Passionned Group™

Gemeente Sittard-Geleen moderniseert BI-landschap

Gemeente Sittard-Geleen is met ruim 92.500 inwoners de op twee na grootste gemeente van de provincie Limburg. Net zoals elke andere gemeente in Nederland verleent zij dagelijks veel verschillende vormen van dienstverlening aan burgers, ondernemers en maatschappelijke instellingen. Over al deze geleverde diensten moet managementinformatie worden verschaft aan staf- en lijnfunctionarissen en overige stakeholders. Het college van B&W heeft medio 2020 tijd en middelen beschikbaar gesteld om een stap te zetten in het verder professionaliseren van datamanagement en het stimuleren van het gebruik van informatieproducten. Er wordt gedacht aan het uitbreiden van de datasnelweg, waar dataontsluiting een belangrijk onderdeel van is. Datavirtualisatie zou hieraan kunnen bijdragen.

Gemeente Sittard-Geleen verbetert samen met Passionned Group haar BI-landschap. Datavirtualisatie is het toverwoord.

Vraag BI advies aan
Open inhoudsopgave

B&W: ga aan de slag met uitbreiding van de datasnelweg

Duidelijkheid nodig over de insteek, route en scope

Om stappen te zetten in het verder professionaliseren van Business Intelligence (BI) & datamanagement en het stimuleren van het gebruik van data, is in eerste instantie duidelijkheid nodig over de te hanteren insteek, route en scope van de uitbreiding van de dataontsluiting. Daarmee wil de gemeente voorkomen dat zij veel tijd, energie en geld gaat investeren in zaken die misschien maar een kort leven beschoren zijn. De toekomstbestendigheid van de te kiezen oplossingen staat daarom voorop.

De opdracht: onderzoek de toepasbaarheid van datavirtualisatie

De ambities van de gemeente Sittard-Geleen zijn als volgt samen te vatten:

De gemeente denkt dat een open datavirtualisatieplatform van toegevoegde waarde is voor het realiseren van de genoemde dataontsluiting en haar doelen en ambities.

Anticiperen en inspelen op ontwikkelingen en nieuwe trends

Door de Common Ground beweging, die inzet op een radicaal ander, moderner applicatie-landschap voor gemeenten, zijn de komende jaren veel veranderingen te verwachten voor de realisatie van managementinformatie. Een van de relevante aspecten van de Common Ground beweging is dat silovorming wordt geëlimineerd. Dit gebeurt door ontkoppeling van data en applicaties en het creëren van een aparte service-laag boven een data-laag. Daarnaast wordt het kopiëren van data ontmoedigd en het rechtstreekse uitlezen van bronadministraties gestimuleerd. Dit heeft natuurlijk gevolgen voor de centrale informatievoorziening (de datasnelweg) en voor de inrichting van de Business Intelligence discipline. Bovendien wil gemeente Sittard-Geleen aansluiting zoeken met de typologieën uit ‘regie op data uit de stad’.

Dankzij het onderzoek van Passionned Group hebben we meer inzicht gekregen in de mogelijke scenario’s en wat de beste keuze is voor het uitbreiden van onze datasnelweg – Charlotte Schoonbrood, Informatiemanager

Gemeente Sittard-Geleen heeft Passionned Group – via een aanbesteding – de opdracht gegund om binnen deze context een onderzoek uit te voeren naar de toepasbaarheid van datavirtualisatie. Kan dit concept bepaalde problemen oplossen? Zo ja, welke problemen zijn dat en welke issues kunnen hiermee niet worden opgelost? Op welke manier kan BI gebruikmaken van datavirtualisatietechnologie? Hoe moet het concept worden ingezet in de bredere enterprise data architectuur? Welke andere alternatieven zijn er naast datavirtualisatie en wat is dan de beste koers?

Plan van aanpak: van analyse tot advies

Passionned heeft de volgende aanpak gehanteerd:

Bereikte resultaten: toekomstbestendige solution architectuur

Logo Gemeente Sittard-GeleenHet voorlopige eindresultaat is dat de gemeente Sittard-Geleen nu over een solution architectuur beschikt die toekomstbestendig is. De gemeente heeft bovendien een goed beeld van de mogelijkheden van datavirtualisatie en hoe zij deze technologie het beste kan inzetten.

Ook is er nu een duidelijk besef van de onmogelijkheden van datavirtualisatie en met welke solution architectuur patronen deze ondervangen kunnen worden. Gemeente Sittard-Geleen is nu klaar voor de volgende stappen. Ook hiervoor ligt een concreet plan klaar dat onder andere een Proof of Concept omvat.

Worstelt jouw gemeente ook met de inrichting van het BI-landschap, data-management en/of de selectie van BI tools? Schakel één van onze ervaren Business Intelligence consultants in. Neem contact met ons op en laat ons weten welke expertise je zoekt.