IT-strategie NVM staat als een huis

Foto Laura Seeling de Brito
Redactie: Laura Seeling de Brito
Digital Marketing specialist
Inhoudsopgave

De NVM heeft als het ware een IT shared services center ingericht voor de verschillende NVM-onderdelen. Zij hebben bedrijfsdoelstellingen die ondersteund worden door flexibele, hoogwaardige en robuuste IT-oplossingen. De branchevereniging voor makelaars-taxateurs stond voor de uitdaging de IT-strategie nog meer toekomstbestendig te maken. Daartoe heeft zij de bestaande IT-omgeving tegen het licht gehouden, heeft zij alle ambities en bedrijfsdoelstellingen geïnventariseerd en vervolgens een reeks roadmaps uitgestippeld. Dit leverde een toekomstbestendige IT-strategie op, die in samenwerking met partner Passionned Group tot stand is gekomen en nu wordt toegepast in de organisatie.

Over NVM

Afbeelding van NVM logoDe Koninklijke Nederlandse Coöperatieve Vereniging van Makelaars en Taxateurs in onroerende goederen kennen we beter onder de naam NVM. We zien de NVM vooral in het nieuws wanneer cijfers over de woningmarkt, een belangrijke graadmeter voor de economie, gepresenteerd worden. En velen kennen de NVM van Funda, dat al sinds 2001 jaar hét vastgoedplatform is van makelaars voor consumenten en ondernemers. Wat voor de buitenwereld vaak verborgen blijft, is dat de NVM Holding veel groter is en eveneens bestaat uit bedrijven die de technologische basis vormen voor de Nederlandse vastgoedmarkt. Met data, oplossingen en services worden NVM-makelaars in staat gesteld hun klanten optimaal te bedienen. De IT-infrastructuur maakt dan ook deel uit van de kern van de bedrijfsvoering.

IT-regie partij

De ICT-omgeving van de NVM is ingericht in de vorm van een shared services center, waar zes NVM-organisaties diensten van afnemen. Twee bedrijven die onder de NVM-vlag opereren, verzorgen hun eigen IT. Verder kun je de NVM betitelen als een ‘IT-regie partij’. Het team van IT Manager Derk-Jan Uijl is dan ook compact en bestaat onder andere uit technisch en functioneel beheerders. Derk-Jan legt uit dat zaken als werkplekbeheer en security zijn uitbesteed aan experts op dit vakgebied. De ontwikkelingen op het gebied van security gaan zo snel, dat het lastig is om deze allemaal zelf bij te houden en om passende maatregelen te nemen. Dan is het goed om met gespecialiseerde partners samen te werken. Daarnaast wordt er veel gebruik gemaakt van cloudapplicaties, bijvoorbeeld voor office, finance en CRM.

IT is geen doel op zich

IT is geen doel op zich, weet Derk-Jan ook, maar ondersteunt de bedrijfsstrategie en -doelstellingen van de NVM. Er moet sprake zijn van een IT-strategie met jaarplannen en roadmaps, die houvast biedt voor de organisatie om de juiste investeringen te doen en de juiste resources aan te wenden. De IT-strategie moet zo zijn ingericht dat je:

  • Strategisch, ver vooruit kunt kijken en toewerkt naar een IT-omgeving om langetermijndoelstellingen te realiseren.
  • Zo flexibel mogelijk bent om snel op veranderingen in de markt of samenleving te kunnen inspingen.

Derk-Jan constateerde dat de IT-planning van de NVM meer gericht was op een termijn van één tot twee jaar. “Om nog beter voorbereid te zijn op de toekomst en nog beter de bedrijfsstrategie van de toekomst te kunnen ondersteunen, was het nodig een ICT-strategie op te stellen. Ik had weinig ervaring met het opstellen van een ICT-strategie en oriënteerde mij daarom op een training. Tijdens dit proces ben ik onder andere door een kennismakingsgesprek met Dick Pouw tot de conclusie gekomen dat het nog beter en leerzamer zou zijn als ik de strategie samen met hem zou oppakken.”

Dick is een zeer ervaren IT-specialist van Passionned Group. Hij keek als een CIO naar de NVM-organisatie en erkende de uitdaging met de IT-strategie. “Daarnaast sloot de aanpak om onder begeleiding van Dick te werken aan een nieuwe strategie goed aan bij onze eigen ideeën”, vervolgt Derk-Jan.

Een IT-strategie opstellen

In kaart brengen van de bestaande omgeving

De eerste stap in het project bestond uit het in kaart brengen van de bestaande omgeving aan de hand van vragen als:

  • Wat zijn de huidige bouwstenen in de infrastructuur?
  • Wat zijn de kosten ervan?
  • Is het een stabiele omgeving die voldoet aan de eisen?
  • Hoe staat het met de volwassenheid van de omgeving, kun je doorgroeien?

Derk-Jan: “Het was erg nuttig om met een ervaren expert van Passionned Group te kunnen samenwerken in deze exercitie. Zo kwamen we tot een 0-meting die objectief tot stand is gekomen; zelf heb je misschien toch een gekleurde mening. En vanuit die 0-meting zijn we de organisatie in gegaan om de wensen en doelstellingen van onze stakeholders op te halen.”

Waardevolle leidraad

Derk-Jan bedoelt onder andere de NVM-bedrijven die de services afnemen van het shared services center. “We wilden van hen bijvoorbeeld weten welke business doelstelling zij op korte en lange termijn hebben, hoe hun organisatie zich verder zou ontwikkelen en welk groeipad zij voor ogen hebben. Dit konden wij vervolgens vertalen in wensen en eisen als het gaat om IT-performance en -capaciteit.

De kennis van Passionned Group hebben we nu verankerd in ons eigen IT-team en dat is zeer waardevol.

Om het tastbaar te maken, hebben we dit in vijf pijlers verdeeld: werkplek, security, business applicaties, data en portal & website. We beschikken dus over de inzichten van de 0-meting en we hebben een beeld van wat we nodig hebben in de (nabije) toekomst. Compleet met een heldere prioriteitstelling. Zo kunnen we nu voor een reeks kern IT-competenties roadmaps uitstippelen. Deze vormen nu een waardevolle leidraad om de IT-omgeving verder te ontwikkelen. En wel op zo’n manier dat we de bedrijfsdoelstellingen van de verschillende NVM-bedrijven kunnen ondersteunen.”

IT als strategisch partner

Er ligt nu een IT-strategie die het voor IT mogelijk maakt om nog meer als strategisch partner van de business te kunnen optreden. Dit raamwerk staat als een huis. De organisatie verwacht bijvoorbeeld steeds meer datagedreven te gaan werken en daar moet de IT-infrastructuur wel klaar voor zijn. Aan de hand van de nieuwe strategie wordt inzichtelijk wat daarvoor ontwikkeld moet worden. Derk-Jan weet ook dat bedrijfsdoelstellingen niet in beton gegoten zijn en dat veranderingen zullen plaatsvinden. “Maar we weten nu dat we toewerken naar een IT-omgeving die agile is en die verandering mogelijk maakt.”

We hebben veel geleerd van Passionned Group

Derk-Jan concludeert: “We hebben veel geleerd van de ondersteuning van Passionned Group. Je ziet dat we met hun kennis en ervaring de juiste vragen hebben kunnen stellen aan onze stakeholders om de echte IT-wensen en eisen boven tafel te krijgen. Deze samenwerking was voor ons ook een vorm van ’training on the job’. De kennis van Passionned Group hebben we nu verankerd in ons eigen IT-team en dat is zeer waardevol.”

Neem hier contact met ons op

Bestel nu de bestseller 'De intelligente, datagedreven organisatie' (8e druk)

Productafbeelding van het boek 'De intelligente, datagedreven organisatie'

Dit vind je misschien ook interessant

Uitgelichte afbeelding Strategie moet een voortdurende stroom zijn van doordachte beslissingen
Strategie moet een voortdurende stroom zijn van doordachte beslissingen
Uitgelichte afbeelding Managers ontwikkelen de strategie
Managers ontwikkelen de strategie
Uitgelichte afbeelding BI advies voor de Gemeente Delft
BI advies voor de Gemeente Delft

Deze organisaties gingen je voor

Word nu ook klant

Wil je ook klant bij ons worden? Wij helpen je maar wat graag verder met datagedreven werken of andere zaken waar je slimmer van wordt.

Foto Daan van Beek - Managing DirectorDAAN VAN BEEK MScManaging Director

Neem contact met mij op

Fact sheet

___
klanten geholpen
___
trainingen & workshops
___
mensen opgeleid
8,9
klanttevredenheid
___
consultants & docenten
19
jaar ervaring