikel over het nut en de rol van managers. Als voorbeeld wordt Buurtzorg Nederland genoemd, die in de race is voor de titel van De Slimste organisatie van Nederland 2012. Een organisatie met 4.700 werknemers die geen managers en geen hr-afdeling heeft. Het concept: zelfsturende teams die worden begeleidt door ongeveer 25 coaches/backoffice medewerkers.

Buurtzorg, Coolblue en Hypotheekshop genomineerd

Na een spannende auditieronde en een grondige analyse zijn retailer Coolblue, Buurtzorg Nederland en De Hypotheekshop door de vakjury genomineerd voor de titel ‘Slimste organisatie van Nederland 2012’. De drie genomineerden dingen mee naar de bekende en prestigieuze Dutch Business Intelligence Award, een door beeldend kunstenaar Bert Denneman ontworpen trofee, met een jagende uil in glas geholograveerd.

Nog 6 organisaties in de race voor titel ‘Slimste organisatie’

Coolblue, Quion, Buurtzorg Nederland, De Hypotheekshop, UWV Klant & Service en Berendsen Textiel De strijd om de titel ‘Slimste organisatie van Nederland’ nadert zijn ontknoping. Na een grondige selectieprocedure zijn er nog zes organisaties in de race voor de landstitel ‘Slimste organisatie van Nederland’: Coolblue, Buurtzorg Nederland, De Hypotheekshop, Quion Groep, UWV Divisie Klant & Service en Berendsen Textiel.

Welke kenmerken hebben intelligente organisaties?

De titel doet mogelijk de wenkbrauwen fronsen. Organisaties die intelligent zijn? Bestaan ze? En wat is het nut dan dat een organisatie heel slim is? Het antwoord is simpel: intelligente organisaties presteren over de hele linie beter. Zij boeken meer winst, hebben meer tevreden klanten, managen hun werkvoorraden beter en zijn succesvoller met innovatie. Dit blijkt uit een grootschalige studie van Passionned Group onder bijna tweehonderdzesenzestig bedrijven met meer dan tweehonderdvijftig medewerkers.

Zet gedrag op de business intelligence agenda

Business Intelligence zorgt dat de juiste informatie bij de juiste persoon in de juiste vorm op het juiste moment terecht komt. Althans, dat beoogt het vakgebied te bieden. Als dat lukt, dan is er al veel gewonnen. Echter, het echte werk moet dan nog beginnen: de beïnvloeding van het gedrag van klanten, managers en medewerkers op basis van essentiële informatie en inzichten. Alleen als dat lukt, mogen we spreken van succesvolle Business Intelligence.

Een slimmere organisatie bouwen met rolgebaseerde portals

Hoe kunt u meer grip krijgen op de bedrijfsprocessen en uw onderneming omtoveren naar een organisatie waarbij de klant centraal staat? Het idee van de rolgebaseerde portals kan u op andere gedachten brengen en een frisse kijk geven op uw organisatie. Tegenwoordig is het voor elke onderneming belangrijk om de klant centraal te stellen. Het draait erom dat ondernemingen goed luisteren naar de klant, begrijpen wat de klant nodig heeft en de klant snel op zijn wenken bedient. Het is de wens van alle ondernemingen, zowel profit als non-profit, om daarin te excelleren en zich hierdoor te onderscheiden van de concurrentie.

Had intelligente organisatie stokje gestoken voor kredietcrisis?

De vraag die ons de laatste tijd steeds vaker wordt gesteld: ‘Had een intelligente organisatie de kredietcrisis, en de gevolgen ervan kunnen voorkomen?’ In dit artikel verkennen wij waar en hoe de kredietcrisis is begonnen, de gevolgen ervan en de kenmerken van een intelligente organisatie die daarbij een rol zouden kunnen spelen. Tot slot geven we een aantal opties hoe je met concepten uit de intelligente organisatie de huidige gevolgen kunt beperken, en zelfs kansen kunt benutten. Ook al heb je geen business intelligence (BI) systeem.

Rabobank Nederland wint CRM Award

De inzending van Rabobank Nederland betreft een omvangrijk CRM programma dat uiteindelijk alle lokale banken en haar medewerkers raakt. In een coöperatieve organisatie waar de betrokkenheid van de lokale bank bij de klant en de omgeving en continuïteit als vanouds hoog in het vaandel staan, heeft het CRM programma tot doel de 162 lokale banken het multichannel klantsysteem te laten adopteren. Centrale innovaties op het gebied van bijvoorbeeld mobiele bankdiensten en de customer intelligence vinden daardoor hun weg naar de lokale banken.

Tooling = fooling? Niet met een BI Toolselectie

De wereld om u heen verandert. Uw organisatie verandert. De eisen die de organisatie stelt aan managementinformatie, verandert ook. Op een bepaald moment realiseert u zich dat met de huidige middelen hier niet op ingespeeld kan worden. U heeft behoefte aan nieuwe, modernere instrumenten. U bent op zoek naar nieuwe Business Intelligence tools. Maar waar moet die tool dan aan voldoen? Een rondje door de organisatie leert dat de wensen nogal uiteenlopen. Afhankelijk van hun rol in de organisatie, stellen medewerkers verschillende eisen. U vraagt zich af of er wel tools zijn die aan al deze eisen voldoen.

Een waardevol boek dat nieuwsgierig maakt

Daan van Beek pleit ervoor dat we met man en macht sturen naar een overheid die intelligenter is dan ze nu is. Uiteindelijk zullen we zonder ongelukken op onze bestemming moeten aankomen aldus de auteur. Kleine ongelukjes daargelaten lijkt me, want die zorgen er juist voor dat we leren van onze fouten en ongelukjes. De auteur wil met 'Sturen naar een intelligent overheid' de dienstverlening aan inwoners en bedrijven substantieel verbeteren. Hierbij richt hij zich in dit boek op producten als een bouwvergunning, uittreksel, toekennen van een uitkering en dergelijke. Dit boek is mede tot stand gekomen door de hulp van diverse overheidsmanagers, zoals onder andere Arre Zuurmond (hoogleraar TU Delft) en Annemarie Jorritsma (burgemeester van Almere).

Rolgebaseerd rapporteren, een kwestie van autorisatie?

In onze dagelijkse (advies)praktijk komen we steeds vaker de expliciete wens tegen om afhankelijk van de rol van een persoon of een groep personen bepaalde informatie wel of niet beschikbaar te stellen. Bijvoorbeeld bij de keuze voor een nieuw informatiesysteem en dan met name voor Business Intelligence-tools, wegen de (on)mogelijkheden van het rolgebaseerd autoriseren steeds zwaarder. De belangrijkste oorzaak mijns inziens is het feit dat organisaties hun informatiesystemen openstellen voor externe gebruikers. Denk hierbij aan het openstellen van informatie voor partners zoals klanten en leveranciers. Het gaat hier in veel gevallen over grote groepen gebruikers die worden toegevoegd aan de gebruikerspopulatie. Deze ontwikkeling dwingt de organisatie tot afbakenen en afschermen. Rolgebaseerd rapporteren wordt daardoor eerder een eis dan een wens. Ook worden bedrijven vaak door hun accountant aangespoord om autorisatieprofielen van hun organisatie te tonen.

De heilige graal van Business Intelligence

We zijn al jaren op zoek naar de heilige graal van Business Intelligence, ofwel wat maakt een organisatie nu echt slim én dat men goede resultaten kan boeken. Hoe kunnen we die graal vinden, en gebruiken en inpassen in Business Intelligence projecten? Het laatste is niet onbelangrijk. Hierdoor kunnen de doelstellingen en deliverables van een project drastisch wijzigen. In plaats van dat we mikken op een werkende rapportageomgeving die meerdere bronnen ontsluit, kiezen we voor een ander ambitieniveau waar we proberen zeker te stellen dat relevante informatie wordt of kan worden gebruikt voor prestatieverbetering. Maar ook de organisatie van Business Intelligence krijgt te maken met een ander niveau van functioneren. Het is leuk om de heilige graal te vinden en te houden, er iets mee kunnen en doen is van belang. Hieronder treft u een samenvatting aan van het artikel in het nieuwste jaarboek Business Intelligence en performance management. Wilt u precies weten hoe het zit met de heilige graal van Business Intelligence? Bestel dan nu het jaarboek.

9 tips voor Performance Management in de publieke sector

In de Nationaal Business Intelligence Survey behaalde de publieke sector de laagste score van alle sectoren. Interessant is dan om te weten wat het bedrijfsleven echt anders doet dan de publieke sector. Waar liggen de mogelijkheden voor verbetering binnen de sectoren overheid, onderwijs en zorg? En hoe groot is de ruimte voor verbetering eigenlijk gezien de wettelijke kaders en regelgeving? Of vormen deze nauwelijks een belemmering?

Quote van Jort Kelder: "Ahold is de slimste"

In de media is de afgelopen maand veel aandacht geweest voor de Business Intelligence Awards en de winnaars. Quote, het blad waar Jort Kelder tot 2007 hoofdredacteur van was, heeft een bericht opgenomen met ‘Ahold is de slimste’, het AD meldt dat Albert Heijn de slimste organisatie van Nederland is en het Brabants Nieuwsblad zet Kin Machinebouw in het zonnetje met ‘KIN in Rijen op één na slimste’.

Minder datawarehouse, hoger rendement

Afgelopen maanden heeft advies- en onderzoeksbureau Passionned Group voor de derde maal het Nationaal BI Survey uitgevoerd. Door de jaren heen zijn ruim vierhonderd managers gevraagd naar hun BI organisatie, technologie, IT & processen en de daaruit voortvloeiende resultaten. Hieruit komt een ontnuchterend beeld naar voren… er wordt veel teveel verwacht van het nut van een enterprise datawarehouse en bijbehorende technologie.

Grootgrutter Ahold 'slimste organisatie' van 2008

Amersfoort, 2 april 2008 – De uitreiking van de Business Intelligence Awards, een prestigieuze prijs voor de ‘slimste organisatie’ van Nederland, vond dit jaar plaats op het BI Event & CareerDay van 1 april jl. op de Technische Universiteit Delft. Op dit evenement won Ahold de Dutch BI & Data Science Award en sleepten ProRail, DSM Innovation en Kin Machinebouw de overige prijzen in de wacht.

KPN Mobiel en CFI slimste organisaties van Nederland

Utrecht, 20 maart 2006 - KPN Mobiel en het CFI hebben op dit moment de meest intelligente organisatie van Nederland. Dat blijkt uit het juryrapport van de Business Intelligence Award en een landelijk onderzoek dat door IDC over Business Intelligence is gehouden onder tweehonderd-negen-en-zeventig organisaties van meer dan vijftig medewerkers. Van deze organisaties dongen er bijna vijftig mee naar de Business Intelligence Award 2005, een prijs voor de ‘Meest intelligente organisatie van het Jaar’, waar een prachtige bronzen uil als trofee aan is verbonden.

Bedrijfsprestaties dankzij governance, of net omgekeerd?

Utrecht, 23 april 2007 – Als je praat met informatici van een zekere leeftijd, levert dat altijd onwaarschijnlijke anekdotes op over ponskaarten. Maar soms vertellen ze je ook over andere bijzonder interessante maar vergeten dingen. Zo stuitte ik onlangs weer op het begrip Infocenter. Dat moet, ergens aan het begin van de jaren '80, een eerste poging geweest zijn om alle informatie in een onderneming op één plek samen te brengen. Het doel was om een uniforme visie te ontwikkelen op de bedrijfsactiviteit, van de warehouse manager tot de president-directeur-generaal, die toen nog geen CEO was.

Uitstekende groei voor Passionned Group

Het afgelopen jaar hebben we een uitstekende groei doorgemaakt op diverse vlakken. We hebben veel nieuwe opdrachtgevers en opdrachten mogen verwelkomen waaronder van het Ministerie van Defensie, PricewaterhouseCoopers, Brocacef, Albeda College, Gemeente Delft, Gemeente Rotterdam, Deloitte, T-Systems, DekaBank Deutsche Girozentrale en de Sweet & Maxwell Group. We zien in onze adviespraktijk een sterke toename van vraagstukken op het niveau van directies, gemeentelijke managementteams en Colleges en Raden van Bestuur.

Van Informatie Technologie naar Business Technologie

Het is geen nieuws te melden dat alle grote organisaties momenteel snel veranderen. Dagelijks zien we trends van ontslagen, andere visies, andere doelstellingen, markten die veranderen en ga maar door. Veranderen is de meest stabiele factor op dit moment. Vernieuwing, snelheid, flexibiliteit en inspelen op de veranderende markt zijn cruciale factoren. Er is behoefte aan een snellere ‘time to market’, andere producten en diensten die beter passen bij dit moment. Maar snel moeten inspelen op nieuwe ontwikkelingen als sociale media, verkoop via internet en de explosieve groei van data heeft ook een keerzijde. Want hoe houd je als organisatie alles onder controle en hoe weet je dat het goed zit?

Passionned meldt stevige groei over 2010

De mondiale (financiële) crisis heeft in veel bedrijfstakken hard toegeslagen. Wij zijn daarom best trots dat wij onze beste jaarcijfers tot nu toe mogen presenteren. We zijn gegroeid in mensen, als organisatie en het aanbod van producten en diensten is uitgebreid. Deze verschillende factoren hebben geleid tot een 73% groei van de omzet ten opzichte van het jaar 2009. Het wezen van groei is voor ons juist niet te sturen op output (omzet) maar op ontwikkeling en plezier. Ontwikkeling van producten, van onze mensen en onze klanten. Deze tegendraadse benadering heeft ons ook geholpen om een naam in de markt te zetten; continu te focussen op wat echt belangrijk is met als gevolg een buitengewoon resultaat.

Carante Groep: slimmer werken vanuit een procesperspectief

De zorginstelling ‘Carante Groep’ heeft Passionned Group recentelijk gevraagd om mee te denken over slimmer werken vanuit een procesperspectief en het aanscherpen van de informatiestrategie. Deze strategie dient te worden aangescherpt onder meer vanwege de strengere eisen vanuit de overheid, de wil om nog efficiënter te werken (meer handen aan het bed) en het leveren van een nog hogere kwaliteit van dienstverlening aan de cliënten.

Er zijn niet te veel, maar te weinig (goede) managers

In dit artikel betoogt Daan van Beek waarom het verstandig kan zijn om te overwegen het aantal managers in je organisatie op zijn minst te verdubbelen. Je hebt er mogelijk te weinig van. Deze uitspraak kan enigszins uit de toon vallen omdat de algemene tendens zou zijn dat er juist veel te veel managers zijn (VPRO Tegenlicht voorspelt zelfs het einde van de manager). De grote bedrijven van deze wereld zouden daarmee bevolkt worden. Waarom dan toch deze uitspraak?

Organisatorische architecturen verhogen strategische prestaties

Mede door een sterk groeiende opdrachtenportefeuille is Passionned Group onlangs de samenwerking met Bart Eikelboom aangegaan. Enige tijd terug promoveerde Bart aan de Business Universiteit Nyenrode. Hij deed onderzoek voor het Strategy Center en vond een significante, positieve relatie tussen hoger en beter op elkaar afgestemde organisatorische architecturen en strategische prestaties van bedrijfsonderdelen binnen multinationals.

Passionned wordt versterkt door voormalig bestuursvoorzitter Agis

Rob Adolfsen, voormalig voorzitter Raad van Bestuur Agis zorgverzekeringen, heeft zich per 1 november 2010 parttime verbonden aan onderzoeks- en adviesbureau Passionned Group. Beide partijen zijn zeer te spreken over het samenwerkingsverband. Rob Adolfsen is geen onbekende in de wereld van business intelligence en intelligente organisaties. Tot voor kort was hij voorzitter Raad van Bestuur van Agis zorgverzekeringen en heeft daar op die terreinen vanuit verschillende rollen veel verbeteringen doorgevoerd. Rob weet als geen ander hoe hij de brede bestuurlijke facetten zoals strategie, financiën, processen en veranderingen kan verbinden met uitdagende informatievraagstukken zoals business intelligence.

Maak van uw projecten een succes

De hoeveelheid projecten, programma’s en portfolio’s groeit wereldwijd met een gigantische snelheid. In de afgelopen dertig jaar is projectmanagement een discipline geworden die zich aanzienlijk heeft ontwikkeld en sterk zichtbaar is geworden. Echter, ondanks deze groei in het vakgebied groeit het aantal succesvolle projecten niet mee. Studies tonen aan dat slechts twintig procent van alle projecten tot een succesvol einde worden gebracht. Factoren als beperkte budgetten, slechte communicatie, niet gemotiveerde teamleden, krapte in tijd, verkeerde prioriteiten en scope creep zijn veelal oorzaak van het falen.

Walraven Slimste organisatie van 2010 - juryrapport beschikbaar

Prestigieuze Business Intelligence Award weggekaapt voor neus van Lucardi en Holland Casino Internationale groothandel in bouw- en installatiematerialen Walraven heeft tijdens een spannende eindstrijd dinsdag 5 oktober jongstleden de prestigieuze 'Business Intelligence Award' gewonnen. Het bedrijf heeft door consequent gebruik en analyse van goede managementinformatie en betrouwbare KPI's onder andere het werkkapitaal met negen miljoen euro weten te verminderen. Tegelijkertijd zagen klanten van het bedrijf de leverbetrouwbaarheid met 15% toenemen.

BI in the cloud: laat jij je brein beheren door je buurman?

Veel is er al gesproken en geschreven over cloud computing, ook in relatie tot Business Intelligence (BI). Van een gespecialiseerd BI onderzoeks- en adviesbureau mag u verwachten dat die de ontwikkelingen op de voet volgt en u deelgenoot maakt van een heldere en ook prikkelende visie op diverse thema’s. Daarom helpen we u om het kaf van het koren te scheiden en bij het maken van een goede keuze. In dit artikel staan we stil bij het fenomeen ‘BI in de cloud’.

Datawarehouse en BI tool niet noodzakelijk voor slagen BI

In een recente poll op onze website over Business Intelligence vroegen we bezoekers om hun mening te geven over de stelling "Een business intelligence traject kan nooit slagen wanneer...". Hieronder vind je de uitslag van de stemming. Bezoekers geven aan dat de faalkans van Business Intelligence het grootst is wanneer er teveel KPI's zijn en het topmanagement niet actief bij BI betrokken is. Hoe zit dat?

Business Intelligence zet organisaties op zijn kop!

In een recente poll vroegen wij aan bezoekers op deze website om te stemmen op de stelling "Als Business Intelligence succesvol is zet het de organisatie op zijn kop". De uitkomst van deze stelling heeft ons in positieve zin verrast, de meerderheid van de stemmers gelooft dat bij een succesvolle implementatie van Business Intelligence de organisatie op zijn kop gaat. Met andere woorden: de organisatie gaat zich anders organiseren of hergroeperen.

PDCA cyclus laat bedrijfsresultaten stijgen

Onderzoek onder bijna vierhonderd organisaties laat zien dat de alom bekende PDCA cyclus (plan-do-check-act voorbeeld) cruciaal is om betere bedrijfsresultaten te boeken. Niet alleen kunnen hierdoor de winstmarges van jouw organisatie verbeteren en je werkvoorraden drastisch verminderen, ook neemt de klanttevredenheid toe. Deze kwaliteitscirkel van dr. Deming blijkt nu het fundament te zijn om met stuurinformatie en de verbetermethode KPI (afkorting) groot succes te kunnen boeken.

Best Business Case van 2009: de nominaties

De jury, waarin Bernard Vuijk (associate partner Passionned) zitting heeft, die door Computable is aangesteld om de beste business case van 2009 te bepalen, heeft de genomineerden bekend gemaakt. Genomineerd zijn de gemeente Almere, het St. Antonius Ziekenhuis (twee keer), de Integrale Kankercentra en Bol.com. In totaal werden er 66 business cases bij de redactie van Computable ingediend. Opvallend was dat er dit jaar meer cases uit de non-profit sector kwamen dan uit profit. Volgens de jury is dat echter niet de reden dat er uiteindelijk vier non-profit business cases zijn genomineerd en maar één case uit de profit sector.

De ingewikkelde keuze voor Business Intelligence Tools versimpeld!

De keuze om tot een geschikte tool te komen voor Business Intelligence en performance management in uw organisatie is vaak een moeilijke. Buiten het feit dat de selectie tijdrovend is en de meeste tools kostbaar, is de uiteindelijk geselecteerde tool ook niet zomaar "in te ruilen" voor een ander wegens hoge investeringen in zowel financieel als organisatorisch opzicht. Onafhankelijk onderzoeksbureau Passionned Group brengt in 2010 de derde editie uit van de BI Tools survey waarmee we uw keuze vergemakkelijken.

De organisatie van de organisatie

Deze halve zin kan cryptisch overkomen. Ik wil hiermee aangeven dat het (tegenwoordig) lijkt alsof het nodig is om een organisatie zelf te organiseren. Dubbelop dus. We bedoelen hiermee de activiteiten en middelen om de organisatie in stand te houden en te verbeteren. Dit kunnen we de overhead en het management van een organisatie noemen. Het kan gaan om coördinatie door bijvoorbeeld procedures en richtlijnen, Human Capital Management, process management, informatie management, ICT, finance, in principe alles wat niet tot de kernactiviteiten van een organisatie behoord. Ook de managementlagen en de sturing op de strategie.

Informatiegestuurde gemeenten - een evaluatie

Op 1 december 2009 heeft een interactieve middagsessie voor gemeenten plaatsgevonden met als thema beleidskaarten en prestatiesturing. Speciaal voor beleidsmakers, managers en bestuurders van lokale overheden. Wij blikken in deze nieuwsbrief terug op een informatieve, succesvolle en interactieve middag door de hoogtepunten uit de drie presentaties te belichten. De centrale vraag op 1 december was "Hoe kunnen wij een informatiegestuurde gemeente ontwikkelen en het geformuleerde beleid krachtig vertalen naar uitvoering en deze goed periodiek volgen?". Verschillende uitdagingen duiken op bij het vinden van het antwoord op deze vraag, namelijk "Hoe wordt de samenhang tussen verschillende beleidsterreinen bewaakt?", "Moet er bijgestuurd worden of verloopt het succesvol?", "Hoe krijgen we onze mensen mee?" en tot slot "Ligt de focus op de juiste plek?". Door middel van drie presentaties is gepoogd antwoord te geven op deze vragen.

Balans tussen zorg en zakelijkheid

Mensen in de zorg hebben een zorggen, ja, je leest het goed het is geen typefout. Zorg verlenen is hun passie, echter de zorgmarkt is momenteel dusdanig in beweging dat dit tot zorgen leidt. Bijvoorbeeld over de vrije keuze die een klant tegenwoordig heeft en de totaal andere wijze van financiering (DBC’s en ZZP’s). Er ontstaat bewustwording binnen zorgorganisaties, niet alleen bij de financieel manager, maar juist ook bij de zorgmanager. Hoe krijg ik mijn zorg op een goede manier gefinancierd en mijn begroting sluitend, zonder te moeten inleveren op de kwaliteit van zorg. Iedereen realiseert zich dat het anders wordt.

HELP - De databom barst!

Veel ondernemingen zijn op zoek naar ideeën om de productiviteit van de medewerkers te vergroten en de kosten van de bedrijfsvoering te verlagen waardoor de concurrentiepositie wordt versterkt. Door de verdere digitalisering van gegevens in de maatschappij is het moment aangebroken om meer grip te krijgen op de enorme berg met data, en om slimme oplossingen te implementeren voor het managen van deze data van wieg tot graf.

Datawarehouse, architectuur en organisatie bij Gemiva - SVG Groep

De Gemiva-SVG Groep ondersteunt mensen met een verstandelijke, lichamelijke of meervoudige handicap en mensen met niet-aangeboren hersenletsel. Gemiva heeft Passionned Group gevraagd een advies uit te brengen over de architectuur en de organisatie van het datawarehouse, plus een advies voor de te gebruiken ETL tool. Het adviestraject is naar grote tevredenheid voltooid, met een waardering van een 9.

Vraag naar Business Intelligence-software stijgt fors

De omzet in business intelligence software zal tot 2015 toenemen tot 14 miljard dollar volgens marktonderzoeker Forrester. In 2008 werd nog een omzet in deze software behaald van rond de 7 miljard dollar. Organisaties gebruiken Business Intelligence-software om diepgaande analyses te maken waarmee ze de koers van hun bedrijfsvoering kunnen staven danwel bepalen. De vraag naar deze software heeft in het geheel niet te lijden van de economische crisis, stelt Forrester. Organisaties hebben de analyses waar deze programmatuur voor kan zorgen juist in economisch slechtere tijden harder nodig. Bovendien zal het MKB meer Business Intelligence-software aanschaffen. Nu nog is 30 procent van de omzet uit het middenbedrijf afkomstig. Forrester verwacht dat dat zal groeien naar 36 procent in de komende vijf jaar.

Een selectie van onze klanten

Word nu ook klant

Wil je ook klant bij ons worden? Wij helpen je maar wat graag verder met data analytics of andere zaken waar je slimmer van wordt.

Daan van Beek, Managing Director

DAAN VAN BEEK MSc

Managing Director

neem contact met mij op

Fact sheet

Organisaties geholpen
___
Trainingen & workshops
___
Deelnemers opgeleid
___
Beoordeling klanten
8,9
Consultants & docenten
___
Kantoren
3
Jaar ervaring
16
EDIT POST