De intelligente, datagedreven organisatie (8e druk) - Heel goed, interessant, duidelijk en leerzaam boek!

Gemeente Sittard-Geleen moderniseert BI-landschap

Foto Daan van Beek MSc
Auteur: Daan van Beek MSc
Managing Director
Inhoudsopgave

Gemeente Sittard-Geleen is met ruim 92.500 inwoners de op twee na grootste gemeente van de provincie Limburg. Net zoals elke andere gemeente in Nederland verleent zij dagelijks veel verschillende vormen van dienstverlening aan burgers, ondernemers en maatschappelijke instellingen. Over al deze geleverde diensten moet managementinformatie worden verschaft aan staf- en lijnfunctionarissen en overige stakeholders. Het college van B&W heeft medio 2020 tijd en middelen beschikbaar gesteld om een stap te zetten in het verder professionaliseren van datamanagement en het stimuleren van het gebruik van informatieproducten. Er wordt gedacht aan het uitbreiden van de datasnelweg, waar dataontsluiting een belangrijk onderdeel van is. Datavirtualisatie zou hieraan kunnen bijdragen.

Duidelijkheid nodig over de insteek, route en scope

Om stappen te zetten in het verder professionaliseren van Business Intelligence (BI) & datamanagement en het stimuleren van het gebruik van data, is in eerste instantie duidelijkheid nodig over de te hanteren insteek, route en scope van de uitbreiding van de dataontsluiting. Daarmee wil de gemeente voorkomen dat zij veel tijd, energie en geld gaat investeren in zaken die misschien maar een kort leven beschoren zijn. De toekomstbestendigheid van de te kiezen oplossingen staat daarom voorop.

De opdracht: onderzoek de toepasbaarheid van datavirtualisatie

De ambities van de gemeente Sittard-Geleen zijn als volgt samen te vatten:

 • Het breed en snel toegankelijk maken van data en het inrichten van één toegangsplek voor dataontsluiting naar analisten, gebruikers, et cetera. Hiermee kan de gemeente een snellere time-to-delivery realiseren en self service BI opzetten.
 • Creëren van meer flexibiliteit, efficiëntie en hogere kwaliteit door centrale dataverwerkingsspecificatie (logica) te definiëren voor alle BI-tools, zodat de gemeente eenvoudig kan switchen tussen BI-tools (grotere onafhankelijkheid) en de consistentie over BI-producten heen kan verbeteren.
 • Het combineren van allerlei databronnen en datasoorten, het streven naar één gemeenschappelijke versie van de waarheid en data direct opvragen bij de bron zonder kopieslag.
 • Datagedreven werken stimuleren via twee sporen: enerzijds door het beheersen van reporting en dashboarding en anderzijds door het inventariseren van actuele maatschappelijke vraagstukken en het vervolgens nagaan hoe data kan bijdragen aan het sneller en effectiever oplossen ervan.
 • Het uiteindelijk delen van (analytische) data met partners, burgers en bedrijven.

De gemeente denkt dat een open datavirtualisatieplatform van toegevoegde waarde is voor het realiseren van de genoemde dataontsluiting en haar doelen en ambities.

Anticiperen en inspelen op ontwikkelingen en nieuwe trends

Door de Common Ground beweging, die inzet op een radicaal ander, moderner applicatie-landschap voor gemeenten, zijn de komende jaren veel veranderingen te verwachten voor de realisatie van managementinformatie. Een van de relevante aspecten van de Common Ground beweging is dat silovorming wordt geëlimineerd. Dit gebeurt door ontkoppeling van data en applicaties en het creëren van een aparte service-laag boven een data-laag. Daarnaast wordt het kopiëren van data ontmoedigd en het rechtstreekse uitlezen van bronadministraties gestimuleerd. Dit heeft natuurlijk gevolgen voor de centrale informatievoorziening (de datasnelweg) en voor de inrichting van de Business Intelligence discipline. Bovendien wil gemeente Sittard-Geleen aansluiting zoeken met de typologieën uit ‘regie op data uit de stad’.

Dankzij het onderzoek van Passionned Group hebben we meer inzicht gekregen in de mogelijke scenario’s en wat de beste keuze is voor het uitbreiden van onze datasnelweg – Charlotte Schoonbrood, Informatiemanager

Gemeente Sittard-Geleen heeft Passionned Group – via een aanbesteding – de opdracht gegund om binnen deze context een onderzoek uit te voeren naar de toepasbaarheid van datavirtualisatie. Kan dit concept bepaalde problemen oplossen? Zo ja, welke problemen zijn dat en welke issues kunnen hiermee niet worden opgelost? Op welke manier kan BI gebruikmaken van datavirtualisatietechnologie? Hoe moet het concept worden ingezet in de bredere enterprise data architectuur? Welke andere alternatieven zijn er naast datavirtualisatie en wat is dan de beste koers?

Plan van aanpak: van analyse tot advies

Passionned heeft de volgende aanpak gehanteerd:

 • Een analyse van de huidige processen, interne en externe administraties en huidige informatievoorziening. Een inventarisatie van eisen en wensen voor de toekomst. Dit werd afgezet tegen de mogelijkheden en beperkingen van datavirtualisatie.
 • Een inventarisatie van de Common Ground beweging, inclusief NLX (een open source raamwerk om gegevens uit te wisselen), regie op data uit de stad, het Smart City concept, triple helix (samenwerking tussen bedrijfsleven, kennisinstellingen en overheid) en de gevolgen hiervan voor de data-infrastructuur van de gemeente.
 • Een inventarisatie van relevante data-trends, zoals Data Hub, Data Fabric en Data Mesh, en de mogelijkheden en eventuele gevolgen voor de gemeente.
 • Een workshop voor medewerkers uit het data-domein met als doel om hen mee te nemen in (moderne) datawarehousing concepten, typologieën van data en diverse trends. Het tweede doel van deze workshop was gereserveerd om de beschikbare solution architectuur opties te toetsen en samen een voorkeur uit te spreken.
 • Een onderzoek naar leveranciers van datavirtualisatie technologie. Dit werd ondersteund door de online Data Virtualisatie Guide. Dit is een innovatief, digitaal platform ontwikkeld door Passionned Group, waarop je met behulp van AI en algoritmes leveranciers met elkaar kunt vergelijken.
 • De inzet van een vooraanstaand expert op het gebied van datavirtualisatie.
 • Een adviesrapport met daarin een concreet voorstel voor een solution architectuur die de centrale informatievoorziening voor Business Intelligence ondersteunt en die passend is bij de wensen en ambities van de gemeente.

Bereikte resultaten: toekomstbestendige solution architectuur

Logo Gemeente Sittard-GeleenHet voorlopige eindresultaat is dat de gemeente Sittard-Geleen nu over een solution architectuur beschikt die toekomstbestendig is. De gemeente heeft bovendien een goed beeld van de mogelijkheden van datavirtualisatie en hoe zij deze technologie het beste kan inzetten.

Ook is er nu een duidelijk besef van de onmogelijkheden van datavirtualisatie en met welke solution architectuur patronen deze ondervangen kunnen worden. Gemeente Sittard-Geleen is nu klaar voor de volgende stappen. Ook hiervoor ligt een concreet plan klaar dat onder andere een Proof of Concept omvat.

Worstelt jouw gemeente ook met de inrichting van het BI-landschap, data-management en/of de selectie van BI tools? Schakel één van onze ervaren Business Intelligence consultants in. Neem contact met ons op en laat ons weten welke expertise je zoekt.

Bestel nu de bestseller 'De intelligente, datagedreven organisatie' (8e druk)

Productafbeelding van het boek 'De intelligente, datagedreven organisatie'

Dit vind je misschien ook interessant

Uitgelichte afbeelding Gemeente Den Haag en Passionned werken samen aan BI
Gemeente Den Haag en Passionned werken samen aan BI
Uitgelichte afbeelding Gemeente R'dam: van platte data naar waardevolle inzichten
Gemeente R'dam: van platte data naar waardevolle inzichten
Uitgelichte afbeelding BI advies voor de Gemeente Delft
BI advies voor de Gemeente Delft

Deze organisaties gingen je voor

Word nu ook klant

Wil je ook klant bij ons worden? Wij helpen je maar wat graag verder met datagedreven werken of andere zaken waar je slimmer van wordt.

Foto Daan van Beek - Managing DirectorDAAN VAN BEEK MScManaging Director

Neem contact met mij op

Fact sheet

___
klanten geholpen
___
trainingen & workshops
___
mensen opgeleid
8,9
klanttevredenheid
___
consultants & docenten
19
jaar ervaring